Hướng dẫn ngắn gọn các chức năng của phần công cụ của máy photo Ricoh W480

Với những tính năng cần thiết hiện nay của một chiếc máy photo, những hoạt động của chúng dựa trên những biểu tượng trên thanh công cụ hiện nay để đem lại một tính năng trong công việc của bạn. Dưới đây là bài viết hướng dẫn ngắn gọn các chức năng của phần công cụ của máy photo Ricoh W480 để bạn có thể biết thêm những thông tin sử dụng chiếc máy

Xem thêm các bài viết khác của những chiếc máy photo rioch:

Những thông báo khi dùng chức năng quét ảnh máy photo Ricoh 5002 (Phần 2)
Hướng dẫn ngắn gọn các chức năng của phần công cụ của máy photo Ricoh W480

 • Tools (Công Cụ)
  • Phần này hướng dẫn ngắn gọn các chức năng của phần công cụ,bạn có thể sử dụng các thanh công cụ và thanh điều khiển và các thông báo hiển thị trên thanh trạng thái của thiết bị.Các phần sẽ hướng dẫn bạn các chức năng của mỗi công cụ.
 • TOOLBAR (THANH CÔNG CỤ)
 • Thanh công cụ nằm dưới thanh menu và hiển thị các công cụ
  huong-dan-ngan-gon-cac-chuc-nang-cua-phan-cong-cu-cua-may-photo-ricoh-w480

  •    huong-dan-ngan-gon-cac-chuc-nang-cua-phan-cong-cu-cua-may-photo-ricoh-w480  File open : Mở tập tin
  •   huong-dan-ngan-gon-cac-chuc-nang-cua-phan-cong-cu-cua-may-photo-ricoh-w480 Lưu tập tin
  •    huong-dan-ngan-gon-cac-chuc-nang-cua-phan-cong-cu-cua-may-photo-ricoh-w480 Mở bản vẽ.
  •   huong-dan-ngan-gon-cac-chuc-nang-cua-phan-cong-cu-cua-may-photo-ricoh-w480 Mở các tùy chọn trong hệ thống Window
  • huong-dan-ngan-gon-cac-chuc-nang-cua-phan-cong-cu-cua-may-photo-ricoh-w480 Mở thông tin chương trình
 • THANH TRẠNG THÁI
  • Thanh công cụ nằm trực tiếp trong thanh trạng thái.Dưới đây có sẵn các công cụ
 • CHÚ Ý
  • Các cài đặt không ảnh hưởng khi bạn thực hiện thao tác in.Bạn có thể thay đổi giao diện trong tập tin.
  •   huong-dan-ngan-gon-cac-chuc-nang-cua-phan-cong-cu-cua-may-photo-ricoh-w480       Xoay bản vẽ qua trái 90 độ
  •      huong-dan-ngan-gon-cac-chuc-nang-cua-phan-cong-cu-cua-may-photo-ricoh-w480 Xoay bản vẽ qua phải 90 độ
  • huong-dan-ngan-gon-cac-chuc-nang-cua-phan-cong-cu-cua-may-photo-ricoh-w480 Vị trí đặt bản vẽ chính, gốc
  •    huong-dan-ngan-gon-cac-chuc-nang-cua-phan-cong-cu-cua-may-photo-ricoh-w480 Phóng bản vẽ lớn hơn
  •       huong-dan-ngan-gon-cac-chuc-nang-cua-phan-cong-cu-cua-may-photo-ricoh-w480 Thu nhỏ bản vẽ
  •      huong-dan-ngan-gon-cac-chuc-nang-cua-phan-cong-cu-cua-may-photo-ricoh-w480 Phóng to hết mức bản vẽ
  •      huong-dan-ngan-gon-cac-chuc-nang-cua-phan-cong-cu-cua-may-photo-ricoh-w480 Tỉ lệ bản vẽ 1:1
  •    huong-dan-ngan-gon-cac-chuc-nang-cua-phan-cong-cu-cua-may-photo-ricoh-w480 Quay lại,xem lại thao tác trước đó
  • huong-dan-ngan-gon-cac-chuc-nang-cua-phan-cong-cu-cua-may-photo-ricoh-w480Hiển thị nhiều trang : hiển thị trang đầu tiên
  •    huong-dan-ngan-gon-cac-chuc-nang-cua-phan-cong-cu-cua-may-photo-ricoh-w480 Hiển thị nhiều trang : Chuyển tiếp trang
  •   huong-dan-ngan-gon-cac-chuc-nang-cua-phan-cong-cu-cua-may-photo-ricoh-w480 Hiển thị nhiều trang : nhập số trang
  •   huong-dan-ngan-gon-cac-chuc-nang-cua-phan-cong-cu-cua-may-photo-ricoh-w480 Hiển thị nhiều trang : quay lại trang trước
  •   huong-dan-ngan-gon-cac-chuc-nang-cua-phan-cong-cu-cua-may-photo-ricoh-w480 Hiển thị nhiều trang : xem trang cuối
  •  huong-dan-ngan-gon-cac-chuc-nang-cua-phan-cong-cu-cua-may-photo-ricoh-w480Hiển thị bảng vẽ có màu sáng
  • huong-dan-ngan-gon-cac-chuc-nang-cua-phan-cong-cu-cua-may-photo-ricoh-w480Hiển thị bảng vẽ màu tối
  • huong-dan-ngan-gon-cac-chuc-nang-cua-phan-cong-cu-cua-may-photo-ricoh-w480 Thông tin bảng vẽ
 • THANH ĐIỀU KHIỂN ( CONTROL BAR)
  • Sau đây là cách chức năng có sẵn trong thanh điều khiển
  •  Bắt đầu thực hiện thao tác quét hình ảnh.
  • huong-dan-ngan-gon-cac-chuc-nang-cua-phan-cong-cu-cua-may-photo-ricoh-w480 Gửi tập tin.
  • huong-dan-ngan-gon-cac-chuc-nang-cua-phan-cong-cu-cua-may-photo-ricoh-w480Đặt hoặc thiết lập bản vẽ mới.
  • huong-dan-ngan-gon-cac-chuc-nang-cua-phan-cong-cu-cua-may-photo-ricoh-w480 Thứ tự các bản vẽ
  • huong-dan-ngan-gon-cac-chuc-nang-cua-phan-cong-cu-cua-may-photo-ricoh-w480Hoàn thành các bước cài đặt,chuẩn bị cho bản vẽ.
  • huong-dan-ngan-gon-cac-chuc-nang-cua-phan-cong-cu-cua-may-photo-ricoh-w480Dừng thao tác quét hình ảnh
 • THANH TRẠNG THÁI ( STATUS BAR)
  • Thanh trạng thái nằm ở cạnh dưới màn hình và thông báo trạng thái thiết bị cho bạn biết
   huong-dan-ngan-gon-cac-chuc-nang-cua-phan-cong-cu-cua-may-photo-ricoh-w480
  • Bảng trên thông báo cho bạn biết ý nghĩa các con số trên : Kích thước tập tin, độ phân giải DPI , độ phân giải LPI, số trang, đơn vị kích thước

Những giải thích bên trên sẽ giúp bạn biết thêm những ứng dụng cần thiết hiện nay để có thể sử dụng những sự hỗ trợ cần thiết hiện nay của máy.

Liên hệ Gia Văn để có thể mua máy photocopy giá rẻ nhất

About the Author

Bài viết liên quan