Sửa lỗi các dòng máy photo Toshiba

Gia văn chia sẽ những lỗi khi sử dụng máy photocopy thường gặp hiện nay trên thị trường. Những lỗi cơ bản và cách khắc phục những lỗi mà do trong quá trình làm việc gặp phải cho các văn phòng công ty. Những bài viết với những thao tác cơ bản hay những phần ghi chú để giúp người dùng có những hướng dẫn cơ bản nhất để sửa nhanh những chiếc máy photocopy toshiba của mình những hoạt động của máy khi làm việc trong thời gian dài.
Những bài viết chia sẽ những các lỗi của dòng máy toshiba: lỗi kẹt giất, lỗi mực phun, lỗi khay giấy trên, lỗi chọn giấy gây ra tìn trạng kẹt giấy, … hay những vấn đề cơ bản nhất là cách đặt giấy thế nào phù hợp.

Mã lỗi khi quét hình ảnh của máy photocopy

 • Các lỗi này sẽ cho bạn biết thao tác quét hình ảnh được phép thực hiện như sau

 • Trong danh sách đăng nhập TopAccess, các thông báo trạng thái máy được hiển thị

Trên bảng điều khiển cảm ứng của thiết bị, mã lỗi sẽ được hiển thị.Bạn hãy xem danh sách dưới đây:

MÃ LỖI MÔ TẢ SỰ CỐ CÁCH KHẮC PHỤC
Email
2C10,2C12,2C13,

2C20- 2C22

Thao tác công việc sai Khi bạn gửi Email xảy ra lỗi hệ thống.Bạn hãy thử lại lần nữa. Nếu lỗi vẫn xảy ra,bạn hãy liên hệ với đại diện dịch vụ của bạn
2C11,2C62 Thiết bị không đủ bộ nhớ Bạn hãy hoàn tất thao tác đang thực hiện trước khi thực hiện lại các thao tác do lỗi. Nếu vẫn xảy ra lỗi bạn hãy tắt nguồn và khởi động lại,sau đó bạn hãy thử  lại
2C14 Tham số không hợp lệ Nếu bạn sử dụng một tham số có sẵn, Bạn hãy tạo tham số mới. Nếu lỗi vẫn còn bạn hãy tắt nguồn và sau đó thử lại công việc lần nữa
2C15 Kích thước mail vượt quá giới hạn cho phép hoặc kích thước mail đạt tối đa Bạn đang gửi quá nhiều tài liệu cùng một lúc.Bạn hãy gửi từng phần
2C30 – 2C33 Lỗi truy cập đĩa Bạn hãy hoàn tất các thao tác trước khi thực hiện lại các thao tác bị lỗi. Nếu vẫn xảy ra lỗi bạn hãy tắt nguồn và khở động lại. Sau đó bạn hãy thử lại
2C40 Không thể chuyển đổi,định dạng tập tin hình ảnh Lỗi này xảy ra khi bạn chuyển sang định dạng PDF. Do các chức năng quét một lần nữa. Nếu lỗi vẫn xảy ra bạn hãy sử dụng định dạng PDF. Khi lỗi này xảy ra trong chuyển đổi khác hơn định dạng PDF. Bạn hãy tắt nguồn và sau đó quét lại. Nếu vẫn còn lỗi bạn hãy liên hệ đại diện dịch vụ
2C43 Lỗi mã hóa.Không thể tạo tập tin mới được Nếu lỗi vẫn xảy ra sau khi bạn thực hiện lại. Bạn hãy tắt nguồn và khởi động lại. Sau đó bạn hãy thử lại lần nữa
2C44 Không cho phép tạo tập tin Tập tin bạn tạo ra chưa được mã hóa. Bạn hãy thiết lập mã hóa cấu hình và thử lại. Để tạo tập tin không mã hóa bạn hãy tham khảo quản trị viên của bạn
2C45 Lỗi dữ liệu Bạn hãy chắc chắn rằng các thiết lập là đúng và thực hiện chức năng quét lần nữa. Nếu lỗi vẫn còn,bạn hãy tắt nguồn và thực hiện lại lần nữa
2C60 Xảy ra sự cố HDD trong quá trình xử lí Bạn hãy giảm số lượng các trang laij và thử lại. Bạn hãy kiểm tra xem máy chủ hoặc ổ đĩa có đủ bộ nhớ hay không
2C61 Thao tác tìm địa chỉ thất bại Bạn hãy tắt nguồn và khởi động lại,sau đó thử lại lần nữa. Bạn hãy thiết lập dữ liệu trong danh dách địa chỉ và thực hiện lại. Nếu vẫn xảy ra lỗi bạn hãy liên hệ với đại diện dịch vụ của bạn
2C63 Địa chỉ IP chưa được thiết lập Bạn hãy yêu cầu quản trị viên của  bạn thiết lập địa chỉ IP cho thiết bị
2C64 Địa chỉ mail chưa được thiết lập Bạn hãy yêu cầu quản trị viên của  bạn thiết lập địa chỉ Email cho thiết bị
2C65,2C66,2C69 Thất bại khi kết nối tới máy chủ SMTP Bạn hãy chắc chắn rằng dịch vụ SMTP  được thiết lập chính xác hoặc địa chỉ dịch vụ SMTP được thiết lập chính xác
2C6A Gửi Email không thành công Bạn hãy tắt nguồn và khởi động lại.Bạn thử quét hình ảnh lại lần nữa. Nếu lỗi vẫn xảy ra, bạn hãy liên hệ với đại diện dịch vụ của bạn
2C6B Địa chỉ không phù hợp Bạn hãy yêu cầu quản trị viên của bạn kiểm tra, xác nhận SMTP hoặc nếu có kí tự nào bất thường trong địa chỉ mail. Bạn hãy thiết lập lại SMTP hoặc xóa kí tự bất thường trong Email
2C6C Địa chỉ không phù hợp Bạn hãy chắc chắn rằng không có kí tự bất thường nào trong địa chỉ mail. Nếu có bạn hãy xóa kí tự bất thường đó đi và thử lại
2C70 Dịch vụ SMTP không có sẵn Bạn hãy yêu cầu quản trị viên của bạn về dịch vụ SMTP để được kích hoạt
2C71 Lỗi xác nhận SMTP Bạn hãy xác nhận rằng tên đăng nhập và mật khẩu bạn nhập là chính xác. Nếu SSL đã được khích hoạt bạn hãy chắc chắn rằng cổng SSL được thiết lập một cách chính xác
2C72 Lỗi POP trước lỗi SMTP Bạn hãy xác nhận rằng POP trước khi cài đặt SMTP và bạn hãy thiết lập POP 3 phải chính xác
2CC0 Thao tác bị hủy Thao tác bị hủy
2CC1 Lỗi mất điện Bạn hãy chắc chắn rằng cáp nguồn được kết nối đúng và lắp đặt an toàn.Bạn hãy thực hiện lại
Những bài viết hướng dẫn tiếp theo tại đây
Mã lỗi khi quét hình ảnh máy photo toshiba e-studio 2051C (P2)
Mã lỗi khi quét hình ảnh máy photo toshiba e-studio 2051C (P3)
Mã lỗi khi quét hình ảnh máy photo toshiba e-studio 2051C (P4)
0 Comment | Posted By
MÃ LỖI MÔ TẢ SỰ CỐ CÁCH KHẮC PHỤC
1C69 Lỗi kết nối máy chủ SMTP Bạn hãy liên hệ quản trị viên để được thiết lập tên đăng nhập hoặc mật khẩu SMTP  của máy chủ và thử lại thao tác. Sau đó kiểm tra xem máy chủ SMTP hoạt động đúng không
1C6B Lỗi địa chỉ email của thiết bị đầu cuối Để biết thêm thông tin bạn hãy yêu cầu quản trị viên của bạn kiểm tra phương pháp chứng thực SMTP hoặc nếu có kí tự nào bất thường trong địa chỉ mail. Bạn hãy thiết lập phương pháp chứng thực SMTP  đúng hoặc xóa bỏ kí tự không cho phép trong địa chỉ mail đầu cuối của thiết bị máy photocopy
1C6C Lỗi địa thư đến Bạn hãy kiểm tra nếu có kí tự bất thường trong địa chỉ thư từ hộp thư đến. Bạn hãy xóa bỏ kí tự không cho phép và thiết lập lại địa chỉ hộp thư đến và sau đó thử lại lần nữa
1C6D Lỗi hệ thống Bạn hãy tắt nguồn và khởi động lại thiết bị. Thực hiên lại thao tác bị lỗi lần nữa. Nếu vẫn xảy ra lỗi bạn hãy liên hệ với đại diện dịch vụ của bạn
1C70 Máy con SMTP  tắt Bạn hãy liên hệ với quản trị viên của bạn để SMTP của máy con được hoạt động và sau đó bạn thực hiện lại thao tác đang làm lần nữa
1C71 Lỗi xác nhận SMTP Bạn hãy xác nhận rằng tên đăng nhập và mật khẩu phải đúng. Nếu SSL được kích hoạt bạn hãy chắc chắn rằng mã số cổng vào SSL phải được thiết lập chính xác
1C72 Bạn hãy xóa mail khỏi máy chủ trước khi xảy ra lỗi chuẩn với các thư điện tử Bạn hãy chắc chắn rằng bạn đã xóa mail khỏi máy chủ trước khi bạn thiết lập SMTP và POP3
1CC0 Thao tác bị hủy bỏ Thao tác bị hủy bỏ
1CC1 Mất điện Bạn hãy kiểm tra xem cáp nguồn kết nối đúng không và có an toàn không. Bạn hãy kiểm tra xem cáp nguồn có ổn định không
3A10 Lỗi định dạng MIME Bạn hãy yêu cầu người gửi gửi lại email dưới định dạng MIME 1.0
3A20 Lỗi email Bạn hãy yêu cầu người gửi gửi lại Email
3A30 Lỗi thời gian chờ email Bạn hãy yêu cầu người gửi gửi lại Email, hoặc thay đổi thiết lập thời gian chờ
3A40 Email nhận không phù hợp Bạn hãy yêu cầu người gửi gửi lại email với định dạng RFC 2046
3A50 Lỗi HDD Bạn hãy yêu cầu người gửi email gửi lại bằng cách chia thành nhiều lần để gửi. Nếu xảy ra lỗi do lệch giấy hoặc quá nhiều công việc được lưu trữ trong ổ đĩa cứng
3A70 Nhận từng phần email Bạn hãy yêu cầu quản trị của bạn bật tính năng nhận từng phần email và yêu cầu người gửi gửi lại email
3A80 Email bị vô hiệu hóa Bạn hãy yêu cầu quản trị của bạn bật tính năng nhận từng phần email và yêu cầu người gửi gửi lại email
3B10 Định dạng email bị lỗi Bạn hãy yêu cầu người gửi gửi lại email
3B20 Lỗi nội dung Bạn hãy yêu cầu người gửi gửi lại email với tập tin đín kèm có định dạng TIFF
3B40 Lỗi giải mã email Bạn hãy yêu cầu người gửi gửi lại email
3C10,3C13 Lỗi phân tích TIFF Bạn hãy yêu cầu người gửi gửi lại email với tập tin đính kèm có định dạng TIFF
3C20 Lỗi nén TIFF

