Sửa lỗi các dòng máy photo Toshiba

Gia văn chia sẽ những lỗi khi sử dụng máy photocopy thường gặp hiện nay trên thị trường. Những lỗi cơ bản và cách khắc phục những lỗi mà do trong quá trình làm việc gặp phải cho các văn phòng công ty. Những bài viết với những thao tác cơ bản hay những phần ghi chú để giúp người dùng có những hướng dẫn cơ bản nhất để sửa nhanh những chiếc máy photocopy toshiba của mình những hoạt động của máy khi làm việc trong thời gian dài.
Những bài viết chia sẽ những các lỗi của dòng máy toshiba: lỗi kẹt giất, lỗi mực phun, lỗi khay giấy trên, lỗi chọn giấy gây ra tìn trạng kẹt giấy, … hay những vấn đề cơ bản nhất là cách đặt giấy thế nào phù hợp.

Phần này mô tả làm thế nào để thiết lập các trình điều khiển máy in khi thiết bị này được kết nối với USB cable.To lập trình điều khiển máy in để in USB, bạn phải cài đặt trình điều khiển máy in bằng Plug and Play chức năng thay vì cài đặt các phần mềm máy khách bằng cách sử dụng cài đặt trong khách hàng tiện ích đĩa CD-ROM. Khi thiết bị này được kết nối với cổng USB của Windows Me, Windows 2000, Windows XP, hoặc Windows Server 2003 máy tính, Plug and Play Wizard tự động bắt đầu

chú ý: in ấn USB không được hỗ trợ bởi Windows NT 4.0.

Đây là cách cài đặt trình điều khiển máy in để in USB bằng Plug and Play các dòng toshiba 165/ 205

 1. Power trên thiết bị này và máy tính của bạn
 2. Chèn các khách hàng tiện ích đĩa CD-ROM vào drive.When CD-ROM chèn Client tiện ích đĩa CD-ROM, trình cài đặt có thể tự động bắt đầu. Nhấp vào [Cancel] để thoát khỏi trình cài đặt và tiếp tục hoạt động
 3. Kết nối cáp USB với thiết bị này và computer.The của hộp thoại Add New Hardware Wizard xuất hiện.
  chú thích :
  Trên Windows Me, thường các trình điều khiển cổng USB phải được tự động cài đặt khi youconnect cáp USB vào máy tính của bạn. Tuy nhiên, các trình điều khiển cổng USB đôi khi có thể, không được cài đặt tự động. Trong trường hợp đó, nhấp [Quay lại] trong hộp thoại hiển thị andthen nhấn [Next] để cài đặt các trình điều khiển cổng USB lại
 4. Chọn “Tự động tìm kiếm một trình điều khiển tốt hơn (Recommended)” và nhấn [Next]
  Cài đặt trình điều khiển máy in để in USB bằng Plug and Play
  Việc lắp đặt hộp thoại hiển thị của thiết bị phần cứng mới xuất hiện
 5.  Nhấn vào [Finish].
  Việc phát hiện hộp thoại hiển thị của máy TOSHIBA e-STUDIO 205 xuất hiện
 6. Chọn “Tự động tìm kiếm một trình điều khiển tốt hơn (Recommended)” và nhấn [Next].
  Cài đặt trình điều khiển máy in để in USB bằng Plug and Play
 7. Chọn hộp thoại điều khiển xuất hiện.
  Cài đặt trình điều khiển máy in để in USB bằng Plug and Play
 8. Chọn trình điều khiển máy in mong muốn và nhấn [OK]
 9. Thay đổi tên của mong muốn và nhấn [Next]
  Cài đặt trình điều khiển máy in để in USB bằng Plug and Play
  Bắt đầu sao chép các tập tin.
  Các thông in ấn kiểm tra máy in sẽ được hiển thị
 10. Nhấn vào [Finish]
  điều khiển máy in để in USB bằng Plug and Play
 11. Việc cài đặt được hoàn thành
  chú ý: Trước khi sử dụng trình điều khiển máy in để in, hãy cấu hình các tùy chọn cài đặt các thiết bị và bộ phận mã (nếu cần thiết) vào trình điều khiển máy in máy photocopy
0 Comment | Posted By

Hướng dẫn thiết lập bộ mã và sao chép mô tả các tập tin máy in photocopy ở dòng máy photo e-studio 455/ 355

Thiết lập mã bộ phận

Khi thiết bị này được quản lý bằng mã số bộ phận, bạn phải nhập mã bộ phận của bạn về tính năng máy in driver . Nó cho phép quản trị mạng để kiểm tra số lượng bản in của một bộ phận cụ thể. Ngoài ra người dùng có thể kiểm tra xem ai gửi công việc in, màn hình cảm ứng và công cụ giám sát. Yêu cầu quản trị của bạn cho dù bạn phải nhập mã số Bộ

* chú ý:

Khi cài đặt quản lý người dùng được kích hoạt trên thiết bị, cài đặt quản lý người dùng được sử dụng để quản lý công việc in thay vì các mã bộ phận. Trong trường hợp đó, các tên người dùng được nhập vào để đăng nhập vào máy tính của bạn được sử dụng cho việc chứng thực của công việc in ấn. Vì vậy, bạn không cần phải nhập mã bộ phận trong trình điều khiển máy in nhưng tên người dùng của bạn phải được đăng ký tại các trang thiết bị. Nếu tên người dùng không được đăng ký, công việc in ấn của bạn được xử lý như là một công việc không hợp lệ theo các thiết lập Bộ Luật Thực thi.

