Sửa lỗi các dòng máy photo Toshiba

Gia văn chia sẽ những lỗi khi sử dụng máy photocopy thường gặp hiện nay trên thị trường. Những lỗi cơ bản và cách khắc phục những lỗi mà do trong quá trình làm việc gặp phải cho các văn phòng công ty. Những bài viết với những thao tác cơ bản hay những phần ghi chú để giúp người dùng có những hướng dẫn cơ bản nhất để sửa nhanh những chiếc máy photocopy toshiba của mình những hoạt động của máy khi làm việc trong thời gian dài.
Những bài viết chia sẽ những các lỗi của dòng máy toshiba: lỗi kẹt giất, lỗi mực phun, lỗi khay giấy trên, lỗi chọn giấy gây ra tìn trạng kẹt giấy, … hay những vấn đề cơ bản nhất là cách đặt giấy thế nào phù hợp.

Tìm ldap và kim tra s c ca máy khi s dng máy photo toshiba 2051C mt chiếc máy h tr cho người dùng mt trong nhng chc năng khi hot đng. Vi nhng li thường gp ca máy photocopy mà chúng tôi ghi trong những bài viết sẽ giúp mọi người có thể xử lý một cách tốt nhất khi xảy ra.

MT KT NI MNG HOC MÀN HÌNH CM NG B VÔ HIU HÓA SAU KHI KHI BN TÌM KIM LDAP

Mô t s c

 • Sauk hi bạn tìm kiếm LDAP, bạn mất kết nối mạng hoặc màn hình cảm ứng bị vô hiệu hóa

Cách khc phc,gii quyết

 • Bạn hãy xem và kiểm tra danh sách lỗi dưới đây. Nếu sự cố vẫn chưa được khắc phục, bạn hãy liên hệ với đại diện dịch vụ của bạn
STT KIỂM TRA SỰ CỐ ĐÚNG SAI CÁCH KHẮC PHỤC,GIẢI QUYẾT
1 Dịch vụ LDAP  đang chạy có chính xác không ? Bước kế tiếp Bạn hãy chắc chắn rằng dịch vụ LADP đang chạy là chính xác
2 Dịch vụ LADP thiết lập đúng không ? Kết thúc Bạn hãy thiết lập LADP đúng.Mật khẩu sẽ hiển thị bằng dấu hoa thị. Bạn hãy nhập lại mật khẩu chính xác,cẩn thận

KIM TRA LADP PHI MT THI GIAN DÀI

Mô t s c

 • Để kiểm tra LADP thao tác này mất một ít thời gian của bạn,trên màn hình cảm ứng sẽ thông báo cho bạn biết thời gian

Cách khc phc,gii quyết

 • Bạn hãy xem và kiểm tra danh sách lỗi dưới đây. Nếu sự cố vẫn chưa được khắc phục,bạn hãy liên hệ với đại diện dịch vụ của bạn
STT KIỂM TRA SỰ CỐ ĐÚNG SAI CÁCH KHẮC PHỤC,GIẢI QUYẾT
1 Dịch vụ LDAP  đang chạy có chính xác không ? Bước kế tiếp Bạn hãy chắc chắn rằng dịch vụ LADP đang chạy là chính xác
2 Dịch vụ LADP thiết lập đúng không ? Bước kế tiếp Bạn hãy thiết lập LADP đúng.Mật khẩu sẽ hiển thị bằng dấu hoa thị. Bạn hãy nhập lại mật khẩu chính xác,cẩn thận


S
C KHI IN

 • Có nhiều cách để sử dụng các thiết bị mạng,đơn giản nhất là thiết lập các thiết bị trong môi trường TCP/IP sử dụng máy chủ DHCP  để gắn địa chỉ IP cho các thiết bị. Bạn hãy sử dụng các thiết lập mặc định để thực hiện kết nối mạng dễ dàng hơn,bạn có thể yêu cầu để điều chỉnh các thiết lập cụ thể
 • Dưới đây là một số cấu hình mạng phổ biến với các bước cần thiết để thiết lập cấu hình mạng cho thiết bị. Nếu sau khi bạn thực hiện các bước trong danh sách kiểm tra sự cố mà sự cố vẫn chưa khắc phục được.Bạn hãy liên hệ với đại diện dịch vụ của bạn

Lưu Ý:

 • Bạn có thể thay đổi các thiết lập trên màn hình cảm ứng của thiết bị hoặc thay đổi thiết lập TopAccess
 • Trong quá trình cài đặt trình điều khiển máy in,các thông báo lỗi sẽ xuất hiện , để biết thêm thông tin bạn hãy tham khảo  “Hướng dẫn xài đặt phần mềm”

IN IPP TRONG H THNG WINDOWS

STT KIỂM TRA SỰ CỐ ĐÚNG SAI CÁCH KHẮC PHỤC,GIẢI QUYẾT
1 Địa chỉ IP bạn thiết lập có đúng không ? Bước kế tiếp Bạn hãy thiết lập địa chỉ IP một cách chính xác,đúng
2 Máy chủ HTTP được kích hoạt chưa? Bước kế tiếp Bạn hãy kích hoạt máy chủ HTTP trong dịch vụ mạng HTTP
3 Bạn thiết lập chế độ in IPP chưa? Bước kế tiếp Bạn hãy thiết lập chế độ in IPP một cách chính xác,đúng
4 Các trình điều khiển máy in đã được cài đặt phù hợp chưa ? Bước kế tiếp Để biết thêm thông tin bạn hãy tham khảo các hướng dẫn “ Cài đặt phần mềm cho trình điều khiển máy in “
5 Cổng cấu hình IIP  và URL được thiết lập đúng không? Bước kế tiếp Để biết thêm thông tin bạn hãy tham khảo hướng dẫn cài đặt “ Phần mềm để cấu hình các cổng được phù hợp”
6 Thiết bị của bạn có thể in được không ? Kết thúc Để biết thêm thông tin bạn hãy xem phần cách khắc phục sự cố