 

 Bạn hãy yêu cầu người gửi gửi lại email với tập tin đính kèm TIFF  trong MH, MR, MMR hoặc  nén JBIG
3C30 Lỗi về độ phân giải  TIFF Bạn hãy yêu cầu người gửi gửi lại email với tập tin đính kèm có độ phân giải là

200 x 100,200 x 200 ,200 v 400 , 300 x 300 , 400 x 400 dpi

3C40 Lỗi kích thước giấy TIFF Bạn hãy yêu cầu người gửi gửi lại email với tập tin đính kèm thiết bị có thể in được
3C50 Lỗi truyền Offramp Bạn hãy yêu cầu người gửi xác định số fax và gửi lại E- mail
3C60 Lỗi bảo mật Offramp Bạn hãy xác nhận rằng số fax được quy định trong thiết bị. Nếu số Fax chưa được đăng kí bạn hãy yêu cầu người gửi gửi lại email với số fax đúng
3C70 Mất điện Bạn hãy xác nhận có thu hồ lệnh hay không. Nếu không, hãy hỏi người gửi gửi lại Email
3C90 Lỗi vô hiệu hóa truyền Fax Offramp Bạn hãy xác nhận nếu gửi Fax, chức năng thiết lập MFP có bị vô hiệu hóa hay không
3D10 Lỗi địa chỉ đến Bạn hãy yêu cầu quản trị viên của bạn cài đặt máy chủ DNS và mail một cách chính xác. Nếu họ có sẵn bạn hãy yêu cầu người gửi xác nhận địa chỉ là đúng
3D20

 

Offramp vượt quá giới hạn cho phép Bạn hãy yêu cầu người gửi để xác định lên đến 40 điểm đến cho công việc cổng một offramp. Các thiết bị không thể thực hiện truyền cổng offramp hơn 40 điểm
3D30 Máy fax chưa được cài đặt Bạn hãy chắc chắn rằng đơn vị Fax được cài đặt hoặc kết nối một cách chính xác
3E10 POP3 lỗi kết nối máy chủ Bạn hãy yêu cầu quản trị của bạn thiết lập các địa chỉ máy chủ POP3 một cách chính xác, và  các máy chủ POP3 hoạt động đúng. Nếu SSL được kích hoạt, hãy chắc chắn rằng số cổng SSL được thiết lập một cách chính xác
3E20 Lỗi kết nối POP3 hết hạn Bạn hãy yêu cầu quản trị của bạn thiết lập các máy chủ POP3 hoạt động đúng và cáp mạng LAN được kết nối đến máy chủ
3E30 Lỗi  đăng nhập POP3 Bạn hãy yêu cầu quản trị của bạn sử dụng  tên người dùng POP3 và mật khẩu  đã được thiết lập một cách chính xác
3E40 Lỗi đăng nhập POP3 Bạn hãy yêu cầu quản trị của bạn đăng nhập POP3 (Auto, POP3, APOP) đã được thiết lập một cách chính xác
3F10,3F20 Lỗi tập tin I/O Bạn hãy Yêu cầu người gửi gửi lại email. Nếu lỗi vẫn xảy ra, liên hệ với đại diện dịch vụ của bạn
Xem thêm những bài viết về lỗi của máy photo này tại website giavan.com.vn:
Thông báo lỗi xuất hiện trên màn hình cảm ứng ở máy photo 2051C
Biểu tượng trạng thái phần cứng thiết bị trên topaccess ở máy photo 2051C
Mã lỗi khi truyền và nhận ở dòng máy photo toshiba 2051C
0 Comment | Posted By