* Khuyến kích:

Làm thế nào các thiết bị thực hiện in ấn cho một công việc in ấn đang phận không hợp lệ, trong đó một mã bộ phận không hợp lệ được quy định, thay đổi phụ thuộc vào các thiết lập Bộ Luật Thực thi có thể được thiết lập trong chế độ quản trị TopAccess và liệu SNMP truyền thông được kích hoạt hay không. Khi SNMP truyền thông được kích hoạt và Bộ Luật Thực thi được thiết lập để [ON], một thông báo lỗi sẽ được hiển thị khi nhập một mã bộ phận không hợp lệ. Khi SNMP truyền thông bị vô hiệu hóa và Bộ Luật Thực thi được thiết lập để [ON], việc in đang phận không hợp lệ sẽ được lưu trữ trong không hợp lệ Mã bộ phận danh sách công việc in không in. Khi Mã cục Thi hành được thiết lập để [In], việc in đang phận không hợp lệ sẽ được in. Khi Mã cục Thi hành được thiết lập để [Xóa], việc in đang phận không hợp lệ sẽ bị xóa mà không cần in ấn. Một mã bộ phận cần được nhập mỗi khi bạn bắt đầu in. Nếu bạn phải sử dụng một mã số bộ phận khác nhau cho mỗi công việc in ấn, nhập nó khi bạn bắt đầu in

Nhập mã bộ phận

Nhấp vào [Start], [Control Panel], [Hardware and Sound] và chọn [Printer].

Các thư mục Printers xuất hiện

Đối với Windows XP hoặc Windows Server 2003

Nhấp vào [Start] và chọn [Printers and Faxes].

Đối với Windows 2000 Nhấp vào [Start], [Settings] và chọn [Máy in]

Nếu [File] menu không hiển thị, nhấn [Alt] .Công ưu tiên in hộp thoại xuất hiện.

Chọn trình điều khiển máy in của thiết bị này, và sau đó nhấp vào [File] và chọn [Printing Preferences]

Thiết lập mã bộ phận
Chọn [Others] tab menu và nhập mã bộ phận của bạn trong [Bộ] hộp

Trong [Bộ] hộp, chỉ có các ký tự số có thể được nhập vào. Bộ luật Bộ phải có một số 5 chữ số. Nếu mã bộ phận ngắn hơn 5 chữ số, thêm 0 để làm cho nó 5 chữ số dài
Thiết lập mã bộ phận
Nhấn [Apply] và [OK] để lưu các thiết lập

Sao chép các tập tin PPD cho Windows

Các khách hàng tiện ích đĩa CD-ROM chứa một tập tin mô tả máy in cho các ứng dụng Windows phổ biến. Đối với các ứng dụng không cho phép cài đặt tự động các tập tin PPD, sao chép các tập tin PPD vào một thư mục thích hợp để cho phép cài đặt máy in cụ thể trong [In] hộp thoại hoặc [Page Setup] hộp thoại.

Sao chép các tập tin mô tả máy in

Trong các khách hàng tiện ích đĩa CD-ROM, mở thư mục có chứa các trình điều khiển máy in PS3.

– Windows 2000/XP/Vista/Server 2003/Server 2008:

[Client Utilities CD-ROM]:\Client\Drivers\PS\W2K_XP_VISTA\<language>\

– Windows XP x64/Vista x64/Server 2003 x64/Server 2008 x64:

[Client Utilities CD-ROM]:\Client\Drivers\PS\XP_VISTA_X64\<language>\

Sao chép các tập tin mô tả máy in (* .ppd) đến vị trí thích hợp.

khuyến kích: Đối với một thư mục thích hợp mà các tập tin PPD là để được sao chép, hãy tham khảo hướng dẫn của ứng dụng.

0 Comment | Posted By

Nếu SNMP giao tiếp giữa các thiết bị may photo này và máy tính của bạn không có sẵn, cấu hình các tùy chọn bằng tay của những dòng máy toshiba e-studio 355/ 205l/305/455

Bạn cần phải đăng nhập vào Windows với “Power Users” đặc quyền (chỉ dành cho Windows 2000) hoặc “Administrator” đặc quyền (đối với Windows 2000 / XP / Vista / Server 2003 / Server 2008)

 1.  Nhấp vào [Start], [Control Panel], [Hardware and Sound] và chọn [Printer].
  Các thư mục Printers xuất hiện
  Lời khuyên:
  Đối với Windows XP hoặc Windows Server 2003 Nhấp vào [Start] và chọn [Printers and Faxes] .Đối với Windows 2000 Nhấp vào [Start], [Settings] và chọn [Máy in]
 2.  Chọn trình điều khiển máy in cho các thiết bị này, và bấm vào [File] menu, [Run as administrator] và chọn [Properties]. Nhập mật khẩu quản trị nếu có yêu cầu.
  Thiết lập điều khiển máy in photocopy bằng tay
  Nếu [File] menu không hiển thị, nhấn [Alt].
  [User Account Control] hộp thoại xuất hiện.
  Hộp thoại thuộc tính điều khiển máy in xuất hiện nếu các thiết lập User Account Control được vô hiệu hóa. Đến bước 4
 3. Nhấp [Continue] trong [User Account Control] hộp thoại.
  Hộp thoại thuộc tính điều khiển máy in sẽ xuất hiện.
 4. Hiển thị [Confignsion] tab menu, và thiết lập các tùy chọn sau
  Thiết lập điều khiển máy in photocopy bằng tay
  Lựa chọn mô hình – Tùy chọn này đặt các loại mô hình của thiết bị.
  Tùy chọn – Tùy chọn này đặt ra cho dù các thiết bị tùy chọn sau đây được cài đặt.
  Người ký – Tùy chọn này đặt ra cho dù các ngăn kéo hoặc Feeder suất lớn (tùy chọn) được cài đặt.
  Finisher – Tùy chọn này thiết hay không Finisher (tùy chọn) được cài đặt.
  Hole Punch Unit – Tùy chọn này thiết hay không Punch Unit Hole (tùy chọn) được cài đặt
  chú ý: Các Feeder suất lớn (tùy chọn) là không có sẵn cho một số quốc gia hoặc khu vực
 5. Nhấn [Drawer Settings]
  Các [Drawer Settings] hộp thoại xuất hiện.
 6. Thiết lập các tùy chọn sau đây và bấm [OK]
  Thiết lập điều khiển máy in photocopy bằng tay
  Drawer 1 – Chọn kích thước và loại giấy được nạp trong ngăn kéo 1.
  Drawer 2 – Chọn kích thước và loại giấy được nạp trong ngăn kéo thứ 2.
  Drawer 3 – Chọn kích thước và loại giấy được nạp trong 3 ngăn kéo (tùy chọn) khi nó được cài đặt.
  Drawer 4 – Chọn kích thước và loại giấy được nạp trong ngăn kéo thứ 4 (tùy chọn) khi nó được cài đặt.
  LCF – Chọn kích thước và loại giấy được nạp trong Feeder suất lớn (tùy chọn) khi nó được cài đặt.
  Bypass Tray – Chọn loại giấy được nạp trong khay Bypass.
  Ghi đè Cài đặt ứng dụng mã nguồn Giấy – Chọn hộp kiểm này để sử dụng các cài đặt nguồn giấy trong theprinter lái xe chứ không phải cài đặt ứng dụng.
  chú ý: Các Feeder suất lớn (tùy chọn) là không hỗ trợ có sẵn cho một số quốc gia hoặc khu vực nào khi sử dụng
 7. Nhấn [Apply] và [OK] để lưu các thiết lập
0 Comment | Posted By

