Máy photocopy toshiba báo lỗi C

Máy photocopy toshiba báo lỗi C

Số TT

Mã lỗi

Nội dung

1

C26

. 03 – 267 test đèn chụp

. kiểm tra cáp trên main C26

(nguyên lý: dàn dọc vị trí ban đầu và đèn sáng, CCD test đèn chụp sau đó gửi về F11 )

2

C27

C28

Vị trí dàn quang lỗi:

Kiển tra : – Sensor đọc dàn quang

03 – 261. Test motor quang, trục quang

Main chính (LGC)

– Kiểm tra trạng thái dịch chuyển của dàn quang, nếu ko di

chuyển thì có khả   năng lỗi nguồn hoăc main F11

3

C36

Lỗi cụm cáp cao áp Trống:

Kiểm tra : – dây cao áp,sw,

03 – 243. Test motor lau dây cao áp

03 – 252. Test dây cao áp

08 – 418. Không thực hiện lau dây cao áp lúc khởi động

 

4

C37

Máy thực hiện kiểm tra vi trí cụm belt lúc khởi động hoặc

Bắt đầu copy

Kiểm tra: cam tỳ lên cụm belt

Hai sensor, motor trên cụm C37

Mở cửa giả và ko gạt cần nâng belt: nếu ko báo thì cụm

C37 còn tốt

Nếu báo thì cụm C37

Lỗi

5

C4xx

1. Nếu lô sấy có nóng : kiểm tra 3 sensor nhiệt xem có bị

dạng (bị thủng ở đầu nhiệt) – C44

2. Nếu lô sấy ko nóng: kiểm tra 2 cầu chì nhiệt, cầu chì trên

Main sấy, thay main sấy (C47)

3. C46 kiểm tra sensor nhiệt trên lô ép (lỗi nhiệt độ lô ép)

* 08 – 400 đặt 0

6

C4A0

Hết cuộn lau

Nếu cuộn lau nhanh hết: 08-403 đặt số bản copy cần lau

Lô sấ y

03-124 test motor lau lô ép

Nếu báo giả kiểm tra thêm sensor đọc vị trí cuối cuộn lau

7

C4B0

Lỗi bộ đếm đầu ra :

08 – 400 . đặt về 0

Thay main chính (LGC)

8

C550

Lỗi truyền dữ liệu giữa main RADF & Scanner (SLG)

9

C560

Lỗi truyền dữ liệu giữa main Engine-CPU & PFC trên main

Chính (LGC)

10

C570

Lỗi truyền dữ liệu giữa Engine-CPU (LGC) & IPC (main sấy)

11

C590

Lỗi truy ền dữ liệu giữa Engine-CPU(main LGC)&Hộp LASER

 Tham khảo: Máy photocopy toshiba

About the Author

Bài viết liên quan

Submit a Review

Display Name

Email

Title

Message