No products in the cart.

Welcome Visitor you can Login / Register

Khi kẹt giấy xảy ra, hãy tham khảo các hướng dẫn hiển thị trên màn hình cảm ứng của thiết bị hoặc tham khảo các hướng dẫn sau đây của khi xảy ra tình trạng kẹt giấy ở dòng máy 557 và các dòng 657/757/857 Bao gồm các thiết bị của dòng máy photocopy toshiba 657 Các trang bìa của các thiết bị sẽ được mở khi kẹt giấy xảy ra là như được chỉ ra bởi các mũi tên trong hình minh họa sau đây. Bao gồm các tùy chọn Các trang bìa của các tùy chọn sẽ được mở khi kẹt giấy xảy ra là như được chỉ ra bởi các mũi tên trong hình minh họa sau đây. Sử dụng chức năng Trợ giúp Nếu bạn bấm vào phía trên  bên phải của màn hình cảm ứng, giải thích các chức năng và các nút trên màn hình được hiển thị. Nếu bạn bấm vào  phía dưới bên trái của màn hình trợ giúp, thông tin bổ sung về các chức năng xuất hiện. Về Troubleshooting Guide Troubleshooting Guide (PDF) mô tả các nguyên nhân và xử lý sự cố các vấn đề khi bạn sử dụng các.