Thực hiện theo các hướng dẫn cơ bản thường gặp dưới đây để tạo một bản sao cho dòng máy photocopy toshiba e-STUDIO 2006/2306/2506

1. Đặt những bản gốc

Đặt bản gốc trên kính gốc

– Nâng cao Platen lập lại hoặc Tự Động Lật Khay lên tài liệu.
– Đặt khuôn mặt ban đầu xuống trên kính gốc.
– Căn bản gốc với góc trên bên trái của kính ban đầu.
– Giảm Platen lập lại hoặc Tự Động Lật Khay lên tài liệu một cách cẩn thận.

hướng dẫn cơ bản thường gặp dưới đây để tạo một bản sao
chú ý: Khi bạn sao chép bản gốc với nếp gấp hoặc nếp nhăn, làm mịn các nếp gấp và nếp nhăn đầu tiên. Sau đó, đặt theoriginal trên kính gốc và đóng Platen cover hoặc Giấy Tự Động Lật Feeder để bắt đầu sao chép.
Nếu là bóng của các nếp gấp hay nếp nhăn xuất hiện trên các bản sao mặc dù  chúng mịn, điều chỉnh trình bày hoặc sử dụng “BACKGROUND ERASE” chức năng.
Trạng thái: Khi bạn sử dụng ban đầu trong suốt như trong suốt trên không và giấy can, đặt một tờ giấy trắng đồng bằng giấy – cùng kích thước hoặc một tấm lớn – hơn bản gốc, nếu không hình ảnh sao chép có thể được nhuộm màu.
Đặt bản gốc trên Giấy Tự Động Lật Feeder

1) Căn tất cả các bản gốc.

2) Đặt chúng đối diện và sắp xếp các hướng dẫn bên với chiều dài ban đầu.

hướng dẫn cơ bản thường gặp dưới đây để tạo một bản sao

chú ý: Các tấm trên cùng của bản gốc sẽ được quét một lần.

Không tải hơn 50 bản chính (80 g / 2, 20 lb Bond) cùng một lúc, và đảm bảo độ dày của chồng gốc không quá 9,5 mm bất kể kích thước của chúng.

hướng dẫn cơ bản thường gặp dưới đây để tạo một bản sao
Để ngăn chặn gốc dài (A3, B4, A4-R, LD, LG, COMP, hoặc 8K) bị trượt ra ngoài khi, nâng cao lập tức dừng lại lấy ra giấy. Khi bạn đã hoàn thành bằng cách sử dụng nút, nhấc nó nhẹ và trượt nó trở lại
2. Nhấn Copy

hướng dẫn cơ bản thường gặp dưới đây để tạo một bản sao
3. Nhập số lượng bản với các phím kỹ thuật số

hướng dẫn cơ bản thường gặp dưới đây để tạo một bản sao
4. Hãy thiết lập bản sao theo yêu cầu
Cài đặt sao chép
Bạn có thể làm cho các thiết lập sao chép trên menu chức năng copy
Nhấn [CANCEL] để thoát ra từ các thiết lập mà không cần thực hiện bất kỳ thay đổi.
Bạn không thể có thể sử dụng một số kết hợp của các chức năng với nhau khi thực hiện một thao tác.
5. Nhấn [START] để bắt đầu thực hiện thao tác sao chép

hướng dẫn cơ bản thường gặp dưới đây để tạo một bản sao
Để dừng hoặc tiếp tục sao chép, nhấn [CLEAR / STOP] trong khi sao chép dữ liệu

hướng dẫn cơ bản thường gặp dưới đây để tạo một bản sao
Nhấn [OK] hoặc [CANCEL] theo thông báo hiển thị trên màn hình LCD của máy.

Khi đã chép xong, nhấn [FUCTION CLEAR] để xóa các chức năng sao chép các thiết lập và trở về màn hình chính (Copy).

Nếu nguồn giấy chạy ra giấy, một thông báo lỗi sẽ được hiển thị trên màn hình LCD và sao chép dừng. Giấy tải. Các thiết bị tự động nối lại sao chép sau khoảng 3 giây trôi qua.

