Menu chức năng cơ bản của máy photocopy e-studio 755/ e-studio 655

Khi một vài giây đã trôi qua sau khi đã bật ON, menu BASIC cho các chức năng photocopy xuất hiện trên bảng điều khiển cảm ứng. Menu chức năng cơ bản của máy photocopy toshiba e-studio 755/ e-studio 655:

menu-basic-may-photo-755-655-giavan-com-vn
 1. Khu vực tin nhăn.
  Điều này cho thấy một mô tả ngắn gọn về các chức năng hoặc các tình trạng hiện tại của thiết bị này ở dạng tin nhắn.
 2. Trang thiết bị khu vực chỉ thị trạng thái ( Điều này cho thấy kích thước, loại giấy hoặc số lượng giấy còn lại trong mỗi ngăn kéo.
 3. Tab Index (BASIC, EDIT, IMAGE) ( Đây là để chuyển đổi giữa các menu của “BASIC”, “EDIT” và “IMAGE”.
 4. Khu vực chỉ nhắn Alert
  Điều này cho thấy các thông điệp cảnh báo ví dụ như thời gian thay thế các hộp mực. Khi thiết bị này được quản lý với chức năng quản lý chức năng quản lý người dùng và bộ phận khi thiết bị này được quản lý với chức năng quản lý người dùng và chức năng quản lý bộ phận, số lượng bản sao có sẵn cho mỗi người dùng hoặc bộ phận xuất hiện ở đây cho khoảng. 5 giây sau khi xác thực người dùng
  Chú Ý:
  Màn hình hiển thị có thể khác nhau tùy thuộc vào tình trạng quản lý các thiết bị này. Để biết chi tiết về các chức năng quản lý người sử dụng hoặc các chức năng quản lý bộ phận, yêu cầu quản trị của bạn.
 5. [APS] (chọn khổ giấy tự động) Điều này là để thay đổi chế độ để chọn.
 6. [ZOOM] Đây là thay đổi tỷ lệ của các hình ảnh
 7. [2-SIDED] Đây là lựa chọn simplex / sao chép song công (ví dụ 1 -> 2 mặt, 2 -> 2 mặt)
 8. [FINISHING] nút này dùng để chọn chế độ phân loại
 9. [ORIGINAL MODE] Đây là nút lựa chọn một chế độ ban đầu.
 10. Ngày và giờ
 11. [JOB STATUS] nút này là để xác nhận tình trạng xử lý của bản sao, fax, scan hoặc công việc in ấn, và cũng để xem lịch sử biểu diễn của họ
 12. [PROOF COPY] nút này là để thực hiện một bản sao bằng chứng để kiểm tra hình ảnh trước khi thực hiện một số lượng lớn các bản sao
 13. nút điều chỉnh mật độ đây là những điều chỉnh mức mật độ hình ảnh
 14. Số bộ bản sao
 15. Số bộ bản sao còn lại
 16. Trợ giúp nút này là để xem các giải thích về từng chức năng hoặc các nút trên bảng điều khiển cảm ứng
 17. [TEMPLATE] Nút này cho các mẫu hàm
 18. [SETTINGS] nút này là để kiểm tra hiện đang thiết lập chức năng
 19. [STORAGE] nút này là dành cho các chức năng lưu trữ

Thiết bị chỉ báo tình trạng khu vực chỉ định trạng thái hiển thị các thông tin sau:

menu-basic-may-photo-755-655-giavan-com-vn-1

 1. Nhận chỉ khay này cho thấy các khay mà sao chép lối ra giấy
 2. [EXIT TRAY] nút này là để chuyển đổi tiếp nhận (thoát) khay
 3. Nút Drawer Những hiển thị kích thước của giấy, số lượng giấy còn lại trong mỗi ngăn kéo và các loại giấy đặt ra cho các ngăn kéo. Khi bạn muốn sử dụng một ngăn kéo đặc biệt, bấm vào nút tương ứng.
 4. [BYPASS FEED] nút Khi nút này được nhấn bằng giấy đặt trong khay bỏ qua, nó sẽ được lựa chọn như là nguồn giấy
 5. Loại giấy vào khay bỏ qua này cho thấy các loại giấy đặt trên khay bỏ qua với một biểu tượng.

Xem dòng máy photocopy toshiba e-studio 755 được hướng dẫn với những chức năng như thế nào hay những thông tin cần dùng hiện nay cho những văn phòng công ty hiện nay. Đến với gia văn để được hướng dẫn chi tiết.

About the Author

Bài viết liên quan