Dưới đây là những lỗi được thông báo trên màng hình với những cách xử lý cần thiết hiện nay của Gia Văn đem lại một chiếc máy photo hoạt động tốt nhất với hướng dẫn bên dưới cho người dùng. Với cách giải quyết này bạn có thể xử lý nhanh nhất để chiếc máy hoạt động ổn định.

Những bài viết hướng dẫn thêm về các lỗi liên quan
Sự cố thiết lập máy in ở máy photo toshiba e-studio 2051C
Thông báo lỗi xuất hiện trên màn hình cảm ứng ở máy photo 2051C
Mã lỗi khi quét hình ảnh máy photo toshiba e-studio 2051C (P1)

MÃ LỖI

MÔ TẢ SỰ CỐ

CÁCH KHẮC PHỤC

0012 Kẹt bản gốc Bạn hãy lấy bản gốc bị kẹt ra
0013 Cửa máy bị mở Bạn hãy đóng cửa máy lại
0020 Ngắt điện Bạn hãy kiểm tra lại thông báo ngắt điện
0030 Thao tác bị gián đoạn,dừng lại vì kẹt giấy trong quá trình truyền trực tiếp Bạn hãy gỡ bỏ giấy kẹt và thực hiện lại thao tác truyền
0033 Lỗi Polling Bạn hãy kiểm tra với thiết lập Polling ( Mã số an ninh,vv…) và bạn hãy kiểm tra các tài liệu
0042 Bộ nhớ đầy Bạn hãy chắc chắn rằng đủ bộ nhớ trước khi bạn thực hiện thao tác lần nữa
0050 Thao tác bị kẹt Bạn hãy kết nối lại
0053 Chế độ bảo mật không phù hợp trong relay hoặc Mail box Bạn hãy thiết lập hệ thống mật khẩu và xác nhận mã bảo vệ từ xa
00B0 – 00B5

00C0 – 00C4

00D0 – 00D2

Lỗi tín hiệu hoặc lỗi điều kiện Bạn hãy thử lại thao tác lần nữa
00E8 Lỗi HDD Bạn hãy thực hiện lại các thao tác kết nối. Nếu lỗi vẫn xảy ra bạn hãy liên hệ với đại diện dịch vụ của bạn
00F0 Lỗi phần mềm Bạn hãy thực hiện lại các thao tác kết nối. Nếu lỗi vẫn xảy ra bạn hãy liên hệ với đại diện dịch vụ của bạn
00F1 Lỗi phần cứng Bạn hãy thực hiện lại các thao tác kết nối. Nếu lỗi vẫn xảy ra bạn hãy liên hệ với đại diện dịch vụ của bạn
1C10 Hệ thống truy cập bất thường Bạn hãy tắt nguồn và khởi động lại. Nếu vẫn xảy ra sự cố bạn hãy liên hệ với đại diện dịch vụ của bạn
1C11 Bộ nhớ không đủ Bạn hãy hoàn tất các thao tác không bị lỗi trước khi thực hiện lại các thao tác do lỗi. Nếu vẫn xảy ra sự cố bạn hãy tắt nguồn và sau đó thực hiện lại thao tác đó
1C12 Lỗi nhận thông báo Bạn hãy tắt nguồn và khởi động lại. Sau đó bạn hãy thực hiện lại thao tác lần nữa
1C13 Lỗi truyền tin nhắn Bạn hãy tắt nguồn và khởi động lại. Sau đó bạn hãy thực hiện lại thao tác lần nữa
1C14 Tham số không hợp lệ Nếu tham số bạn đang sử dụng xảy ra lỗi, bạn hãy tắt nguồn và khởi động lại, sau đó thử lại thao tác
1C15 Tập tin vượt quá giới hạn Bạn hãy liên hệ với quản trị viên của bạn để thay đổi thiết lập kích thước giấy cho thiết lập truyền phát mạng hoặc giảm số lượng trang  và thử lại thao tác
1C30 – 1C33 Lỗi truy cập đĩa Bạn hãy hoàn tất các thao tác không bị lỗi trước khi thực hiện lại các thao tác do lỗi. Nếu vẫn xảy ra sự cố bạn hãy tắt nguồn và sau đó thực hiện lại thao tác đó
1C40 Chuyển đổi hình ảnh bất thường Bạn hãy tắt nguồn và sau đó khởi động lại. Sau đó thực hiện lại thao tác bị lỗi. Nếu vẫn xảy ra lỗi, bạn hãy liên hệ với đại diện dịch vụ của bạn
1C60 Không thể xử lí thao tác của bạn.Thiết bị không đủ bộ nhớ để lưu trữ Bạn hãy giảm số lượng trang do công việc lỗi lại và thực hiện lại thao tác lần nữa. Sau đó bạn hãy kiểm tra xem máy chủ có đủ bộ nhớ lưu trữ không
1C61 Sự cố đọc địa chỉ Bạn hãy tắt nguồn và sau đó khởi động lại.Bạn hãy thực hiện các thao tác lỗi lại lần nữa. Và thiết lập các dữ liệu trong danh sách địa chỉ rồi thực hiện lại thao tác lần nữa. Nếu lỗi vẫn xảy ra bạn hãy liên hệ với đại diện dịch vụ của bạn
1C63 Địa chỉ IP chưa được thiết lập Bạn hãy liên hệ với quản trị của bạn để thiết bị của bạn được thiết lập địa chỉ IP
1C64 Địa chỉ mail chưa được thiết lập Bạn hãy liên hệ với quản trị của bạn để thiết bị của bạn được thiết lập địa chỉ mail
1C65 Địa chỉ SMTP  chưa được thiết lập Bạn hãy liên hệ với quản trị của bạn để thiết bị của bạn được thiết lập địa chỉ SMTP
1C66 Lỗi thời gian máy chủ Bạn hãy kiểm tra xem máy chủ SMTP hoạt động đúng không

Bài viết liên quan

Sự cố thiết lập máy in ở máy photo toshiba e-studio 2051C
Mã lỗi khi quét hình ảnh máy photo toshiba e-studio 2051C (P4)

0 Comment | Posted By

MÃ LỖI

 • TopAccess các trang danh sách công việc; in ấn, truyền tải, tiếp nhận, và các công việc quét. Các mã lỗi sau đây được hiển thị trong bảng sau [Logs] tab. Các mã này giúp bạn xác định nguyên nhân gây ra lỗi và cách khắc phục ở ding máy photo toshiba