Khay nhận có thể chứa đến hơn 100 tờ. Nếu lỗi giấy quá mức xảy ra, nhấp nháy đèn và một thông báo lỗi được hiển thị trên màn hình LCD. Hủy bỏ các giấy từ khay và nhấn [START] để tiếp tục sao chép

Khi bạn sử dụng trong suốt trên cao, loại bỏ từng cái một mỗi khi chúng được đẩy ra. Nếu không, có thể được cuộn tròn và không tốt cho chiếc máy khi hoạt động.

Xem thêm: Hướng dẫn nạp giấy trong ngăn kéo / ngăn đựng giấy

0 Comment | Posted By

Những chú ý khi sử dụng giấy khi hoạt động máy photo của những dòng máy photocopy toshiaba 352/452/202/232/282:

 • Tránh sử dụng giấy được xử lý đặc biệt hoặc trước đó được in trên máy khác, và cũng tránhthực hiện sao chép đôi trên cùng một bên của tờ giấy, vì điều này có thể gây hư hỏng.
 • Không sử dụng giấy có nếp nhăn, nếp nhăn hay những lọn tóc xoăn, giấy dễ bị quăn, mịn hoặc giấy thô; điều nàycó thể gây ra lỗi kẹt giấy.
 • Giấy nên được bọc trong bao bì của nó và được lưu trữ trong một nơi ẩm ướt-miễn phí.
 • Để ngăn chặn giấy bị gấp hoặc uốn cong, lưu trữ nó đều trên một bề mặt phẳng

Thiết lập giấy khi thự hiện những công việc (thay đổi kích thước từng loại giấy theo nhu cầu)

 1. Bật máy lên.
 2. Kéo ngăn kéo cẩn thận cho đến khi nóđến một điểm dừng.
  may photocopy
 3. Đẩy phần dưới của hướng dẫn cuối cùng trong các hướng mũi tên để loại bỏ nó,sau đó cài đặt lại kích thước giấy mong muốn (Ghi trên bề mặt bên dưới trênngăn)
  Máy photo
 4. Đẩy phần mũi tên (bên phải) củabên hướng dẫn để mở khóa
  Máy photo
 5. Trong khi đẩy cần gạt màu xanh lá cây của các bênhướng dẫn theo hướng mũi tên, thiết lậphướng dẫn bên để các khổ giấy mong muốn.
  Điều chỉnh các hướng dẫn bên bằng cả hai tay
  máy photo
 6. Đẩy phần mũi tên (bên trái) để khóahướng dẫn phụ
  Máy photocopy
 7. Đặt giấy trong ngăn kéo (s).
  – Đặt giấy với bản mặt của nó lên. (Các bên có thể sao chépmô tả trên giấy gói.)
  – Đối với số lượng tối đa của tấm có thể được thiết lập, xem”Bản sao giấy chấp nhận được”.
  – Quạt giấy giếng trước khi đặt nó trong ngăn kéo.
  – Hãy chắc chắn rằng chiều cao giấy không vượt quá dòng chỉbên trong của hướng dẫn.
  – Không sử dụng nhăn, gấp, nhăn nheo hoặc tờ ẩm của giấy.
  Máy photo
  Hãy chắc chắn rằng có một khoảng 0,5 mm (1,0 mm hoặc ít hơn trong tổng số) còn lạigiữa giấy và hướng dẫn bên cho giấy thường, và khoảng.0,5 mm đến 1,0 mm (xấp xỉ. 1,0 mm đến 2,0 mm trong tổng số) cho dày giấy. Nếu khoảng cách là không đủ, nó có thể gây ra lỗi kẹt giấy.
  máy photocopy
 8. Đẩy ngăn kéo thẳng vào các thiết bị cho đến khi nó đến một điểm dừng
  Hãy chắc chắn để đóng ngăn kéo an toàn và cẩn thận
  Hãy cẩn thận không để cho những ngón tay của bạn bị bắt khi đóng ngăn kéo. Điều này có thể làm tổn thương bạn
 9. Khi kích thước giấy khác nhau từmột trong các ngăn kéo, thay đổi kích cỡ giấychỉ số để phù hợp với kích thước của giấy mà đã được thiết lập
  máy photocopy
 10. Khi kích thước giấy khác nhau từ một trong các ngăn kéo, nhấn nút [YES]. Khi giấy này là kích thước tương tự như một trong thedrawer, nhấn nút [NO]. (Khi bạn bấm vào nút [NO], bạn không cần phải tiếp tục với bước 11 và các bước tiếp theo.)
  Máy photocopy
  Danh sách này có thể không được hiển thị theo một thiết lập thiết bị nhất định. Trong trường hợp này, xem các thủ tục trong “Thay đổi các thiết lập của kích thước giấy” để thay đổi các thiết lập kích cỡ giấy khi một kích thước giấy khác nhau từ một khi đã được đặt trong ngăn kéo là set.
  – Liên hệ với quản trị viên trong văn phòng của bạn khi thiết lập màn hình của menu này cần phải được thay đổi
 11. Nhấn nút lựa chọn loại giấy khi cài đặt hoạt động
  Máy photocopy
 12. Khi bạn muốn thay đổi các thiết lập của ngăn kéo chuyên dùng , bấm nút loại giấy
  Máy photocopy
 13.  Xong nhấn enter cho máy thực hiện những yêu cầu của bạn thực hiện.
0 Comment | Posted By

Kẹt giấy là lỗi thường gặp ở máy photocopy. Có nhiều nguyên nhân gây nên lỗi này, tuy nhiên lỗi cơ bản nhất là do người dùng sử dụng  giấy chưa đúng cách. Bài viết dưới đây Gia Văn sẽ hướng dẫn cách khắc phục lỗi kẹt giấy ở máy photocopy giúp các bạn sẽ hạn chế được lỗi này, đồng thời có được cách xử lý nhanh và hiệu quả nhất khi máy của bạn gặp phải lỗi này.