Trang 72 “ Thiết bị không thể in “

( Sự cố kết nối mạng )

Xem thêm các bài viết:

Tìm ldap và kiểm tra sự cố của máy khi sử dụng ở máy photo toshiba 2051C
Sự cố, cách khắc phục lỗi định vị thiết bị khi kết nối mạng của máy photo toshiba 2051C
Mã lỗi khi quét hình ảnh máy photo toshiba e-studio 2051C (P4)

0 Comment | Posted By

Sự cố, cách khắc phục lỗi thiết bị không phù hợp với lệnh ping ở máy photo 2051C với một trong quy trình để kết nối với máy tính để thực hiện các tính năng khác của máy photocopy. Với những gì được viết bên dưới bạn có thể sử dụng chiếc máy tốt nhất sau khi khắc phục được những lỗi khi phát xảy ra với máy của mình. Gia Văn sẽ hỗ trợ bạn một cách nhanh nhất để bạn có thể thực hiện công việc tốt nhất.

Mô tả sự cố

 • Thiết bị không phù hợp với lệnh Ping

Cách khắc phục,giải quyết

 • Bạn hãy kiểm tra các cài đặt kết nối mạng theo danh sách dưới đây
STT KIỂM TRA ĐÚNG SAI CÁCH KHẮC PHỤC,GIẢI QUYẾT
1 Bạn hãy xác định các bước TCP/IP được cài đặt trên máy tính con Bước kế tiếp

mui-ten-http://giavan.com.vn/

mui-ten-http://giavan.com.vn/ Bạn hãy tham khảo tài liệu về hệ điều hành mạng của bạn
2 Địa chỉ IP  bạn nhập có hợp lệ,chính xác không.Các thiết lập Gateway và Subnet có chính xác không? Bạn hãy xác định trang cấu hình NIC  và TCP/IP là chính xác ? Bước kế tiếp

mui-ten-http://giavan.com.vn/

mui-ten-http://giavan.com.vn/ Bạn hãy thiết lập và nhập TCP/IP  một cách chính xác
3 Bạn hãy khởi động lại thiết bị và kiểm tra cấu hình trang NIC, và kiểm tra xem thiết lập TCP/IP chính xác chưa? Bước kế tiếp

mui-ten-http://giavan.com.vn/

mui-ten-http://giavan.com.vn/ Các thiết lập không bắt buộc.Để biết thêm thông tin bạn hãy liên hệ đại diện dịch vụ của bạn
4 Bạn hãy thiết lập Ping một lần nữa xem thiết bị có đáp ứng với Ping không ? Bước kế tiếp

mui-ten-http://giavan.com.vn/

mui-ten-http://giavan.com.vn/  
5 Bạn hãy kiểm tra xem các thiết bị có chung một địa chỉ IP không? Hoặc có thể địa chỉ  không hợp lệ Bước kế tiếp

mui-ten-http://giavan.com.vn/

mui-ten-http://giavan.com.vn/ Bạn hãy liên hệ với chuyên gia mạng để có địa chỉ IP phù hợp cho thiết bị
6 Bạn có thể kết nối ping tới một máy tính khác trong cùng một mạng Bước kế tiếp

mui-ten-http://giavan.com.vn/

mui-ten-http://giavan.com.vn/ Bạn hãy kiểm tra xem các giao thức của máy tính để chắc rằng các thiết lập Gateway và subnet là chính xác
7 Nếu bạn sửa tên thiết bị,bạn  vẫn có thể  kiểm tra nếu chức năng NIC khôi phục các thiết lập mặc định.Khi các thiết bị tự động khởi động lại và Cấu hình Nic được thực hiện,thiết bị không tên bao gồm các số serial của NIC Bước kế tiếp

mui-ten-http://giavan.com.vn/

mui-ten-http://giavan.com.vn/ Lỗi cài đặt NIc không đúng.Bạn hãy liên hệ với đại diện dịch vụ của bạn
8 Bạn hãy kiểm tra các hoạt động của các cổng đang được thiết bị sử dụng và cáp.Bạn hãy thay các bộ phận mạng nào mà bạn nghĩ bị lỗi.Bạn có thể kết nối Ping bây giờ Kết thúc mui-ten-http://giavan.com.vn/ Bạn hãy liên hệ với đại diện dịch vụ của bạn
0 Comment | Posted By

Sự cố, cách khắc phục lỗi định vị thiết bị khi kết nối mạng của máy photo toshiba 2051C với những hướng dẫn cụ thể cho những người dùng biết cách sử dụng và khách phục những tình trạng thương dùng hiện nay của máy gây ra. Với độ ngũ nhân viên nhiệt tình của Gia Văn bạn có thể gọi cho chúng tối để hỗ trợ mọi lúc mọi nơi khi máy xảy ra lỗi.

Mô tả sự cố

 • Bạn không thể xác định vị trí thiết bị khi kết nối mạng

Cách khắc phục,giải quyết

 • Do bạn cài đặt thiết bị không đúng đây có thể là nguyên nhân gây ra lỗi không thễ xác định vị trí thiết bị khi kết nối mạng. Bạn hãy thử kiểm tra danh sách nguyên nhân gây ra sự cố dưới đây. Nếu sự cố vẫn chưa được khắc phục,giải quyết bạn hãy liên hệ với đại diện dịch vụ của bạn

 

