Hướng dẫn sử dụng máy photocopy toshiba

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY PHOTOCOPY TOSHIBA

 Màn hình nền cảm ứng  Mặt bàn phím sử dụng
   

Đặt bản gốc úp trên mặt kính hoặc ngửa bản gốc lên DADF ( khay kéo bản gốc)

About the Author

Bài viết liên quan

Submit a Review

Display Name

Email

Title

Message