Nguyên nhân gây kẹt giấy

Máy của bạn mắc phải lỗi kẹt giấy là do một trong những nguyên nhân sau đây:

 • Do bộ phận kéo giấy, lô kéo đã bị mòn do thời gian sử dụng đã lâu
 • Chất lượng giấy in kém chất lượng: quá mỏng, nhàu nát hoặc có kích thước không phù hợp với khay chứa dữ liệu của máy.
 • Do vật cứng vướng trong máy như ghim, kẹp hoặc giấy vụn.
 • Bộ phận kéo giấy bị hỏng hoặc do cảm biến báo giấy kẹt bị hỏng.

Cách khắc phục lỗi kẹt giấy :

 • Thay lại lô kéo trong trường hợp bộ phận kéo giấy, lô kéo bị lỗi bị hỏng.
 • Cần lựa chọn giấy có kích thước phù hợp với khay đựng giấy
 • Không nên để số lượng giấy quá lớn vào khay đựng giấy. Bạn nên chắc chắn rằng lượng giấy bạn cho vào nằm dưới mốc đánh dấu bên trong, trên thành khay giấy.
 • Trong lúc đang in, không nên tự tiện bỏ giấy ra khỏi máy
 • Nên kiểm tra lại chất lượng của giấy trước khi đưa vào in. Giấy phải được  uốn, tãi và sắp xếp ngay ngắn, không ẩm ướt
 • Không trộn lẫn các loại giấy với nhau trong một khay
 • Cần kiểm tra kỹ máy xem có vật lạ nào xuất hiện trong máy in hay không.

Trên đây là nguyên nhân gây ra lỗi kẹt giấy và cách khắc phục các bạn tham khảo để hạn chếmắc phải lỗi này và có được cách xử lý hiệu quả nhất khi máy bị lỗi này.

Ngoài ra, dưới đây Gia Văn sẽ cung cấp cho các bạn  thông tin về một số lỗi thường gặp ở máy photocopy Toshiba 720.

1/ Bản in bị nhòe, mờ, mực không đều

 • Nguyên nhân: do bộ phận lô sấy bị lỗi, mực không đều
 • Cách khắc phục: Kiểm tra lại bộ phận lô sấy, trong trường hợp lô sấy bị hỏng cần thay thế lô sấy mới.

2/ Trên bản in xuất hiện những chấm đen, vệt đen

 • Nguyên nhân: Máy có thể hỏng bộ phận cao su làm không trung hòa điện tích của hộp mực.
 • Giải pháp khắc phục: Kiểm tra nguyên nhân, nếu hỏng nên thay vật tư mới để đảm bảo cho máy vận hành tốt và bảo vệ các linh kiện khác của máy.

3/ Bản photo, bản scan, bản in bị lệch tâm

 • Nguyên nhân:  Do giấy trong khay có kích thước chưa đúng với kích thước quy định.
  + Đặt giấy trên ARDF chưa chính xác dẫn đến việc máy  quét lệch.
 • Cách khắc phục:
  + Chỉnh lại kích cỡ của giấy cho hợp lý
  + Đặt lại giấy đúng chuẩn theo quy định chuẩn của máy

4/ Khi in, bản in bị đen toàn bộ văn bản

Trường hợp này có 2 nguyên nhân. Cụ thể như sau:

 • Nguyên nhân 1:
  + Do mực thừa mực thu hồi, vì thế phải kiểm tra lại quá trình đổ mực đồng thời đổ mực thừa thường xuyên để bảo vệ máy. Khi bản chụp xuất hiện vệt đen dọc trang giấy do Gạt mực có thể bị mực rơi vãi cô đặc bám vào. Hay gạt mực thu hồi bị hòng. Bạn nên kiểm tra, tiến hành vệ sinh sạch sẽ gạt mực. Kiểm tra nếu hỏng nên thay thế để bảo vệ các linh kiện khác.
  + Cách khắc phục: Nếu bản chụp máy photocopy bị mờ trắng ở giữa trang giấy do trống hỏng trong quá trình vận hành liên tục của máy. Bạn nên kiểm tra , nếu hỏng nên thay thế trống mới để bảo vệ các thị bị, vật tư khác.
  Khi bản chụp máy photocopy bị đen:
 • Nguyên nhân 2:
  + Mặt kính bẩn
  + Độ đậm, nhạt của mực chưa phù hợp
  Giải pháp khắc phục:
  + Vệ sinh máy
  + Chỉnh lại độ đậm nhạt của mực trên máy.

Trên đây là một số thông tin vềlỗi kẹt giấy thường gặp ở các máy photocopycác lỗi thường gặp ở máy photocopy Toshiba 720. Hy vọng rằng với những kiến thức trên các bạn sẽ có thêm hiểu biết về máy photo và cách khắc phục những lỗi của nó. Khi cần được trợ giúp thêm vấn đề các bạn liên hệ đến công ty thiết bị văn phòng Gia Văn; với đội ngũ nhân viên có chuyên môn, bề dày kinh nghiệm cao cùng sự nhiệt tình, thân thiện Gia Văn chúng tôi sẽ giúp các bạn giải đáp những thắc mắc nhanh gọn- chính xác- hiệu quả nhất.

0 Comment | Posted By

Để xử lý tình trạng kẹt giấy trong FPU đơn vị và bộ chèn trong máy photo hiện nay trên thị trường.