STT

KIỂM TRA

ĐÚNG

SAI

CÁCH KHẮC PHỤC,GIẢI QUYẾT

1 Có phải trang bạn đang khởi động in không? Nếu không phải , bạn hãy đợi đến khi thông tin được trực tiếp. Bạn hãy kiểm tra các cài đặt được nêu ở trang bắt đầu xem có chính xác không? Bước kế tiếp

mui-ten-http://giavan.com.vn/

mui-ten-http://giavan.com.vn/ Bạn hãy cài đặt các trang đúng,thích hợp với thiết bị
2 Cấu hình trang in ra. Bạn hãy chắc chắn rằng không có bất kỳ sự thay đổi hoặc mâu thuẫn giữa các cài đặt mạng và trạng thái kết nối mạng. Khi cần thiết bạn hãy thay đổi các cài đặt về mạng. Để xác định vị trí thiết bị của mình bạn hãy sử dụng tiện ích tìm kiếm của máy tính hệ điều hành Windows Bước kế tiếp

mui-ten-http://giavan.com.vn/

mui-ten-http://giavan.com.vn/ Bạn hãy thiết lập các bước phù hợp cho thiết bị nếu cần thiết. Bạn hãy cài đặt các cấu hình cho các cổng mạng một cách chính xác
3 Bạn có thể xác định vị trí của những máy photo tính khã khi kết nối cùng một mạng ? Bước kế tiếp

mui-ten-http://giavan.com.vn/

mui-ten-http://giavan.com.vn/ Bạn hãy kiểm tra các thiết lập của máy tính con có phù hợp, với thiết lập kết nối mạng của thiết bị không
4 Bạn hãy kiểm tra các đèn LED đang hoạt động trên các trung tâm hoặc NIC của các thiết bị và máy tính con. Bạn hãy kiểm tra xem các phần cứng hoạt động đúng không ? Bước kế tiếp

mui-ten-http://giavan.com.vn/

mui-ten-http://giavan.com.vn/ Bạn hãy liên hệ với đại diện dịch vụ của bạn
5 Bạn hãy xác nhận xem cáp Ethernet có bình thường không? Tốc độ Ethernet nhanh hay chậm hiện ở phần cài đặt trên màn hình [ USER FUCTIONS] – [ADMIN]-[NETWORK]-[ETHERNET] ? Thiết bị sẽ xác nhận bạn có đang sử dụng đầy đủ thiết bị không? Bước kế tiếp

mui-ten-http://giavan.com.vn/

  mui-ten-http://giavan.com.vn/ Nếu bạn không thể kết nối tới cáp Ethernet thì trên màn hình của thiết bị sẽ thông báo cho bạn biết “Kết nối không tìm ra được”. Trường hợp này bạn hãy kiểm tra lại cáp và thay bằng cáp mới  nếu thiết bị yêu cầu. Nếu thiết bị không hỗ trợ đầy đủ các chế độ  kết nối . Bạn hãy thay đổi các thiết lập chế độ từ 10/100/1000 Mbps  để liên lạc thông tin in 2 mặt đầy đủ hoặc tự động. Để biết thêm thông tin bạn hãy liên hệ với đại dịch vụ kết nối mạng của bạn
6 Bạn hãy chắc chắn tên thiết bị là đúng và được xác nhận bằng WindSand hoặc cơ sở dữ liệu của máy chủ DNS.Nếu cần thiết bạn hãy thay đổi các thiết lập mạng trên thiết bị. Để biết thêm thông tin bạn hãy xem danh sách thiết bị kết nối mạng Bước kế tiếp

mui-ten-http://giavan.com.vn/

  mui-ten-http://giavan.com.vn/ Bạn hãy thiết lập tên chính xác của thiết bị là NetBIOS
7 Nếu kết nối mạng bạn đang sử dụng phức tạp hoặc kết nối mạng quá mạnh thì địa chỉ IP sử dụng có hợp lệ không? Kết thúc   mui-ten-http://giavan.com.vn/ Bạn hãy liên hệ với chuyên gia hỗ trợ mạng của bạn

Xem những sản phẩm máy photocopy khác tại đây dòng máy photo ricoh

0 Comment | Posted By

Sự cố và cách giải quyết lỗi không thể xác định tìm thấy vị trí thiết bị của máy photocopy toshiba 2051C sẽ giúp bạn giải đánh mọi thắc mắc và những câu hỏi về lỗi và cách xử lý không thể tìm thấy máy khi thực hiện chức năng tích hợp trên máy photo. Gọi (08) 3848 6667 để cho chúng tôi giải đáp mọi thắc cho bạn c muốn tư vấn hay tìm hiểu về những chiếc máy photo.

Mô tả sự cố

 • Thiết bị phát hiện vị trí không xác định được

Cách khắc phục,giải quyết

 • Các thiết bị thường được xác định tự động bằng SNMP. Nguyên nhân gây ra giới hạn về máy tính do trình điều khiển TWAIN, hoặc các địa chỉ thư mục ,lưu trữ hiện tại,quét hình ảnh từ xa ,trình điều khiển W-Fax hoặc trình điều khiển máy in không thể phát hiện qua mạng được. Trong các trường hợp đó bạn cần phải thêm hoặc cập nhật mạng. Tuy nhiên bạn hãy kiểm tra danh sách lỗi để khắc phục vấn đề.

 

STT KIỂM TRA ĐÚNG SAI CÁCH KHẮC PHỤC,GIẢI QUYẾT
1 Thiết bị của bạn được kết nối SNMP chưa? Bước kế tiếp

mui-ten-http://giavan.com.vn/

mui-ten-http://giavan.com.vn/ Bạn hãy kích hoạt chức năng của SNMP (MIB)
2 Các thiết lập SNMP của thiết bị và phần mềm có giống nhau không ? Bước kế tiếp

mui-ten-http://giavan.com.vn/

mui-ten-http://giavan.com.vn/ SNMP V1/2 : Bạn hãy kiểm tra tên của các thiết bị và phần mềm có giống nhau không. SNMP V3 : Bạn hãy kiểm tra xem các mục của thiếp lập SNMP của thiết bị và phần mềm có giống nhau không
3 Bạn hãy xác nhận rằng các bước cài đặt trên máy tính con đã được cập nhật phần mềm mới nhất . Nếu mạng của bạn chỉ hỗ trợ ở các dòng IPX/SPX bạn hãy chắc rằng đó là phiên bản mới nhất của phần mềm máy con Novell được cài đặt Bước kế tiếp

