No products in the cart.

Welcome Visitor you can Login / Register

Phần này bao gồm các thao tác để thiết lập hiệu chỉnh và đăng ký đối với máy toshiba E6530C

Hiệu chỉnh màu sắc cho máy photocopy màu toshiba E6530C:

Chức năng này cho phép hệ thống tự động hiệu chỉnh phân cấp màu sắc để sao chép và in ấn khi màu sắc không thể được điều chỉnh tốt vì các bóng đổ hoặc màu sắc của hình ảnh.

Nhấn nút USER FUNCTIONS

Chọn bảng USER trên màn hình

– Nhấn núp GENERAL

– Nhấn nút CALIBRATION

– Rồi chộn COPY hoặc PRINT và làm theo các hướng dẫn tiếp theo

Thiết lập đăng ký ( máy photocopy toshiba E 6530C )

Chức năng này cho phép hệ thống thực hiện việc đăng ký để điều chỉnh vị trí in một cách thủ công

– Nhấn nút USER FUNCTIONS

– Chọn bảng USER trên màn hình

– Nhấn nút GENERAL

– Nhấn nút REGISTRATION

– Sau đó chọn YES

Thiết lập hiểu chỉnh copy của máy photocopy toshiba E-stusio 6530c (dành cho Admin)

Thiết lập lại các định dạng màu sắc cho việc photocopy, làm theo các bước:

– Nhấn nút USER FUNCTIONS

– Chọn bảng  ADMIN trên màn hình

Nhập Password

– Nhấn GENERAL

– Nhấn CALIBRATION

Chọn khay giấy

– Nhấn COPY

– Nhấn DEFAULT để thiết lập hiệu chỉnh cài đặt và in một biểu đồ màu và cấp phối nhiều màu

– Đặt bản in nằm úp xuống mặt kinh, điều chỉnh sát góc trên và phía trải của mặt kính. Sau đó nhấn START.

Thiết lập hiệu chỉnh in của máy photocopy màu toshiba E6530C (dành cho ADMIN)

Để hiệu chỉnh lại định dạng màu sắc cho việc in, làm theo các bước:

– Nhấn USER FUNCTIONS

– Chọn ADMIN

Nhập Mật khẩu

– Nhấn GENERAL

– Nhấn REGISTRATION

– Nhấn YES

Thao khảo thêm một số dòng máy photocopy màu khác

Last update:1:38 am