TIP

 • Các mã lỗi cũng được hiển thị trên [LOG] màn hình điều khiển cảm ứng. Bạn hãy xem các danh mục sau khi bạn tìm thấy một mã lỗi trên bảng điều khiển cảm ứng của máy photocopy

MÃ LỖI KHI IN

Mã lỗi MÔ TẢ SỰU CỐ CÁCH KHẮC PHỤC
4011 Thao tác bị hủy bỏ Thao tác bị hủy bỏ
4021 Mất điện Bạn hãy kiểm tra xem cáp nguồn được kết nối đúng chưa,có chèn an toàn không
4031 Lỗi HDD full Bạn hãy xóa thao tác in không cần thiết và bộ phận in nào không hợp lệ
4041 Lỗi xác thực người dùng Người dùng thực hiện việc in ấn chưa được xác nhận hoặc đăng ký. Thực hiện xác thực người sử dụng hoặc đăng ký người dùng
4042 Lỗi xác thực mã người dùng Bạn hãy kiểm tra thông tin về mã đăng kí trong thiết bị
4045 Có vài chỗ không phù hợp với các kết nối máy chủ LDAP hoặc lỗi thiết lập Bạn hãy yêu cầu quản trị máy chủ LDAP của bạn
4111 Số bản in bắt đầu từ số 0 Số bản in được quy định tại bộ phận quản lý và người sử dụng bắt đầu từ “0” ở cùng một thời điểm. Bạn hãy thiết lập lại hoặc thiết lập lại
4112 Số bản in bắt đầu từ số 0 Số bản in được quy định tại bộ phận quản lý và người sử dụng bắt đầu từ “0” ở cùng một thời điểm. Bạn hãy thiết lập lại hoặc thiết lập lại
4113 Số bản in bắt đầu từ số 0 Số bản in được quy định tại bộ phận quản lý và người sử dụng bắt đầu từ “0” ở cùng một thời điểm. Bạn hãy thiết lập lại hoặc thiết lập lại
4121 Hủy bỏ công việc do lỗi truy cập từ bên ngoài Bạn hãy đặt thẻ vào và thực hiện việc in lại

Bạn hãy lắp thẻ và thực hiện thao tác in lại hoặc liên hệ với quản trị viên của bạn

Bạn hãy thiết lập các thao tác chính lại và thực hiện in ấn lại lần nữa

Bạn hãy xóa nhật ký thiết lập in và thực hiện in lại

4211 Lỗi giới hạn lưu trữ dữ liệu in ấn Bạn hãy in các dữ liệu được lưu trữ vào ổ cứng tạm thời ( chế độ in Proof,in cá nhân,in theo lịch trình,vv…) Bạn hãy sử dụng in ấn bình thường
4212 Lỗi giới hạn lưu trữ E – Filing Bạn hãy In ấn các dữ liệu được lưu trữ vào ổ cứng (Chế độ in và e-Filing, in e-Filing, vv) không thể được thực hiện. Bạn hãy  sử dụng in ấn bình thường
4213 Lỗi giới hạn lưu trữ Chức năng thiết lập lưu trữ tập tin không hiển thị . Bạn  hãy  kiểm tra các thiết lập của thiết bị
4214 Fax / thất bại truyền iFax Fax / truyền iFax hoặc N / W-Fax / chức năng iFax được thiết lập bị vô hiệu hóa. Bạn hãy  kiểm tra các thiết lập của thiết bị
4221 Lỗi in cá nhân (riêng tư ) Thao tác khác hơn so với in cá nhân không thể thực hiện được . Bạn chỉ được thực hiện in ấn cá nhân.
4311 Không cho phép thao tác hoàn thành Bạn không được phép thực hiện thao tác này.Bạn hãy hỏi quản trị của bạn
4312 Bạn không được phép lưu trữ tập tin Bạn không được phép thực hiện thao tác này. Bạn hãy hỏi quản trị của bạn
4313 Bạn không được phép lưu trữ trong E-FILLING Bạn không được phép thực hiện thao tác này. Bạn hãy hỏi quản trị của bạn
4314 Bạn không được phép gửi Fax/iFax Bạn không được phép thực hiện thao tác này. Bạn hãy hỏi quản trị của bạn
4321 Bạn không được phép in ấn trong các thiết lập mặc định Bạn không được phép thực hiện thao tác này. Bạn hãy hỏi quản trị của bạn
4411 Dữ liệu hình ảnh in ra kém Bạn kiểm tra nếu tập tin được in bị hỏng. Thực hiện in lại hoặc sử dụng một ổ đĩa máy in khác
4412 Lỗi mã hóa 2 kí hiệu Lỗi mã hóa 2  kí hiệu xảy ra khi các tập tin PDF được mã hóa mà không được hỗ trợ. Bạn không thể in các tập tin trong chức năng này
4611 Thao tác tải Font chữ thất bại Kiểu chữ chưa được đăng kí
4612 Thao tác tải Font chữ thất bại Ổ cứng không đủ bộ nhớ, Không thể đăng kí font chữ được.
4613 Thao tác tải Font chữ thất bại Font chữ chưa được đăng kí.Bạn hãy tải hoặc tạo lại dữ liệu phông chữ
4621 Thao tác tải Font chữ xảy ra sự cố Bạn hãy kiểm tra font chữ đã được đăng kí sẵn
4F10 In thất bại Nếu lỗi vẫn xảy ra sau khi bạn đã khắc phục,bạn hãy tắt nguồn và sau khởi động lại máy. Nếu vẫn xảy ra sự cố bạn hãy liên hệ  với đại diện dịch vụ của bạn
0 Comment | Posted By

Một trong những tình trang mà thiết bị phàn cứng hay xay ra trong quá trình hoạt động máy photo 2051C hay dòng máy photo toshiba e-studio 2050C, những topaccess ở máy sẽ là phần gây ra những tình trạng lỗi để khắc phục những tình trạng lỗi xảy ra thì chúng ta nên xem xét nguyên nhân để khắc phục lỗi bằng những biện phát chúng tôi hướng dẫn bên dưới.