mui-ten-http://giavan.com.vn/

mui-ten-http://giavan.com.vn/ Bạn hãy xem trang web của nhà cung cấp thông tin về bản cập nhật và hỗ trợ kỹ thuật nếu xảy ra sự cố hoặc thắc mắc
4 Cấu hình in một trang Nic của thiết bị.Có hỗ trợ thiết bị như kết nối mạng không? Bước kế tiếp

mui-ten-http://giavan.com.vn/

mui-ten-http://giavan.com.vn/ Bạn hãy thiết lập cấu hình thích hợp
5 Bạn thay đổi các bước thiết lập từ TopAccess, nếu cần thiết bạn hãy khởi động lại thiết bị để những thay đổi có tác dụng. Lặp lại bước 2.Thiết bị phát hiện được Bước kế tiếp

mui-ten-http://giavan.com.vn/

mui-ten-http://giavan.com.vn/  
6 Bạn hãy kiểm tra cấu hình của thiết bị. Xem các thiết lập địa chỉ IP có chính xác không ? Bước kế tiếp

mui-ten-http://giavan.com.vn/

mui-ten-http://giavan.com.vn/ Bạn hãy thiết lập TCP/IP  chính xác
7 Bạn hãy kiểm tra các bộ định tuyến xem có được xử lý chính xác không ? Bước kế tiếp

mui-ten-http://giavan.com.vn/

mui-ten-http://giavan.com.vn/ Bạn hãy thiết lập bộ điều khiển định tuyến
8 Máy tính khác có cùng một đoạn mạng điều này có thể khai thác thông tin thiết bị của bạn Bước kế tiếp

mui-ten-http://giavan.com.vn/

mui-ten-http://giavan.com.vn/ Để biết thêm chi tiết và cách khắc phục bạn hãy xem trang sau

Trang 84 “Xác định vị trí mạng của thiết bị”

9 Bạn hãy kiểm tra trang cấu hình NIC. Số serial của thiết bị Bước kế tiếp

mui-ten-http://giavan.com.vn/

mui-ten-http://giavan.com.vn/ Bạn hãy liên hệ với đại diện dịch vụ của bạn
10 Bạn hãy kiểm tra các hoạt động liên kết các cổng mà thiết bị đang sử dụng và tính toàn vẹn của cáp mạng,trung tâm,hoặc các kết nối thiết bị mạng. Bạn hay thay các bộ phận mạng nào mà bạn nghĩ đang bị lỗi Kết thúc    

Có thể xem thêm những san phẩm cùng dòng máy của 2051C như máy photo toshiba e-studio 2050C với những tính năng cũng như cấu hình của máy không thua kém gì nhau mà thương hiệu toshiba đưa ra hiện nay.

0 Comment | Posted By

Bạn không thể SCAN hình ảnh từ file office 2013 trong máy tính ở máy photo toshiba 2051 (P2) này Gia Văn sẽ nói tiếp về vấn đề khi thực hiện scan tài liệu trên máy và cách khắc một cách tốt nhất hiện nay.

THÔNG BÁO LỖI
– Dưới đây là bảng các sự cố nếu bạn nhận được thông báo lỗi. Để biết thêm chi tiết các lỗi bạn hãy xem bảng dưới đây

