Cách gỡ bỏ kẹt giấy ở các vị trí của máy toshiba e-studio 2051C/2050C (Phần 2)

Cách gỡ bỏ kẹt giấy ở các vị trí của máy toshiba e-studio 2051C/2050C (Phần 2) thì Gia Văn sẽ nói về kẹt giấy ở những vị trí như khay giấy tự động đảo mặt, khay tay, ngăn kéo, bộ phận in giấy, bộ phận chuyển giao và các bộ phận giây ra kẹt giấy khác … Những thông tin và hướng dẫn bên dưới sẽ giúp bạn và công ty có thể xử lý các lỗi mà những chiếc máy photo màu toshiba E-studio 2050C và dòng máy màu hiện nay…

GIẤY KẸT TRONG KHAY NẠP GIẤY TỰ ĐỘNG ĐẢO MẶT {RADF}

 1. Bạn hãy mở khay nạp giấy tự động đảo mặt ra
  cach-go-bo-ket-giay-o-cac-vi-tri-cua-may-toshiba-e-studio-2051c-phan-2
 2. Bạn hãy hạ đòn bẫy màu xanh lá xuống và mở nắp ngược lại để lấy bản gốc ra
  cach-go-bo-ket-giay-o-cac-vi-tri-cua-may-toshiba-e-studio-2051c-phan-2-1
 3. Bạn hãy đóng khay nạp giấy tự động đảo mặt lại
  cach-go-bo-ket-giay-o-cac-vi-tri-cua-may-toshiba-e-studio-2051c-phan-2-2

GIẤY KẸT Ở KHAY NẠP GIẤY TỰ ĐỘNG ĐẢO MẶT ( KHAY TRÊN)

 1. Bạn hãy kéo đòn bẫy lên và mở nắp phía trên
  cach-go-bo-ket-giay-o-cac-vi-tri-cua-may-toshiba-e-studio-2051c-phan-2-3
 2. Lấy bản gốc ra
  cach-go-bo-ket-giay-o-cac-vi-tri-cua-may-toshiba-e-studio-2051c-phan-2-4
 3. Để lấy bản gốc đang bị kẹt ra bạn hãy mở ( vặn ) cục tròn quay số màu xanh lá ra
  cach-go-bo-ket-giay-o-cac-vi-tri-cua-may-toshiba-e-studio-2051c-phan-2-5
 4. Kéo đòn bẫy xanh và mở hướng dẫn chuyển ra
  cach-go-bo-ket-giay-o-cac-vi-tri-cua-may-toshiba-e-studio-2051c-phan-2-6
 5. Bạn hãy kéo bảng hướng dẫn ra và gỡ bản gốc đang bị kẹt ra theo hướng dẫn
  cach-go-bo-ket-giay-o-cac-vi-tri-cua-may-toshiba-e-studio-2051c-phan-2-7
 6. Đóng hướng dẫn lại
 7. Bạn hãy gỡ bản gốc ra khỏi khay và đặt dưới khay
  cach-go-bo-ket-giay-o-cac-vi-tri-cua-may-toshiba-e-studio-2051c-phan-2-8
 8. Hạ khay nạp bản gốc xuống
 9. Bạn hãy đóng nắp trên lại
  cach-go-bo-ket-giay-o-cac-vi-tri-cua-may-toshiba-e-studio-2051c-phan-2-9

GIẤY KẸT TRONG NGĂN KÉO

 1. Mở nắp chứa giấy cạnh bên phải
  cach-go-bo-ket-giay-o-cac-vi-tri-cua-may-toshiba-e-studio-2051c-phan-2-10
 2. Bạn hãy gỡ giấy kẹt từ ngăn kéo ra và đóng nắp chứa giấy lại
  cach-go-bo-ket-giay-o-cac-vi-tri-cua-may-toshiba-e-studio-2051c-phan-2-11
 3. Nếu giấy kẹt ở phía nắp ngoài bạn hãy gỡ bỏ nó

GIẤY KẸT Ở KHAY GIẤY LỚN 

 1. Bạn hãy mở nắp của khay giấy lớn ra nó nằm bên phải
  cach-go-bo-ket-giay-o-cac-vi-tri-cua-may-toshiba-e-studio-2051c-phan-2-12
 2. Bạn hãy lấy giấy kẹt ra và đóng nắp chứa giấy lại
  cach-go-bo-ket-giay-o-cac-vi-tri-cua-may-toshiba-e-studio-2051c-phan-2-13

GIẤY KẸT Ở BỆ ĐỠ CHỨA GIẤY (KHAY GIẤY LỚN )