Những bài viết có thể xem:

Lỗi truyền và nhân tin kết nối máy chủ hiện nay của máy photo dòng toshiba 2051C
Sự cố thiết lập máy in ở máy photo toshiba e-studio 2051C

BIỂU TƯỢNG TRẠNG THÁI PHẦN CỨNG THIẾT BỊ TRÊN TOPACCESS

 • Khi thiết bị hiển thị các biểu tượng yêu cầu bảo trì hoặc lỗi xảy ra với thiết bị cho biết thông tin trạng thái hình ảnh đồ họa của thiết bị trên TopAccess. Sau đây là các biểu tượng hiển thị và mô tả trạng thái
 • Để biết thêm thông tin chi tiết thiết bị về TopAccess,bạn hãy tham khảo hướng dẫn TopAccess

LỖI MÁY IN 1

–  Biểu tượng này thông báo cho bạn biết hộp mực bạn đang sử dụng không phù hợp và các thiết bị ngừng in

‘Thay hộp mực” của máy photo toshiba văn phòng

LỖI MÁY IN 2

 • Biểu này thông báo cho bạn biết :
  • Bạn hãy lấy giấy ra khỏi khay của thiết bị
  • Bạn hãy lấy giấy ra khỏi khay nhận của Finisher
  • Bạn hãy lấy kẹp giấy đang kẹt trong Finisher ra

“Kẹt kẹp giấy trong Finisher”

 • Bạn hãy lấy kẹp giấy đang kẹt trong đơn vị đóng sách ra

“Kẹt kẹp giấy trong đơn vị đóng sách”

 • Bạn hãy làm sạch các đục lỗ giấy trong đơn vị đục lỗi

“Làm sạch đục lỗ bị bẩn ”

 • Hộp mực bạn đang sử dụng không phù hợp

“Thay hộp mực”

 • Bạn không nên cố gắng thực hiện thao tác đóng sách trên kích thước giấy khác nhau
 • Thiết bị không thể nạp giấy từ ngăn kéo vào khay giấy lớn
 • Các thiết bị không thể đưa giấy vào khay của thiết bị

NẮP MÁY BỊ MỞ

 • Biểu tượng này thông báo cho bạn biết nắp trước của máy đang mở

MỰC HẾT

 • Biểu tượng này thông báo cho bạn biết mực đã hết

“Thay hộp mực”

MỰC THẢI ĐẦY

 • Biểu tượng này thông báo cho bạn biết hộp mực thải đã đầy và yêu cầu bạn hãy thay hộp mực thải mới

“Thay hộp mực thải”

GIẤY HẾT

 • Biểu tượng này thông báo cho bạn biết giấy trong ngăn kéo đã hết
 • Để biết thêm thông tin chi tiết bạn hãy tham khảo hướng dẫn sao chép

KẸT GIẤY

 • Biểu tượng này thông báo cho bạn biết giấy bị kẹt hoặc vị trí giấy bị kẹt

“Làm sạch ,loại bỏ giấy kẹt”

HẾT KẸP GIẤY

 • Biểu tượng này thông báo cho bạn biết kẹp giấy đã hết ở Finisher

LIÊN HỆ VỚI DỊCH VỤ CỦA BẠN

 • Biểu tượng này thông báo cho bạn biết bạn hãy liên hệ với đại diện dịch vụ của bạn để kiểm tra thiết bị

Hãy gọi đến Gia Văn để được nhưng cách sửa lỗi trên những lỗi máy photo copy, biết được những thông tin giá hiện nay của những loại máy photo.

Xem thêm bài viết tại đây:
Những trường hợp dưới đây không hỗ trợ in ấn từ máy unix/linux toshiba E2551C
Chế độ in novell trong netware ở máy photo toshiba e-studio 2051c
Thông báo lỗi xuất hiện trên màn hình cảm ứng ở máy photo 2051C
0 Comment | Posted By
 • Khi thiết bị hiển thị các biểu tượng yêu cầu bảo trì hoặc lỗi xảy ra với thiết bị cho biết thông tin trạng thái hình ảnh đồ họa của thiết bị trên TopAccess . Sau đây là các biểu tượng hiển thị và mô tả trạng thái

 • Để biết thêm thông tin chi tiết thiết bị về TopAccess, bạn hãy tham khảo hướng dẫn TopAccess

LỖI MÁY IN 1

–  Biểu tượng này thông báo cho bạn biết hộp mực bạn đang sử dụng không phù hợp và các thiết bị ngừng in “Thay hộp mực”

LỖI MÁY IN 2

 • Biểu này thông báo cho bạn biết :
 • Bạn hãy lấy giấy ra khỏi khay của thiết bị
 • Bạn hãy lấy giấy ra khỏi khay nhận của Finisher
 • Bạn hãy lấy kẹp giấy đang kẹt trong Finisher ra “Kẹt kẹp giấy trong Finisher”
 • Bạn hãy lấy kẹp giấy đang kẹt trong đơn vị đóng sách ra “Kẹt kẹp giấy trong đơn vị đóng sách”
 • Bạn hãy làm sạch các đục lỗ giấy trong đơn vị đục lỗi “Làm sạch đục lỗ bị bẩn”
 • Hộp mực bạn đang sử dụng không phù hợp “Thay hộp mực”
 • Bạn không nên cố gắng thực hiện thao tác đóng sách trên kích thước giấy khác nhau
 • Thiết bị không thể nạp giấy từ ngăn kéo vào khay giấy lớn
 • Các thiết bị không thể đưa giấy vào khay của thiết bị

NẮP MÁY BỊ MỞ

 • Biểu tượng này thông báo cho bạn biết nắp trước của máy đang mở

MỰC HẾT

 • Biểu tượng này thông báo cho bạn biết mực đã hết “Thay hộp mực”

MỰC THẢI ĐẦY

 • Biểu tượng này thông báo cho bạn biết hộp mực thải đã đầy và yêu cầu bạn hãy thay hộp mực thải mới “Thay hộp mực thải”

GIẤY HẾT

 • Biểu tượng này thông báo cho bạn biết giấy trong ngăn kéo đã hết
 • Để biết thêm thông tin chi tiết bạn hãy tham khảo hướng dẫn sao chép

KẸT GIẤY

 • Biểu tượng này thông báo cho bạn biết giấy bị kẹt hoặc vị trí giấy bị kẹt “Làm sạch , loại bỏ giấy kẹt”

HẾT KẸP GIẤY

 • Biểu tượng này thông báo cho bạn biết kẹp giấy đã hết ở Finisher.

LIÊN HỆ VỚI DỊCH VỤ CỦA BẠN

Biểu tượng này thông báo cho bạn biết bạn hãy liên hệ với đại diện dịch vụ của bạn để kiểm tra thiết bị.

Những thông tin trên sẽ giúp bạn có những thông tin cần thiết để bạn có thể xử lý những xự cố mà bạn đang đọc và những thông tin cần thiết để bỏ sung kiến thức cho minh khi sử dụng máy photo văn phòng. Để biết thêm thông tin về giá máy photocopy hiện nay thì bạn hãy gọi cho chúng tôi (08) 3848 6667.

0 Comment | Posted By

Sự cố thiết lập máy in ở máy photo toshiba e-studio 2051C hiện nay là sự cố thường gặp được Gia Văn chúng tôi nhận được nhiều cuộc gọi nhất của khác hàng từ nhiều nơi để giải đáp hay xử lý sự cố đang gặp ở máy của mình. Hãy gọi cho chúng tôi nếu bạn muốn biết những thông tin hay bảng giá máy photocopy hiện nay trên thị trường.