THÔNG BÁO CÁCH KHẮC PHỤC
Không thể tạo thêm thư mục . Ổ cứng đầy Bạn hãy xóa những dữ liệu không cần thiết, sử dụng các chức năng chính hoặc xóa dữ liệu trong thư mục để tạo khoảng trống cho ổ đĩa
Không thể chỉnh sửa tài liệu . Ổ cứng đầy Bạn hãy xóa những dữ liệu không cần thiết,sử dụng các chức năng chính hoặc xóa dữ liệu trong thư mục để tạo khoảng trống cho ổ đĩa
Không thể thêm trang . Ổ cứng đầy Bạn hãy xóa những dữ liệu không cần thiết, sử dụng các chức năng chính hoặc xóa dữ liệu trong thư mục để tạo khoảng trống cho ổ đĩa
Không thể lưu tài liệu. Ổ cứng đầy Bạn hãy xóa những dữ liệu không cần thiết, sử dụng các chức năng chính hoặc xóa dữ liệu trong thư mục để tạo khoảng trống cho ổ đĩa
Không thể tải thư mục lưu. Ổ  cứng đầy Bạn hãy xóa những dữ liệu không cần thiết, sử dụng các chức năng chính hoặc xóa dữ liệu trong thư mục để tạo khoảng trống cho ổ đĩa
Thao tác cắt ( bỏ) không thành công. Ổ cứng đầy Bạn hãy xóa những dữ liệu không cần thiết, sử dụng các chức năng chính hoặc xóa dữ liệu trong thư mục để tạo khoảng trống cho ổ đĩa
Thao tác sao chép không thành công. Ổ cứng đầy Bạn hãy xóa những dữ liệu không cần thiết, sử dụng các chức năng chính hoặc xóa dữ liệu trong thư mục để tạo khoảng trống cho ổ đĩa
Thao tác dán ( hoàn tác) không thành công. Ổ cứng đầy Bạn hãy xóa những dữ liệu không cần thiết, sử dụng các chức năng chính hoặc xóa dữ liệu trong thư mục để tạo khoảng trống cho ổ đĩa
Thao tác lưu trữ không thành công. Ổ cứng đầy Bạn hãy xóa những dữ liệu không cần thiết, sử dụng các chức năng chính hoặc xóa dữ liệu trong thư mục để tạo khoảng trống cho ổ đĩa
Không thể tạo thư mục mới.Số bản tối đa của thư mục Bạn hãy xóa những thư mục không cần thiết và tạo thư mục mới. Bạn có thể tạo hơn 100 thư mục trong mỗi hộp
Không thể tạo tài liệu mới. Số bản tối đa của tài liệu Bạn hãy xóa những thư mục không cần thiết và tạo thư mục mới. Bạn có thể tạo hơn 400 thư mục trong mỗi hộp và thư mục
Không thể thêm trang. Số bản tối đa của giấy Bạn hãy xóa những thư mục không cần thiết và thêm trang mới. Một tài liệu có thể chứa 200 trang
Thao tác dán(hoàn tác) thất bại. Số bản tối đa của giấy Bạn hãy xóa những thư mục không cần thiết và thêm trang mới. Một tài liệu có thể chứa 200 trang
Thao tác cắt(bỏ) thất bại. Các mục bị xóa hoặc thay đổi Bạn hãy làm mới tràn và chắc rằng các mục đã xóa hoặc thay đổi
Thao tác sao chép thất bại. Các mục bị xóa hoặc thay đổi Bạn hãy làm mới tràn và chắc rằng các mục đã xóa hoặc thay đổi
Thao tác dán(hoàn tác) thất bại. Các mục bị xóa hoặc thay đổi Bạn hãy làm mới tràn và chắc rằng các mục đã xóa hoặc thay đổi
Thao tác xóa thất bại. Các mục bị xóa hoặc thay đổi Bạn hãy làm mới tràn và chắc rằng các mục đã xóa hoặc thay đổi
Bạn hãy nhập mật khẩu Bạn hãy nhập đúng mật khẩu
Thư mục với tên bạn đã được đăng kí. Bạn hãy thử lại Bạn hãy nhập tên khác chưa sử dụng
Nguười dung nào đó đã lưu hoặc tải lên. Bạn hãy thử lại sau Tài liệu lưu trữ hoặc tải lên bởi người dung khác. Bạn hãy thử lại sau khi người dung khác hoàn tất
Số lượng lưu trữ tối đa đã vượt quá mức. Bạn không thể lưu được nữa Tập tin lớn hơn 2GB không thể tạo được. Bạn hãy chắc các tập tin lưu trữ ít hơn 2 GB bằng cách lưu thành nhiều tập tin nhỏ thay vì lưu một tập tin lớn
Các tập tin không thể xóa. Một tập tin đang được sử dụng Tập tin đang được sử dụng bởi người dung khác. Bạn hãy thử lại lần nữa sau khi người dung khác hoàn tất
Tài liệu đang được sử dụng. Bạn hãy thử lại sau Tài liệu bạn chọn được sử dụng bởi người dung khác. Bạn hãy thử lại sau khi người dung khác hoàn tất
Định dạng tập tin không phù hợp. Bạn hãy liên hệ với quản trị viên của bạn Bạn hãy liên hệ với quản trị của bạn để chuyển đổi các tập tin lưu trữ và thử lại
E-Filing không hoạt động. Bạn hãy thử lại sau E-Filing không hoạt động.Bạn hãy thử lại sau

Xem lại phần 1 tại đây bạn không thể SCAN hình ảnh từ file office 2013 trong máy tính ở máy photo toshiba 2051

0 Comment | Posted By

Bạn không thể SCAN hình ảnh từ file office 2013 trong máy tính ở máy photo toshiba 2051 với những lý do bên dưới để thực hiện những thao tác khác phục và đảm bảo rằng chiếc máy cho thể hoạt động lại một cách tốt nhất hiện nay.

Mô tả sự cố

 • Bạn không thể quét hình ảnh từ máy tính với Office 2013 được của máy photo

Cách khắc phục,giải quyết

 • Bạn hãy cài đặt trình điều khiển máy quét cho thiết bị
 • Để biết thêm chi tiết làm thế nào để cài đặt, bạn hãy tham khảo hướng dẫn cài đặt phần mềm
 • Nếu các trình điều khiển quét hình ảnh được thêm vào không bao gồm DVD của bạn,bạn hãy liên hệ dịch vụ kỹ thuật của bạn

SỰ CỐ LƯU TRỮ TIỆN ÍCH E- FILLING

 • Phần này nói về sự cố trình duyệt web tiện ích dựa trên e-filing. Bạn sẽ thấy các thông báo lỗi và cách khắc phục, giải quyết cho mỗi thông báo

CHÚ Ý

 • Chức năng E- Filing sẽ hiển thị khi ổ cứng đã được cài đặt trong thiết bị

NHIỀU THÔNG BÁO XUẤT HIỆN

Mô tả sự cố

 • Nhiều thông báo xuất hiện và E – filng bắt đầu không kiểm soát được

Cách khắc phục,giải quyết

 • Bạn hãy tắt tất cả thông báo lại và thoát khỏi trình duyệt web. Sau đó bạn khởi động lại trình duyệt và làm sạch thư mục từ  “Tùy chọn mạng”

CÁC NỘI DUNG HIỂN THỊ TRONG MỘT THỜI GIAN

Mô tả sự cố

 • Các nội dung hiển thị trong một thời gian

Cách khắc phục,giải quyết

 • Hơn 100 nội dung hiển thị có thể mất một thời gian dài.Bạn hãy rút ngắn thời gian hiển thị