 1. Tách dứt điểm từ các thiết bị trong khi đẩy cần gạt khóa
  Đặt bàn tay của bạn trên phần A trong hình và sau đó di chuyển dứt điểm cẩn thận

  Kẹt giấy trong FHP

  Kẹt giấy trong FHP

 2. Khi Punch Unit Hole được cài đặt, hãy mở nắp Hole Punch Unit của máy photocopy
  Kẹt giấy trong FHP
 3. Bạn bật quay số màu xanh lá cây cho đến khi dấu hình tam giác xuất hiện ,nằm trong khu vực chỉ định của máy.
  Kẹt giấy trong FHP
 4. Đóng nắp Hole Punch Unit
  Kẹt giấy trong FHP
 5. Hủy bỏ các giấy bị kẹt từ lối vào của thiết bị xử lý giấy ra
  Kẹt giấy trong FHP
 6. Khi bộ chèn đã được cài đặt, bạn kéo các đòn bẩy ra để mở nắp bìa của bộ chèn
  Kẹt giấy trong FHP
 7. Hủy bỏ các giấy bị kẹt và đóng nắp bìa của bộ chèn lại
  Kẹt giấy trong FHP
 8. Mở lại nắp bộ chàn theo đường chỉ dẫn
  Kẹt giấy trong FHP
 9. Hủy bỏ các giấy bị kẹt và sau đó đóng lại theo đường chỉ dẫn
  Kẹt giấy trong FHP
 10. Nâng khay nạp giấy của bộ chèn và sau đó loại bỏ các giấy bị kẹt
  Kẹt giấy trong FHP
 11. Mở nắp trên của thiết bị
  Kẹt giấy trong FHP
 12. Lần lượt nâng cao đòn bẩy ở cấp độ 1 và cấp độ 2, sau đó loại bỏ các giấy bị kẹt
  Kẹt giấy trong FHP
 13. Giữ đòn bẩy màu xanh lá cây ở phía sau của thiết bị để mở phần hướng dẫn
  Kẹt giấy trong FHP
 14. Loại bỏ giấy bị kẹt ra khỏi máy
  Kẹt giấy trong FHP
 15. Lấy giấy ra từ phía lối ra ở thiết bị xử lý giấy
  Kẹt giấy trong FHP
 16. Đóng nắp trên của thiết bị xử lý giấy lại
  Kẹt giấy trong FHP
 17. Trở lại khay nạp giấy của bộ chèn với vị trí nguyên bản ban đầu của nó
 18. Trong trường hợp khâu yên của thiết bị xử lý giấy và bộ chèn được cài đặt cùng nhau, bạn mở nắp phía trước của bộ chèn
  Mở và làm theo chỉ dẫn của đơn vị yên khâu
 19. Gõ bỏ giấy bị kẹt và đóng lại theo hướng dẫn
 20. Khi khâu yên của thiết bị xủa lý giấy và bộ chèn được cài đặt cùng nhau, bạn đóng nắp dưới của bộ chèn lại.
  Kẹt giấy trong FHP
 21. Khi khâu yên của thiết bị xủa lý giấy đã được cài đặt, bạn mở hạ thấp nắp phía trước của nó
  Kẹt giấy trong FHP
 22. Bạn bật quay số màu xanh lá cây theo chiều ngược kim đồng hồ cho đến khi nó dừng lại.
 23. Xoay trái tay theo chiều kim đồng hồ quay số màu xanh lá cây để đẩy nó
 24. Hủy bỏ các giấy bị lỗi, bị kẹt từ phần lối ra của yên khâu của thiết bị xử lý giấy ra
  Kẹt giấy trong FHP
 25. Mở bộ phận ra giấy của yên khâu
  Kẹt giấy trong FHP
 26. Lấy giấy bị kẹt ra
  Kẹt giấy trong FHP
 27. Đóng lại nắp của bộ phận ra giấy của đơn vị yên khâu và nắp dưới của yên khâu ở thiết bị xử lý giấy ra
  Kẹt giấy trong FHP
 28. Kết nối lại bộ phận xử lí giấy ra với các thiết bị khác. Kết nối thiết bị xử lý giấy ra với các thiết bị bằng cách ấn nút khóa với các mức độ khác nhau. Đồng thời tay của bạn sẽ ấn nút A xuất hiện trên màn hình và sau đó di chuyển dứt khoát cẩn thận.
  Kẹt giấy trong FHP
 29. Nối kết liễu với thiết bị.
  Nối kết liễu với các thiết bị trong khi nhấn đòn bẩy khóa.Đặt bàn tay của bạn trên phần A trong hình và sau đó di chuyển Finishercẩn thận.
 30. Nối kết thúc đến trên thiết bị
  Nối kết thúc với các thiết bị trong khi nhấn đòn bẩy khóa.Đặt bàn tay của bạn trên phần A trong hình và sau đó di chuyển để kết thúc cẩn thận
  Kẹt giấy trong FHP
0 Comment | Posted By

Toshiba là dòng máy photocopy được dùng phổ biến trên thị trường hiện nay. Đây là dòng máy có kỹ thuật số với thiết kế và tính năng phù hợp với nhu cầu in ấn lớn hiện nay. Tuy nhiên sử dụng lâu ngày  dòng máy này cũng không tránh được việc mắc những lỗi cơ bản như: kẹt giấy, lỗi sấy, lỗi in mờ hay lỗi sao chép văn bản. Bài viết dưới đây của công ty Gia Văn sẽ cung cấp thông tin về các lỗi sao chép ở máy photocopy Toshiba E-studio 556 hay máy photocopy Toshiba E-studio 756

1/ Hoạt động sao chép tự nhiên dừng lại khi đang quét

 • Nguyên nhân: do số lượng trang cần quét vượt quá giới hạn cho phép.
 • Cách khắc phục: Bạn cần điều chỉnh lại số lượng văn bản cần quét , sau đó ấn YES, rồi nhấn NO

Lưu ý: Trong một số trường hợp hoạt động sao chép tự nhiên dừng lại có thể là do không gian để lưu trữ các văn bản gốc không đủ. Để khắc phục trường hợp này bạn cần điều chỉnh lại số lượng văn bản cần quét sao cho phù hợp với không gian ( khay) chứa dữ liệu, sau đó ấn YES, rồi nhấn NO.