 1. Bạn hãy mở nắp chứa giấy của bệ đỡ ( chứa) giấy ra nó nằm bên phải
  cach-go-bo-ket-giay-o-cac-vi-tri-cua-may-toshiba-e-studio-2051c-phan-2-14
 2. Bạn hãy lấy giấy kẹt ra và đóng nắp chứa giấy lại
  cach-go-bo-ket-giay-o-cac-vi-tri-cua-may-toshiba-e-studio-2051c-phan-2-15

GIẤY KẸT Ở NGĂN KÉO THỨ NHẤT

 1. Bạn hãy mở ngăn kéo và nhấn giấy xuống đến khi nghe tiếng click bạn hãy gỡ bỏ giấy bị kẹt ra
  cach-go-bo-ket-giay-o-cac-vi-tri-cua-may-toshiba-e-studio-2051c-phan-2-16
 2. Bạn hãy kiểm tra chiều rộng của giấy có đúng với hướng dẫn không và xem giấy có bị gấp hay uốn cong không hoặc giấy quá nhiều trong ngăn kéo ( Đặc biệt với giấy giấy dày ) và sau đó bạn hãy đóng nắp ngăn kéo lại
  cach-go-bo-ket-giay-o-cac-vi-tri-cua-may-toshiba-e-studio-2051c-phan-2-17

CHÚ Ý

 • Bạn hãy chắc chắn rằng chồng giấy không vượt quá giới hạn cho phép theo hướng dẫn cạnh bên. Cụ thể là bạn hãy chắn chắc rằng các giấy dày đặt trong ngăn kéo không vượt quá giới hạn cho phép. Lượng giấy dày bạn đặt trong ngăn kéo phải ít hơn hoặc bằng với lượng giấy được cho phép

GIẤY KẸT LẦN THỨ HAI Ở NGĂN KÉO THỨ TƯ

 1. Bạn hãy mở ngăn kéo và gỡ bỏ giấy kẹt
  cach-go-bo-ket-giay-o-cac-vi-tri-cua-may-toshiba-e-studio-2051c-phan-2-18
 2. Bạn hãy kiểm tra chiều rộng của giấy có đúng với hướng dẫn không và xem giấy có bị gấp hay uốn cong không hoặc giấy quá nhiều trong ngăn kéo ( Đặc biệt với giấy giấy dày ) và sau đó bạn hãy đóng nắp ngăn kéo lại
  cach-go-bo-ket-giay-o-cac-vi-tri-cua-may-toshiba-e-studio-2051c-phan-2-19

GIẤY BỊ KẸT TRONG NGĂN KÉO CỦA KHAY GIẤY LỚN

 1. Bạn hãy mở ngăn kéo của khay giấy lớn ra
  cach-go-bo-ket-giay-o-cac-vi-tri-cua-may-toshiba-e-studio-2051c-phan-2-20
 2. Bạn hãy kéo khay bên phải ra và lấy giấy kẹt ra
  cach-go-bo-ket-giay-o-cac-vi-tri-cua-may-toshiba-e-studio-2051c-phan-2-21
 3. Bạn hãy kiểm tra và chắc chắn rằng giấy không bị gấp lại/nhăn hoặc giấy quá nhiều sau đó bạn hãy đóng ngăn kéo của khay chứa giấy lớn
  cach-go-bo-ket-giay-o-cac-vi-tri-cua-may-toshiba-e-studio-2051c-phan-2-22

CHÚ Ý

 • Bạn hãy chắc chắn rằng chiều cao của chồng giấy không vượt quá giới hạn cho phép

GIẤY KẸT TRONG KHAY TAY

 1. Bạn hãy di chuyển giữ đòn bẫy màu xanh ra phía ngoài
  cach-go-bo-ket-giay-o-cac-vi-tri-cua-may-toshiba-e-studio-2051c-phan-2-23
 2. Giấy bây giờ có thể được gỡ bỏ
 3. Kéo giấy kẹt trong khay tay ra
  cach-go-bo-ket-giay-o-cac-vi-tri-cua-may-toshiba-e-studio-2051c-phan-2-24
 4. Đặt giấy trong khay tay lần nữa và di chuyển đòn bẫy xanh lá về phía trong
  cach-go-bo-ket-giay-o-cac-vi-tri-cua-may-toshiba-e-studio-2051c-phan-2-25
  Nếu giấy bị bẩn, gấp lại hoặc bị cong uốn,bạn hãy thay tờ giấy mới

GIẤY KẸT TRONG ĐƠN VỊ TƯ ĐỘNG IN 2 MẶT

CẨN THẬN

 • Bạn hãy cẩn thận không để các ngón tay chạm vào thiết bị và nắp của ơn vị in 2 mặt hoặc đơn vị tự động in 2 mặt. Điều này có thể làm bạn bị thương
 1. Bạn hãy mở nắp đơn vị tự động in 2 mặt lên phía bên phải
  cach-go-bo-ket-giay-o-cac-vi-tri-cua-may-toshiba-e-studio-2051c-phan-2-26
 2. Trong khi bạn nắm giữ đòn bẫy xanh lá bạn hãy gỡ bỏ giấy kẹt ra
  cach-go-bo-ket-giay-o-cac-vi-tri-cua-may-toshiba-e-studio-2051c-phan-2-29
 3. Bạn hạ đòn bẫy xanh lá một cách cẩn thận và sau đó đóng nắp đơn vị tự động in 2 mặt lại