THÔNG BÁO LỖI

 • Dưới đây là bảng các sự cố nếu bạn nhận được thông báo lỗi. Để biết thêm chi tiết các lỗi bạn hãy xem bảng dưới đây:
  THÔNG BÁO CÁCH KHẮC PHỤC,GIẢI QUYẾT
  Lỗi bộ phận . Bạn hãy khởi động lại E-Filing Bạn hãy tắt thiết bị và sau đó mở lại và thử lại công việc lần nữa. Nếu vẫn hiển thị thông báo lỗi ban hãy liên hệ với quản trị viên của bạn hoặc liên hệ với người bán hang để được hỗ trợ
  E-Filing session hết hạn. Bạn hãy khởi động lại Bạn hãy thoát khỏi e-filing và thay đổi các thiết lập để thời gian được nhiều hơn trong cài đặt chế độ quản trị TopAccess. Và sau đó khởi động lại
  Các mục được sửa đổi Các mục đang được sửa đổi bởi người sử dụng khác. Bạn hãy thử lại lần nữa sau khi người sử dụng khác hoàn tất
  Không thể bắt đầu E- Filing Session. Ổ cứng đầy Bạn hãy xóa những dữ liệu không cần thiết từ trình điều khiển. Để biết làm thế nào để xóa dữ liệu từ trình điều khiển bạn hãy tham khảo hướng dẫn về E- Filing
  Không thể tạo hộp. Ổ cứng đầy Bạn hãy xóa những dữ liệu không cần thiết, sử dụng các chức năng chính hoặc xóa dữ liệu trong thư mục để tạo khoảng trống cho ổ đĩa

Xem những bài viết khác tại đây

0 Comment | Posted By

BẠN KHÔNG THỂ TÌM THẤY DỮ LIỆU ĐÃ LƯU TRONG THƯ MỤC

CHÚ Ý

 • Hình ảnh của thư mục được quét sẽ được lưu trong thiết bị ( MFP LOCAL) khi ổ cứng được cài đặt trong thiết bị

Mô tả sự cố

 • Bạn quét hình ảnh tài liệu và lưu hình ảnh ở dạng thư mục chia sẻ trong thiết bị, nhưng không thể xác định vị trí thư mục lưu

Cách khắc phục, giải quyết

 • Đối với hê điều hành Win bạn hãy tìm trên mạng chức năng sử dụng cho thiết bị . Dữ liệu được lưu trữ trong thiết bị, thư mục có tên là “FILE _ SHARE” của máy photocopy
 • Đối với máy Macintosh,bạn hãy chắc chắn phiên bản hệ điều hành Mac OS X 10.3.X hoặc mới hơn; một máy tính con chạy Mac OS X 10.2.xor không thể truy cập các thư mục chia sẻ trên thiết bị được. Nếu máy tính của bạn đang chạy Mac OS X10.3.X hoặc mới hơn bạn hãy tìm kiếm trên mạng cho thiết bị trên Finder và truy cập vào thư mục có tên “FILE SHARE”
 • Nếu bạn không thể tìm thấy các thiết bị trên mạng,bạn hãy chắc rằng thiết lập máy chủ SMB đã được kích hoạt trên TopAccess
 • Để biết thêm chi tiết về thiết lập kết nối mạng ,bạn hãy tham khảo hướng dẫn TopAccess
 • Để biết thêm thông tin lưu trữ hình ảnh được quét,bạn hãy tham khảo hướng dẫn quét hình ảnh của máy photo màu

SỰ CỐ KHI SCAN HÌNH ẢNH

KHÔNG THỂ QUÉT HÌNH TRONG E –MAIL

 • Phần này nói về sự cố khi bạn quét dữ liệu, hình ảnh

Mô tả sự cố

 • Bạn quét hình ảnh tài liệu và gửi tập tin sao chép đính kèm trong e – mail, nhưng e – mail không xác định được địa chỉ

Cách khắc phục,giải quyết

 • Để biết thêm chi tiết,bạn hãy kiểm tra các điểm dưới đây
 • Bạn hãy xác định địa chỉ e- mail chính xác
 • Cấu hình của thiết bị chính xác và kết nối mạng chính xác
 • Cài đặt SMTP cho máy con,địa chỉ thiết lập SMTP phải chính xác
 • Cài đặt SMTP cho máy con,mã thiết lập của cổng vào mạng phải chính xác
 • Cài đặt SMTP cho máy con,bạn hãy cài đặt SSL hoặc xác thực chính xác
 • Kích thước dữ liệu của tập tin đính kèm nhỏ hơn hoặc bằng kích thước dữ liệu nhận
 • Để biết thêm chi tiết về thiết lập mạng,bạn hãy tham khảo hướng dẫn TopAccess
 • Để biết thêm chi tiết về sao chép hình ảnh trong e- mail bạn hãy tham khảo hướng dẫn sao chép hình ảnh

Sự cố và cách khắc phục khi Scan tài liệu trên máy photocopy toshiba 2051c là nhữn thông tin cần thiết khi sử dụng những tính năng đi kèm của một chiếc máy photo hiện nay trên thi trường. Để biết biết thêm thông tin về sự cố hay cách khác phụ bạn hãy gọi đến gia văn để được các nhân viên giải đáp và hướng dẫn khi gặp phải vấn đề này.

0 Comment | Posted By

Với những sự cố được nêu ra khi sử dụng máy photocopy e-studio 2051C hoàng chình và những tính năng độc đáo nhất mà người dùng gặp phải hiện nay đang hướng đến để khác phục những thông tin cần thiết nhất hiện nay mà chung được nhiều các văn phòng hởi ý kiến để tử vấn và sử chữa lỗi khi máy đang sử dung.