2/ Hình ảnh sao chép bị mờ nhạt

 • Nguyên nhân: Do tỷ lệ mực in trong hộp mực còn ít hoặc do hộp mực quá bẩn dẫn đến việc lên mực kém.
 • Cách khắc phục: Mở nắp hộp mực, cài đặt lại mực mới. Trong trường hợp hộp mực bị lỗi, bị hỏng bạn cần thay thế hộp mực mới.

3/ Hình ảnh sao chép bị tối

 • Nguyên nhân: Do màu của văn bản gốc màu quá thẫm hoặc  là do thiếu ánh sáng khi chụp.
 • Cách khắc phục: Bạn cần điều chỉnh lại chế độ chiếu sáng của máy khi chụp bằng phương thức tự động.

4/ Hình ảnh sao chép có vết bẩn ở ngang văn bản

 • Nguyên nhân: Máy mắc phải lỗi này do 1 trong 3 nguyên nhân sau. Một là do văn bản sao chép được đặt trong không gian quá tối. Hai là do tài liệu cần sao chép tự động đảo chiều, bộ phận cung cấp chất liệu của máy không hạ xuống hoàn toàn làm xuất hiện những vệt đen trên văn bản. Ba là do kính gốc, tấm quét khu vực quét bị dơ bẩn.
 • Cách khắc phục: Một là bạn cần điều chỉnh lại chế độ chiếu sáng của máy khi chụp bằng phương thức tự động. Hai là bạn cần hạ tài liệu xuống hoàn toàn để chặn ánh sáng bên ngoài. Ba là bạn cần vệ sinh sạch sẽ lại tấm kính, khu vực quét của máy.

5/ Hình ảnh sao chép bị nghiêng

 • Nguyên nhân: Do tài liệu trong văn bản gốc bị lệch, bị nghiêng
 • Cách khắc phục: Bạn cần chỉnh sửa lại văn bản gốc bằng cách sắp xếp lại chúng theo các hướng dẫn tự động của máy. Sau đó bản sao chép sẽ được in theo một đường thẳng.

6/ Hình ảnh sao chép bị mờ

 • Nguyên nhân: Một là do giấy của bản gốc bị ẩm ướt. Hai là do khoảng cách giữa văn bản và mặt kính chưa chính xác.
 • Cách khắc phục: Để khắc phục lỗi này, một là bạn cần phải làm khô giấy của bản gốc, đồng thời chỉnh sửa lại khoảng cách giữa văn bản và mặt kính  của máy theo tỷ lệ chuẩn.

“Hãy để Gia Văn chăm sóc văn phòng của bạn”
(08) 3848 6667

0 Comment | Posted By

Máy photocopy Toshiba là một dòng máy được ưa CHUỘNG và người sử dụng trên thị trường hiện nay bởi tính năng hiện đại, thông minh and độ bền bỉ cao của người dùng. Tuy nhiên one chiếc máy ảnh bất kì người sử dụng lâu ngày tránh được những lỗi kỹ thuật cơ bản. Bài viết dưới đây của Công ty Gia Văn sẽ chỉ ra các lỗi thường gặp ở máy photocopy Toshiba E-Studio 556 để các bạn nắm rõ và nắm được kỹ năng xử lý cần thiết.

Lỗi kẹt giấy

Nguyên nhân phổ biến kết quả lỗi kẹt giấy

Nếu vấn để vẫn chưa được giải quyết thì hãy kiểm tra những lỗi sau đây trên thiết bị của bạn:

 • Giấy được đặt sai không phù hợp được đặt trên đảo chiều tự động nạp tài liệu.
 • Do kích thước giấy không phù hợp của kích thước ngăn kéo trong khay
 • Ngoài ra các lỗi làm trang thiết bị không hoạt động.  Những giấy  bị kẹt không được lấy ra khỏi thiết bị. Có ó quá ít hay quá nhiều của một khoảng cách giữa giấy và hướng dẫn bên trong ngăn kéo. Lượng giấy quá nhiều khi đặt trong khay giấy đã được hướng dẫn.

1 / Lỗi kẹt giấy trong khay giấy (thấp)

 • Mở tự động khay tài liệu

Máy toshiba e-studio 556

 • Mở nắp ngược lại bằng cách đẩy cần gạt màu xanh lá cây và loại bỏ các tài liệu bên trong khay gốc

toshiba-e-studio-556

 • Đẩy phần màu xanh lá cây và đóng nắp người lại

toshiba-e-studio-556

 • Đóng khay tài liệu

toshiba-e-studio-556

2 / Lỗi kẹt giấy in khay tài liệu (cao)

 • Nâng cao chốt trên khay và mở nắp phía trên.

toshiba-e-studio-556-h8

 • Hủy bỏ tất cả các tài liệu

Toshiba-e-studio-556

 • Bật quay số màu xanh lá cây bên trong và loại bỏ các lỗi nguyên nhân.

Toshiba-e-studio-556

 • Mở hướng dẫn giao thông bằng cách tăng đòn bẩy màu xanh lá cây và loại bỏ các gốc

Toshiba-e-studio-556

 • Đóng lại hệ thống hướng dẫn
 • Nâng khay nạp bản gốc, và loại bỏ các gốc dưới sự hướng dẫn tấm

Toshiba-e-studio-556

 • Hạ khay nạp bản gốc and đóng nắp lại.
Toshiba-e-studio-556

Toshiba-e-studio-556

3 / Lỗi kẹt giấy trong ngăn kéo

 • Mở khay kéo nguồn giấy và loại bỏ các giấy bị kẹt
Toshiba-e-studio-556

Toshiba-e-studio-556

 • Kiểm tra xem các hướng dẫn có chiều rộng là đúng, không có gấp / cuộn giấy hoặc quá tải, và sau đó đóng ngăn kéo

Toshiba-e-studio-556

4 / Lỗi kẹt giấy trong ngăn kéo of tandem có công suất lớn

 • Mở ngăn kéo của tandem nạp công suất lớn,và loại bỏ các giấy kẹt.