GIẤY KẸT TRONG ĐƯỜNG DẪN CHUYỂN GIAO

CẨN THẬN

 • Bạn hãy cẩn thận không để các ngón tay chạm vào thiết bị và nắp của ơn vị in 2 mặt hoặc đơn vị tự động in 2 mặt. Điều này có thể làm bạn bị thương
 1. Bạn hãy mở nắp đơn vị tự động in 2 mặt phía bên phải
  cach-go-bo-ket-giay-o-cac-vi-tri-cua-may-toshiba-e-studio-2051c-phan-2-30
 2. Bạn hãy gỡ bỏ giấy kẹt

CHÚ Ý

 • Bạn không được chạm vào trống quang khi lấy giấy kẹt ra.Điều này có thể làm bẩn hình ảnh sao chép
 • Bạn không được làm sạch trục lăn. ĐIều này có thể làm hình ảnh sao chép bị bẩn. Nó sẽ tự động làm sạch cho lần in tiếp theo
  cach-go-bo-ket-giay-o-cac-vi-tri-cua-may-toshiba-e-studio-2051c-phan-2-29
 1. Bạn hãy đóng nắp đơn vị tự động in 2 mặt lại

GIẤY KẸT Ở ĐƠN VỊ SẤY

CẨN THẬN

 • Bạn hãy cẩn thận không để các ngón tay chạm vào thiết bị và nắp của ơn vị in 2 mặt hoặc đơn vị tự động in 2 mặt. Điều này có thể làm bạn bị thương
 • Bạn không được chạm vago đơn vị sấy hoặc để vật bằng kim loại xung quanh nó
 • Đơn vị sấy rất nóng,bạn có thể bị bỏng hoặc shock điều này có thể làm tay bạn bị thương bởi thiết bị
 1. Bạn hãy mở nắp đươn vị tự động in 2 mặt phía bên phải
  cach-go-bo-ket-giay-o-cac-vi-tri-cua-may-toshiba-e-studio-2051c-phan-2-30
 2. Bạn hãy nhấn 2 lần đòn bẫy xanh của đơn vị sấy xuống đến khi nó dừng lại.cach-go-bo-ket-giay-o-cac-vi-tri-cua-may-toshiba-e-studio-2051c-phan-2-31
 3. Bạn hãy mở các hướng dẫn và giữ núm màu xanh lá cây. Sau đó bạn hãy kéo giấy kẹt lên xuống như hình minh họa
  cach-go-bo-ket-giay-o-cac-vi-tri-cua-may-toshiba-e-studio-2051c-phan-2-32 cach-go-bo-ket-giay-o-cac-vi-tri-cua-may-toshiba-e-studio-2051c-phan-2-33
 1. Bạn hãy lấy giấy kẹt ra khỏi khay
  cach-go-bo-ket-giay-o-cac-vi-tri-cua-may-toshiba-e-studio-2051c-phan-2-34
 1. Khi Finisher được cài đặt chính xác, bạn hãy mở nắp Bridge Kit trong khi xử lí
  cach-go-bo-ket-giay-o-cac-vi-tri-cua-may-toshiba-e-studio-2051c-phan-2-35
 2. Bạn hãy lấy giấy kẹt ra
  cach-go-bo-ket-giay-o-cac-vi-tri-cua-may-toshiba-e-studio-2051c-phan-2-36
 1. Khi Finisher được cài đặt chính xác,bạn hãy đóng nắp Bridge Kit lại
  cach-go-bo-ket-giay-o-cac-vi-tri-cua-may-toshiba-e-studio-2051c-phan-2-37
 2. Ép 2 đòn bẩy màu xanh quay trở lại vị trí ban đầu của nó
  cach-go-bo-ket-giay-o-cac-vi-tri-cua-may-toshiba-e-studio-2051c-phan-2-38
 3. Bạn hãy đóng nắp đơn vị tự động in 2 mặt lại

Những điểm trên là những điểm kẹt giấy thưởng những chiếc máy photo toshiba hiện nay hay gặp phải của các văn phòng công ty, với hướng dẫn trên và những thông tin cần thiết sẽ giúp bạn giải quyết các lỗi này một cách nhanh chóng nhất hiện nay của máy mình. Hãy gọi điện (08) 3848 6667 hoặc giavan.com.vn để được hướng dẫn trực tiếp cho bạn.

About the Author

Bài viết liên quan