SỰ CỐ PHẦN CỨNG

 • PhẦn này nói về sự cố về phần cứng của thiết bị
 • Nếu thiết bị hiển thị biểu tượng hoặc thông báo lỗi,hoặc các sự cố về trình điều khiển máy in hoặc kết nối mạng hay vấn đề về phần cứng là một trong những nguyên nhân gây ra sự cố
 • Sau đây là những yếu tố liên quan đến các vấn đề phần cứng
 • Bảng hệ thống,dây cáp và kết nối
 • Các thiết bị và các bộ phận của nó như đơn vị in 2 mặt hoặc Finisher
 • Hệ thống phần mềm hoặc firmwave của thiết bị

KHÔNG THỂ THỰC HIỆN THAO TÁC IN RA

Mô tả sự cố

 • Tất cả các máy con cùng một mạng làm cho thiế bị không in ấn được

Cách khắc phục,giải quyết

 • Trình điều khiển máy in xảy ra lỗi có thể do thiết bị được thiết lập không đúng cách.Tuy nhiên lỗi phần cứng có thể xảy ra trong khi máy con in các công việc.Bạn hãy kiểm tra như các bước trong danh sách dưới đây.Nếu lỗi vẫn xảy ra khi bạn đã thực hiện các bước kiểm tra bạn hãy liên hệ với đại diện dịch vụ của bạn
STT KIỂM TRA ĐÚNG SAI CÁCH KHẮC PHỤC,GIẢI QUYẾT
1 Ngăn cản các kết nối in từ máy con ? Bước kế tiếp

mui-ten-http://giavan.com.vn/

mui-ten-http://giavan.com.vn/ Bạn hãy xem cách khắc phục vấn đề

“Sự cố kết nối mạng”

 

2 Bạn có thể quan sát các công việc từ TopAccess hoặc một tiện ích quan sat in như PCONSOLE hoặc từ quản lý in ấn không ? Bước kế tiếp

mui-ten-http://giavan.com.vn/

mui-ten-http://giavan.com.vn/ Bạn hãy xem cách khắc phục vấn đề

Vị trí kết nối mạng của thiết bị

3 Bạn có thể xác định các vấn đề về lỗi hoặc mã lỗi để giải quyết nó không ? Kết thúc mui-ten-http://giavan.com.vn/ Bạn hãy xem cách khắc phục vấn đề

 

 • Các hướng dẫn in ấn cho bạn biết thêm thông tin về việc các lỗi do cài đặt phần mềm

Với Sự cố phần cứng và những lỗi thực hiện thao tác in ở máy photo toshiba 2051C ở những chiếc máy photo toshiba luôn được nhiều người đề cập đến những tính năng hay các ứng dụng sử dụng. Gia Văn sẽ giúp bạn có được thông tin cần thiết khi thiết bị của bạn gặp rắc rối hãy gọi cho chúng tôi để biết thêm những thông tin cần thiết khi sử dụng liện hệ (08) 3848 6667.

0 Comment | Posted By

Một trong những trường hợp bạn gặp phải khi thực hiên in riêng chế độ Apple talk thì bạn có thể gặp phải những lỗi không đáng khi thực hiện. Tài liệu khi in ra gặp những vấn đề như xuất hiện những đường sọc hay tại liệu đang in thì thông báo lỗi không thực hiện được. Những cách bên dưới đây sẽ giúp bạn tránh những trường hợp nay hay có thể khắc phụ tình trạng đã xảy ra ở máy photo toshiba e-studio 2051C.

BẠN KHÔNG THỂ IN RIÊNG VỚI CHẾ ĐỘ IN APPLE TALK

CHÚ Ý

 • Chế độ này không hỗ trợ in ấn Macintosh.
 • Dòng máy E-STUDIO 2551C

Mô tả sự cố

 • Tài liệu in ra sẽ có đường sọc như Email thông báo
 • Một số văn bản không được in trong tài liệu
 • Khi sử dụng một trình duyệt web các tràn web không được in dù thao tác được gửi đến thiết bị

Cách khắc phục,giải quyết

 • Nếu lỗi xảy ra với bản in Apple Talk,bạn hãy sử dụng LPR để thay thế

LỖI MÁY CON

 • Phần này nói về cách hướng dẫn bạn xác định và sữa chữa các vấn đề bởi các máy con với các thiết bị

BẠN HÃY KIỂM TRA THÔNG BÁO MÁY CON

 • Khi bạn đang in ấn xảy ra sự cố nguyên nhân do thiết lập bộ điều khiển,thiết lập mạng,lỗi kết nối mạng và vv….. .Đầu tiên bạn hãy liên hệ với quản trị viên về thiết bị xem nếu xảy ra sự cố bạn hãy xem các hướng dẫn sau

 

 • Có thể do máy con.Nếu việc in ấn được gửi từ máy con cụ thể trong cùng một mạng mà vẫn thất bại,sự cố có thể do máy con

Mô tả sự cố

 • Không thể in ấn được từ máy con

Cách khắc phục,giải quyết

 • Dưới đây là danh sách kiểm tra các sự cố giúp bạn xác định rõ nguyên nhân các sự cố và hướng dẫn bạn cách giải quyết,khắc phục.Nếu sự cố vẫn xảy ra sau khi bạn thực hiện tất cả các bước,bạn hãy liên hệ với đại diện dịch vụ của bạn
STT KIỂM TRA ĐÚNG SAI CÁCH KHẮC PHỤC,GIẢI QUYẾT
1 Thiết bị của bạn có hoạt động đúng ? Thao tác sao chép có đúng cách không? Bước kế tiếp

mui-ten-http://giavan.com.vn/

 

mui-ten-http://giavan.com.vn/

Bạn hãy kiểm tra thông báo trên thiết bị trong trang thiết bị của TopAccess
2 Bạn hãy xem các trang thiết bị của TopAccess. Các tùy chọn cho công việc được hỗ trợ bằng các cấu hình phần cứng Bước kế tiếp

mui-ten-http://giavan.com.vn/

 

mui-ten-http://giavan.com.vn/

Bạn hãy xóa các thao tác ,cài đặt các  phần cần thiết cho thiết bị và thử lại thao tác. Để biết thêm thông tin bạn hãy liên hệ với đại diện dịch vụ của bạn
3 Bạn có thể in từ các máy con không ? Bước kế tiếp

mui-ten-http://giavan.com.vn/

 

mui-ten-http://giavan.com.vn/

Dưới đây là cách khắc phục vấn đề

“Thiết bị không thể in”

( Vấn đề kết nối mạng )

4 Bạn có bao giờ in thành công từ máy con chưa ? Bước kế tiếp

mui-ten-http://giavan.com.vn/

 

mui-ten-http://giavan.com.vn/

Dưới đây là cách khắc phục vấn đề

“Không thể thực hiện thao tác in” ( Sự cố thiết lập cổng mạng )

5 Bạn đã thiết lập trình điều khiển máy in chưa hoặc kết nối SMB ? Bước kế tiếp

mui-ten-http://giavan.com.vn/

 

mui-ten-http://giavan.com.vn/

Dưới đây là cách khắc phục vấn đề

“Không thể thực hiện thao tác in bằng in SMB”

6 Đối với in Macintosh

Bạn có thể thấy các thiết bị bạn đã tạo trong  Selector ?