Xem thêm những bài viết khác tại đây:
Những trường hợp dưới đây không hỗ trợ in ấn từ máy unix/linux toshiba E2551C
Lỗi truyền và nhân tin kết nối máy chủ hiện nay của máy photo dòng toshiba 2051C
Mã lỗi khi quét hình ảnh máy photo toshiba e-studio 2051C (P3)

Mô Tả sự cố

 • Trình điều khiển máy in thiết lập không chính xác vì thủ tục cài đặt chưa hoàn chỉnh

Cách khắc phục,giải quyết

 • Bạn hãy xóa trình điều khiển và cài đặt lại hoặc từ máy con tiện lợi/ tài liệu DVD hoặc tải về từ các thiết bị này

N/W-FAX LỖI ĐIỀU KHIỂN CHUNG

THIẾT BỊ KHÔNG THỂ KẾT NỐI TỚI MFP

           Mô tả sự cố

 • Khi bạn cố gắng truy cập vào trạng thái của trình điều khiển N/W – FAX,thiết bị sẽ thông báo lỗi “ Thiết bị không thể kết nối tới MFP “

Cách khắc phục

 • Thông tin giữa các trình điều khiển N/W-FAX không thành công.Bạn hãy chắc chắn rằng thiết bị đang hoạt động .Nếu không bạn hãy khở động thiết bị
 • Trình điều khiển kết nối N/W – FAX thông qua TopAccess.Nếu kết nối thất bại bạn hãy khởi động lại máy tính và thiết bị

CÁC THAO TÁC FAX CHƯA ĐƯỢC LIỆT  KÊ TRÊN MÀN HÌNH TopAccess :”Nhật kí truyền”

Mô tả sự cố

 • Bảng ghi xác nhận công việc trên FAX trên màn hình TopAccess “Lưu trữ thao tác”,các thao tác FAX đã gửi không hiển thị

Cách khắc phục

 • Thao tác FAX có liên quan không hiện trong danh sách Lưu trữ thao tác thì việc truyền tải của bạn không thực hiện được  .Trong trường hợp này bạn hãy tìm thao tác không có  mã bộ phận trong “ JOB STATUS – FAX “ trên bảng điều khiển,sau đó bạn chọn thao tác có liên quan tới FAX và nhấn nút [ SEND] để gửi lại

TRUYỀN FAX KHÔNG THỂ THỰC HIỆN VỚI GIẤY BÌA

Mô tả sự cố

 • Trình điều khiển / W-Fax N được thiết lập các cổng IPP, không có tờ bìa và lỗi XL xảy ra trong khi truyền fax và trình điều khiển máy in có tên bao gồm 54 ký tự hoặc nhiều hơn được quy định cho các máy in mặc định và fax được gửi với một tấm bìa thêm từ Microsoft Excel

Cách khắc phục

 • Bạn hãy đặt tên tập tin của trình điều khiển máy in khoảng 30 kí tự hoặc ít hơn

SỰ CỐ VỀ VIỆC XÁC NHẬN PHẦN MỀM MÁY CON

Mô tả sự cố

 • Bạn không thể đăng nhập vào các thiết bị sử dụng phần mềm của máy con

Cách khắc phục

 • Nếu bạn không thể đăng nhập vào thiết bị để sử dụng phần mềm của máy con,bạn hãy liên hệ với quản trị viên của thiết bị.Nếu bạn lấy tên người dùng và mật khẩu đã đăng ký trong phần mềm máy con được sử dụng để xác thực tròn trường hợp đăng nhập tự động ,màn hình đăng nhập có thể không được hiển thị.

Hãy gọi (08) 3848 6667 để biết thêm chi tiết về những thông tin về sản phẩm máy photo hiện nay. Những bài viết  trên sẽ giúp bạn có những thông tin hữu ích nhất cho bạn khi đọc những tài liệu trên.

0 Comment | Posted By

Những trường hợp dưới đây không hỗ trợ in ấn từ máy unix/linux toshiba E2551C những hướng dẫn và thông tin sẽ giúp mọi người có được những cách khắc phục tốt nhất cho máy photo của mình.

STT KIỂM TRA SỰ CỐ ĐÚNG SAI CÁCH KHẮC PHỤC
1 Địa chỉ IP  của thiết bị được thiết lập chính xác chưa ? Bước kế tiếp

mui-ten-http://giavan.com.vn/

mui-ten-http://giavan.com.vn/ Bạn hãy thiết lập địa chỉ IP  thật chính xác,đúng
2 Chế độ in LPR/LPD được thiết lập chính xác chưa ? Bước kế tiếp

mui-ten-http://giavan.com.vn/

mui-ten-http://giavan.com.vn/ Bạn hãy thiết lập chế độ in LDP thật chính xác,đúng
3 Bạn đã thiết lập thành công bộ lọc cho máy tính UNIX/LINUX chưa? Bước kế tiếp

mui-ten-http://giavan.com.vn/

mui-ten-http://giavan.com.vn/ Để biết thêm thông tin bạn hãy tham khảo hướng dẫn cài đặt phần mềm cho máy tính UNIX/LINUX
4 Bạn đã thiết lập thành công trong việc tạo và thiết lập cho tài liệu đang chờ in chưa ? Bước kế tiếp

mui-ten-http://giavan.com.vn/

mui-ten-http://giavan.com.vn/ Để biết thêm thông tin bạn hãy tham khảo hướng dẫn cài đặt phần mềm cho cấu hình in
5 Thiết bị của bạn có thể in bằng cách sử dụng LDP Bước kế tiếp

mui-ten-http://giavan.com.vn/

mui-ten-http://giavan.com.vn/ Bạn hãy thiết lập chế độ truy cập cho máy UNIX/LINUX,các thiết lập cho phép người dùng in từ vỏ Bourne.Để biết thêm thong tin bạn hãy tham khảo tài liệu về Máy tính  UNIX/LINUX
6 Thiết bị của bạn có thể Ping từ máy tính Bước kế tiếp

mui-ten-http://giavan.com.vn/

mui-ten-http://giavan.com.vn/ Bạn hãy thử ping từ một dịch vụ khác.Nếu bạn có thể kết nối từ máy chủ đến thiết bị,bạn hãy kiểm tra giữa thiết bị và kết nối mạng hiện tại có trục trặc gì không
7 LD DAEMON có đang hoạt động không? Bước kế tiếp

mui-ten-http://giavan.com.vn/

mui-ten-http://giavan.com.vn/ Bạn hãy tải lại Daemon hoặc khở động lại hệ thống
8 Thiết bị của bạn có thể in được không? Kết thúc mui-ten-http://giavan.com.vn/ Liên hệ với đại diện dịch vụ của bạn

SỰ CỐ KẾT NỐI TRÌNH ĐIỀU KHIỂN FAX ( N/W – FAX)

 • Phần này nói về sự cố trình điều khiển Fax ( N/W – FAX)

THÔNG BÁO LỖI CÀI ĐẶT TRÌNH ĐIỀU KHIỂN FAX N/W

 • CHÚ Ý
 • Tùy theo yêu cầu xử lý sự cố mà bạn có thể thay máy in với N/W –FAX
 • Để biết thêm thông tin về cài đặt trình điều khiển N/W-FAX,bạn hãy tham khảo hướng dẫn cài đặt phần mềm

THIẾT LẬP THƯ MỤC CẦN SAO CHÉP TRONG WINDOWS NT

Mô tả sự cố

 • Bạn chọn loại cổng sai từ cổng thoại của máy in

Cách khắc phục

 1. Bạn nhấn cancel để hủy bỏ thao tác cho đến khi thêm Printer Wizard kết thúc.
 2. Bạn chọn [ ADD PRINTER] để thêm máy in từ menu [FILE] danh sách thư mục in để thêm máy in mới và sau đó thực hiện lại cài đặt.
 3. Khi màn hình máy in hiển thị để bạn chọn,bạn hãy chọn [ Have disk].
 4. Bạn chọn [ Use Existing Driver] để thêm bản sao cho trình điều khiển hiện tại hoặc đến thư mục chứa các tập tin thích hợp “*.inf “.