Toshiba-e-studio-556

 • Kiểm tra xem có được không gập / cuộn giấy hoặcquá tải, và sau đó đóng các ngăn kéo của song songcông suất trung chuyển lớn.

Toshiba-e-studio-556

 • Lưu ý : Trước closing khay đựng giấy bạn phải cần đảm bảo việc số lượng giấy in khay no bị quá tải, height of giấy chồng lên nhau làm quá giới hạn đường chỉ của khay đựng giấy.
0 Comment | Posted By

Lỗi 1 : Máy photo khi giữ mực không ra như bình thường, phần phía trên của những chữ bị mờ còn những phần ở dưới thì chữ được phun mực lại đậm và những vết lem của mực sẽ dính đầy trên giấy.

Nguyên nhân chính khi những hiện tượng xảy ra:

 • Nhiệt độ
 • Bộ phận sấy của máy hoạt động không ổn định.

Cách khắc phục: thay lại linh kiện trong máy photo

Lỗi 2 : Trên bản in xuất hiện những vết lon két dài hoặc là những dấu chấm đen lớn.

Nguyên nhân:

Máy bị hỏng bộ phận sấy không trung hòa được điện tích của hộp mực khi thực hiện.

Giải pháp khắc phục: Kiểm tra nguyên nhân, if hỏng be thể thay linh kiện mới to ensure cho máy vận hành tốt and protect the linh kiện khác của máy.

Lỗi 3 : Lỗi tắc giấy, kẹt giấy

Nguyên nhân: Lỗi này  xuất hiện làm nhiều lý do

Thứ nhất làm chất lượng giấy in không đảm bảo (giấy quá mỏng hoặc quá dày).

Thứ 2 làm nhàu nát hay kích thước không đúng hoặc giấy bị lệch.

Thứ 3 làm giấy bị ẩm ướt.

Thứ 4 làm  vướng những vật cứng thích hợp gim giấy, kẹp giấy.

Thứ 5 làm bộ phận kéo giấy đã bị hao mòn làm quá trình sử dụng lâu ngày.

Cách khắc phục:

Đầu tiên cần gỡ giấy ra theo đúng thao tác kỹ thuật. Sau đó có thể thay giấy có chất lượng tốt hơn. Và trong trường hợp bị tắc giấy, kẹt giấy làm vướng những vật cứng thì nhanh chóng gỡ ra để quá trình thực hiện tốt hơn. Chống trường hợp kẹt giấy làm bộ phận kéo giấy bị hỏng, phần cao su đã mòn, hết ma sát thì phải thể thay lại lô kéo.

Lỗi 4 : Máy photo báo hiệu hình bị lỗi khi bạn tắt bật lại nguồn khởi động máy. Khi photo nét bị nhòe.

Nguyên nhân:

Điều này lỗi là nguyên nhân gây ra những tình trạng trên.

Giấy in quá mỏng hoặc bị ẩm, mực in đổ sai cách, không phù hợp với dòng máy bạn sử dụng. Lực sấy không đủ nhiệt để sấy.

Cách khắc phục:

Thứ 1 nên lựa chọn đạt tiêu mẫu giấy đạt chuẩn để in.

Thứ 2 cần lựa chọn dòng mực để kết hợp với dòng máy và dùng đúng cách.

Thứ 3, kiểm tra lại drum và lôi sấy giấy, nếu cần thiết có thể thay lại linh kiện để có chất lượng tốt nhất.

Lỗi 5 : Máy bị vệt đen đậm bên ngoài dọc trang .

Nguyên nhân: Lỗi này xuất hiện làm bộ phận trống của máy bị xước.

Cách khắc phục: Nên thay lại drum

Lỗi 6 : Khí quét máy, bản scan bị lệch tâm

Nguyên nhân:

Thứ 1 điều này cơ bản này là do kích thước không đạt chuẩn (quá lớn hoặc quá nhỏ)

Thứ 2 là đặt giấy trên bị sai cách dẫn đến việc máy quét bị lệch tâm.

Cách khắc phục: Khắc phục lỗi này, các bạn; dùng loại giấy có kích thước đạt chuẩn và thận trọng đến giấy đúng vị trí và kích thước loại giấy.

Lỗi 7 : Bản in ra giữ nét nhưng lại bị bôi đen toàn bộ văn bản

Nguyên nhân: Lý do chính cho hiện tượng này làm thừa mực. Vì vậy, trước sử dụng máy phải kiểm tra lại quá trình đổ mực và nhu cầu thường xuyên đổ mực thừa để bảo vệ máy, giúp máy chạy tốt. Ngoài ra, trong bản in xuất hiện vệt đen dọc trang có thể là làm gạt mực hoặc làm bị mực rơi vãi cô đặc bám vào. Nguyên nhân khác là làm gạt mực thu hồi bị hỏng.

Cách khắc phục: Trước khi, dùng bạn nên kiểm tra, chỉnh lại độ đậm nhạt của mực và tiến độ vệ sinh sạch sẽ gạt mực. Trọng trường hợp bản chụp máy bị mờ trắng ngoài tâm trang giấy làm drum hỏng bạn có thể kierm tra drum và thay thế drum mới để bảo vệ thiết bị trong máy.

Trên đây là một số lỗi thường gặp với dòng máy photocopy Toshiba . Để sớm giải quyết các vấn đề trên một cách nhanh chóng, một toàn với giá rẻ.

Các bạn hãy liên hệ to Công ty TNHH Thiết bị văn phòng Gia Văn, số điện thoại 08.3848 6667

0 Comment | Posted By