Bước kế tiếp

mui-ten-http://giavan.com.vn/

 

mui-ten-http://giavan.com.vn/

Để biết thêm chi tiết bạn hãy tham khảo hướng dẫn cài đặt phần mềm
7 Vấn đề về lỗi máy con . Để biết thêm chi tiết về hướng dẫn sữa chữa khi in

CHÚ Ý

 • Dưới đây là chế độ không hỗ trợ in ấn từ Macintosh
 • Dòng máy e-STUDIO2551C Series

Xem lại lỗi kết nối mạng khi thực hiện chức năng ở máy photocopy toshiba e-studio 2051C

0 Comment | Posted By

Khi thiết lập máy thực hiện in hay photo kể cả scan những văn bản tài liệu được nhiều người sử dụng hàng ngày. Với những lỗi liên quan đến sự kết nối giữa 2 thiết bị với nhau để thực hiện những tính năng của máy. Bên dưới là những thông tin lỗi kết nối mạng khi thực hiện chức năng ở máy photocopy toshiba e-studio 2051C là bài viết nói rõ về vấn đề này để bạn có thể hiểu rõ hơn.

LỖI KẾT NỐI MẠNG

 • Sau đây là những vấn đề về sự cố kết nối mạng khi bạn in

Lưu ý:

 • Để biết thêm cho tiết về các danh mục loại hình in ấn và hệ điều hành bạn hãy tham khảo thông tin sau đây

MÁY IN KHÔNG THỂ KẾT NỐI VỚI MẠNG SMB

Mô tả sự cố

 • Khi bạn cố gắng in một tài liệu có sử dụng kết nối mạng SMB,thao tác in có thể bị dừng lại và bạn nhận liên tục nhận được thông báo “ Không thể kết nối với mạng với máy tính hoặc tập tin của bạn không thể in vì bị lỗi”

Cách khắc phục,giải quyết

 • Bạn sử dụng kết nối mạng SMB khi in
 • Nếu bạn sử dụng Windows XP,Vista,Win 7,Win server 2003 hoặc Win server 2008 là máy chủ để in ấn,thì chúng tôi khuyến khích bạn in ấn thông qua Win Print Sever và sử dụng LPR để thay thế

BẠN KHÔNG THỂ IN VỚI THIẾT BỊ ( SỰ CỐ KẾT NỐI MẠNG )

Mô tả sự cố

 • Bạn không thể in với thiết bị

Cách khắc phục,giải quyết

 • Dưới đây là danh sách để bạn kiểm tra vấn đề liên quan đến mạng

Phần này nói về một số OS và danh sách kiểm tra các phương pháp được cung cấp để bạn khắc phục khi xảy ra sự cố

STT

Kiểm tra

Đúng

Sai

Cách khắc phục

1 Bạn đã thiết lập các kết nối phù hợp với mạng của bạn và máy con chưa? Bước kế tiếp

mui-ten-http://giavan.com.vn/

 

mui-ten-http://giavan.com.vn/

 

Bạn hãy thiết lập các kết nối mạng phù hợp
2 Bạn đã thiết lập các loại hình thích hợp của dịch vụ in ấn được hỗ trợ chưa ? Bước kế tiếp

mui-ten-http://giavan.com.vn/

 

mui-ten-http://giavan.com.vn/

 

Bạn hãy kiểm tra  các thiết lập khi in ấn
3 Nếu bạn đang sử dụng dịch vụ in Novell,bạn hãy thiết lập các kết nối mạng khi in Novell,chẳng hạn tạo ra các máy chủ in và các bặt buộc khi in ? Bước kế tiếp

mui-ten-http://giavan.com.vn/

 

mui-ten-http://giavan.com.vn/

 

Bạn hãy thiết lập máy chủ NetWare.Để biết thêm thông tin bạn hãy tham khảo hướng dẫn cài đặt phần mềm
4 Nếu bạn đã thiết lập các dịch vụ in ấn Novell,bạn có thể thấy các thao tác khi in bằng PCONSOLE hoặc NWAdmin Bước kế tiếp

mui-ten-http://giavan.com.vn/

 

mui-ten-http://giavan.com.vn/

 

Để biết thêm thông tin bạn hãy tham khảo tài liệu hướng dẫn sử dụng Novell PCONSOLE hoặc NWAdmin để được hướng dẫn sử dụng
5 Bạn hãy kiểm tra các cửa vào và các thiết lập mạng để bảo đảm các thiết bị này cùng cổng mạng cuat máy con để bạn có thể in được Bước kế tiếp

mui-ten-http://giavan.com.vn/

 

mui-ten-http://giavan.com.vn/

 

Bạn hãy thiết lập TCP/IP một cách chính xác
6 Các dịch vụ và thông tin liên lạc được thực hiện qua mạng theo cách thông thường Bước kế tiếp

mui-ten-http://giavan.com.vn/

 

mui-ten-http://giavan.com.vn/

 

Để biết thêm thông tin bạn hãy tham khảo các tài liệu mạng hoặc sử dụng một mạng tiện ích để xác định các vấn đề mạng

Xem các dòng máy photo tại đây

0 Comment | Posted By