THƯ MỤC *.DRV KHÔNG THỂ TÌM THẤY TRÊN MÁY CON

Mô tả sự cố

 • Khi bạn thêm trình điểu khiển máy in mới,bạn không được chọn Have Disk ( Tùy chọn ) thay vào đó bạn chọn tên máy in có sẵn trong danh sách tên máy máy in được thêm

Cách khắc phục

 1. Bạn hãy hủy bỏ Wizard Add Printer
 2. Bạn hãy chọn [ Add Printer] để thêm máy in từ men File trong thư mục máy in đến khi bắt đầu Add Printer Wizard và cài đặt lại lần nữa
 3. Khi màn hình hiển thị bạn chọn [ Have Disk]
 4. Chọn thư mục chứa tập tin thích hợp “ *.INF”

VỊ TRÍ KHÔNG CHỨA THÔNG TIN VỀ PHẦN CỨNG CỦA BẠN

Mô tả sự cố

 • Trong quá trình cài đặt trình điều khiển quá nhiều đường dẫn đến thư mục bạn cần chọn [*.inf] . Nói cách khác, có quá nhiều kí tự trong đường dẫn đến thư mục

Cách khắc phục,giải quyết

 • Bạn hãy sao chép thư mục chứa các file thích hợp [ *.inf] và tiếp tục cài đặt

CỔNG SỬ DỤNG HIỆN TẠI

Mô tả sự cố

 • Trình điều khiển máy in đã hoặc đang được mở,in công việc hoặc đang sử dụng bởi một máy in khác hoặc ứng dụng khác khi bạn cố gắng xóa nó

Cách khắc phục,giải quyết

Bạn hãy chắc chắn rằng các việc in ấn được hoàn tất trước khi bạn xóa một cổng. Nếu vẫn xảy ra sự cố bạn hãy thoát khỏi tất cả ứng dụng và thử lại. Bạn hãy kiểm tra từng trình điều khiển xem có trình điều khiển nào đang sử dụng cùng một cổng không. Nếu có bạn hãy thay đổi cài đặt cổng của trình điều khiển máy in và xóa các cổng.

0 Comment | Posted By

Chế độ in novell trong netware ở máy photo toshiba e-studio 2050c và 2051c một chế độ của máy photo khi thực hiện in vậy khi chế độ bị lỗi thì bạn phải làm như thế nào khi sự cố xảy ra ở chế độ này. Một trong những cách giải quyết dưới đây sẽ giúp mọi người nắm rõ những thông tin cần thiết hiện nay khi gặp phải.

STT KIỂM TRA SỰ CỐ ĐÚNG SAI CÁCH KHẮC PHỤC
1 Bạn đã kích hoạt các chế độ IPX/XPS chưa ? Bạn hãy chọn chế độ mà bạn cần ? Bước kế tiếp

mui-ten-http://giavan.com.vn/

mui-ten-http://giavan.com.vn/ Bạn hãy thiết lập IPX/XPS thật chính xác,đúng
2 Dựa vào tài liệu đang đợi in bạn hãy thiết lập các chế độ nếu được? Bước kế tiếp

mui-ten-http://giavan.com.vn/

mui-ten-http://giavan.com.vn/ Bạn hãy thiết lập dịch vụ NETWARE
3 Cấu hình của thiết bị đã kết nối NETWARE  chưa ? Bước kế tiếp

mui-ten-http://giavan.com.vn/

mui-ten-http://giavan.com.vn/ Bạn hãy thiết lập mạng NETWARE thật chính xác,đúng
4 Chế độ in NETWARE đã có trên cấu hình của thiết bị chưa ? Bước kế tiếp

mui-ten-http://giavan.com.vn/

mui-ten-http://giavan.com.vn/ Bạn hãy thiết lập chế độ in NETWARE thật chính xác,đúng
5 Bạn đã thiết lập trình điều khiển máy in chưa  ? Bước kế tiếp

mui-ten-http://giavan.com.vn/

mui-ten-http://giavan.com.vn/ Để biết thêm thông tin bạn hãy tham khảo hướng dẫn thiết lập phần mềm   cho trình điều khiển máy in
6 Cổng cấu hình IPP với URL thiết lập đúng chưa ? Bước kế tiếp

mui-ten-http://giavan.com.vn/

mui-ten-http://giavan.com.vn/ Để biết thêm thông tin bạn hãy tham khảo hướng dẫn thiết lập phần mềm cấu hình cổng
7 Bạn có thể thấy thiết bị khi kết nối mạng trong Windows không ? Bước kế tiếp

mui-ten-http://giavan.com.vn/

mui-ten-http://giavan.com.vn/ Bạn hãy kiểm tra xem chế độ SMB và kích hoạt chế độ trên máy tính con
8 Thiết bị của bạn có thể in được không? Kết thúc mui-ten-http://giavan.com.vn/ Để biết thêm thông tin bạn hãy tham khảo phần cách khắc phục,giải quyết sự cố sau đây

Thiết bị của bạn không thể in

( Sự cố kết nối mạng )

MÁY TÍNH MACINTOSH

 • CHÚ Ý
 • Chế độ dưới đây không hỗ trợ in từ máy tính MACINTOSH dòng E-STUDIO 2551C
STT KIỂM TRA SỰ CỐ ĐÚNG SAI CÁCH KHẮC PHỤC,GIẢI QUYẾT
1 Thiết bị của bạn đã kích hoạt chế độ Apple Talk chưa ? Bước kế tiếp

mui-ten-http://giavan.com.vn/

mui-ten-http://giavan.com.vn/ Bạn hãy kích hoạt Apple Talk
2 Địa chỉ IP  được thiết lập chính xác chưa ? Bước kế tiếp

mui-ten-http://giavan.com.vn/

mui-ten-http://giavan.com.vn/ Bạn hãy thiết lập địa chỉ IP thật chính xác,đúng
3 Thiết bị có sẵn khi bạn chọn nhấp vào biểu tượng máy in LaserWriter 8 ? Bước kế tiếp

mui-ten-http://giavan.com.vn/

mui-ten-http://giavan.com.vn/ Bạn hãy chắc chắn rằng Apple Talk được hỗ trợ bởi máy con Macintosh
4 Bạn có thể truy cập vào các thiết bị khác từ mạng của máy  tính Macintosh Bước kế tiếp

mui-ten-http://giavan.com.vn/

mui-ten-http://giavan.com.vn/ Để biết thêm thông tin bạn hãy tham khảo tài liệu mạng của máy Macintosh hoặc liên hệ với hỗ trợ kỹ thuật về máy Macintosh
5 Máy tính Macintosh có thể kết nối mạng với thiết bị không ? Bạn hãy xác định để thiết lập để được hỗ trợ chế độ in từ máy tính này Kết thúc mui-ten-http://giavan.com.vn/ Để biết thêm thông tin bạn hãy tham khảo tài liệu mạng của máy Macintosh hoặc liên hệ với hỗ trợ kỹ thuật về máy Macintosh

Hãy gọi cho chúng tôi hoặc để lại lời nhắn tại web site giavan.com.vn để được những thông tin cần thiết khi về các vấn đề của máy photocopy khi bạn đang dùng. Gia Văn rất hân hạnh được giải đáp và tư vấn cho bạn  những cách giải quyết vấn đề của máy trong những khoảng thời gian nhanh nhất.

0 Comment | Posted By

Chương trình in smb trong hệ thống trong hệ thống windows với bản hướng dẫn bên dưới giúp bạn có thể hiểu được nhiều hơn về những tính năng và cách thức hoạt động của máy photo khi hoạt động.

Xem thêm thông tin tại đây:
Sự cố và cách giải quyết lỗi không thể xác định tìm thấy vị trí thiết bị của máy photocopy 2051C
Sự cố, cách khắc phục lỗi định vị thiết bị khi kết nối mạng của máy photo toshiba 2051C
Sự cố phần cứng và những lỗi thực hiện thao tác in ở máy photo toshiba 2051C
STT KIỂM TRA SỰ CỐ ĐÚNG SAI CÁCH KHẮC PHỤC,GIẢI QUYẾT
1 Địa chỉ IP bạn thiết lập chính xác không ? Bước kế tiếp

mui-ten-http://giavan.com.vn/

mui-ten-http://giavan.com.vn/ Bạn hãy thiết lập địa chỉ IP một cách chính xác,đúng
2 Tên máy tính (tên thiết bị ) Microsoft  là độc quyền Bước kế tiếp

mui-ten-http://giavan.com.vn/

mui-ten-http://giavan.com.vn/ Bạn hãy thiết lập tên thiết bị một cách chính xác
3 Tên nhóm phải hợp lệ và nhập chính xác Bước kế tiếp

mui-ten-http://giavan.com.vn/

mui-ten-http://giavan.com.vn/ Bạn hãy thiết lập nhóm một cách chính xác,đúng
4 Khi IPV 4 hỗ trợ : Bạn hãy thiết lập dịch vụ WINS một cách chính xác,cẩn thận.Khi IPV6 hỗ trợ : Sản LLMNR cho thiết lập IPV6 được kích hoạt Bước kế tiếp

mui-ten-http://giavan.com.vn/

mui-ten-http://giavan.com.vn/ Khi IPv4 hỗ trợ: Bạn hãy thiết lập địa chỉ máy chủ WINS chính xác, hoặc để vô hiệu hóa địa chỉ WINS bạn hãy nhập “0.0.0.0”

Khi IPv6 hỗ trợ: LLMNR cho các thiết lập IPv6 đề cập đến các dẫn TopAccess

5 Khi IPv4 hỗ trợ: Nếu máy tính con nằm trong phân khúc khác nhau, dịch vụ WINS được cung cấp một cách chính xác Bước kế tiếp

mui-ten-http://giavan.com.vn/

mui-ten-http://giavan.com.vn/ Khi IPv4  hỗ trợ: Bạn hãy thiết lập các máy chủ WINS và kích hoạt nó trên các thiết bị cho phép người dùng truy cập từ một phân khúc khác nhau.
6 Bạn có thể thấy các thiết bị trong kết nối mạng Windows  không ? Bước kế tiếp

mui-ten-http://giavan.com.vn/

mui-ten-http://giavan.com.vn/ Để biết thêm thông tin bạn hãy xem các phần sau để khắc phục,giải quyết vấn đề

Trang 84 “ Không thể xác định vị trí thiết bị trong mạng “

7 Các trình điều khiển máy in đã được thiết lập thích hợp chưa ? Bước kế tiếp

mui-ten-http://giavan.com.vn/

mui-ten-http://giavan.com.vn/ Để biết thêm thông tin bạn hãy tham khảo các hướng dẫn cài đặt phần mềm để thiết lập các trình điều khiển máy in cho thích hợp
8 Tên cổng của thiết bị có hợp lệ ? Bước kế tiếp

mui-ten-http://giavan.com.vn/

mui-ten-http://giavan.com.vn/ Để biết thêm thông tin bạn hãy tham khảo các hướng dẫn cài đặt phần mềm để cấu hình các cổng phù hợp với thiết bị
9 Thiết bị của bạn có thể in không ? KẾT THÚC mui-ten-http://giavan.com.vn/ Để biết thêm chi tiết về sự cố bạn hãy tham khảo phần sau

“Thiết bị của bạn không thể in”


IN TCP HOẶC LPR TRONG HỆ THỐNG WINDOWS
 

STT KIỂM TRA SỰ CỐ ĐÚNG SAI CÁCH KHẮC PHỤC,GIẢI QUYẾT
1 Bạn thiết lập địa chỉ IP  có đúng không ? Bước tiếp theo

mui-ten-http://giavan.com.vn/

mui-ten-http://giavan.com.vn/ Bạn hãy thiết lập địa chỉ IP một cách chính xác, đúng
2 Thiết lập in TCL có đúng không? Bước tiếp theo

mui-ten-http://giavan.com.vn/

mui-ten-http://giavan.com.vn/ Bạn hãy thiết lập dịch vụ in TCL  một cách chính xác, đúng
3 Thiết lập in LPR/LPD có đúng không? Bước tiếp theo

mui-ten-http://giavan.com.vn/

mui-ten-http://giavan.com.vn/ Bạn hãy thiết lập dịch vụ in LPD một cách chính xác, đúng
4 Các trình điều khiển máy in bạn đã thiết lập phù hợp chưa ? Bước tiếp theo

mui-ten-http://giavan.com.vn/

mui-ten-http://giavan.com.vn/ Để biết thêm thông tin bạn hãy tham khảo “Hướng dẫn cài đặt trình điều khiển máy in”
5 Cấu hình cổng TCP hoặc LPR với địa chỉ IP phải chính xác Bước tiếp theo

mui-ten-http://giavan.com.vn/

mui-ten-http://giavan.com.vn/ Để biết thêm chi tiết bạn hãy tham khảo hướng dẫn “cấu hình cổng vào của thiết bị”
6 Thiết bị của bạn có thể in được không ? Kết thúc mui-ten-http://giavan.com.vn/ Để biết thêm thông tin bạn hãy xem phần cách khắc phục,giải quyết sự cố

“Thiết bị của bạn không thể in” ( Sự cố kết nối mạng )

0 Comment | Posted By