Những cơ bản về hoạt động sao chép của máy photocopy 355/205L

Tính năng copy cơ bản

Thủ tục sao chép cơ bản là như sau. Nhấn nút [COPY] để sử dụng chức năng sao chép của máy photocopy 355/205L trên thị trường hiện nay.

 1. Cách đặt giấy khi thực hiện photo:
  Đặt giấy:
  cac-buoc-de-thuc-hien-photo-may-355
  Đặt giấy trên khay giấy và cố định 2 thanh chốt giấy cố định cho giấy không bị lệch giây ra tình trạng kẹt giấy.
  cac-buoc-de-thuc-hien-photo-may-355-1
 2. (1) Bản số muốn của bộ bản sao, và (2)sau đó nhấn vào nút [START].
  cac-buoc-de-thuc-hien-photo-may-355-2
  Chức năng trong trường hợp này:
  stopĐể ngăn chặn việc sao chép Nhấn [STOP] trên bảng điều khiển và [MEMORY CLEAR] trên bảng điều khiển cảm ứng.
  interrupt
  Để thực hiện Interrupt sao chép. Nhấn [INTERRUPT] nút trên bảng điều khiển.clear Để xóa số lượng bản sao đặt. Nhấn nút [CLEAR] trên bảng điều khiển.
  function-clear Để trở về thiết lập Nhấn [FUNCTION CLEAR] nút trên bảng điều khiển mặc định.
  cac-buoc-de-thuc-hien-photo-may-355-4
  cac-buoc-de-thuc-hien-photo-may-355-5Điều chỉnh mật độ copy nhấn cac-buoc-de-thuc-hien-photo-may-355-9 trên bản điều khiển cảm ứng của máy.
  cac-buoc-de-thuc-hien-photo-may-355-6Thực hiện một bản copy thử.
  cac-buoc-de-thuc-hien-photo-may-355-7Để sử dụng chức năng chỉnh sửa để thiết lập các chức năng chỉnh sửa như thay đổi hình ảnh, nhấn nút [EDIT] tab trên màn hình cảm ứng.
  cac-buoc-de-thuc-hien-photo-may-355-8Để điều chỉnh hình ảnh sao chép để điều chỉnh chất lượng hình ảnh như là nền tảng của một bản gốc, nhấn [IMAGE] tab trên màn hình cảm ứng.

Tính năng Fax cơ bản
Các thủ tục cơ bản cho việc gửi fax là như sau (Đơn vị FAX là tùy chọn). Nhấn nút [FAX] để sử dụng chức năng Fax

  1. Cách đặt giấy
   Đặt giấy
   cac-buoc-de-thuc-hien-fax-may-355

   Đặt giấy trên khay đảo giấy
   cac-buoc-de-thuc-hien-fax-may-355-1
  2. Ghi rõ số Fax bằng cách sử dụng các phím số hoặc trong sổ địa chỉ, và sau đó nhấn [SEND] trên bảng điều khiển cảm ứng.
   cac-buoc-de-thuc-hien-fax-may-355-2
   Trường hợp:
   clearNếucac-buoc-de-thuc-hien-fax-may-355-3 bạn thực hiện một sai lầm khi bấm số Fax Nhấn [CLEAR] nút trên bảng điều khiển để xóa tất cả các số fax bạn đã nhập. Hoặc bấm [BACK SPACE] trên bảng điều khiển cảm ứng để xóa từng cái một

 

 

cac-buoc-de-thuc-hien-fax-may-355-4

cac-buoc-de-thuc-hien-fax-may-355-5 Thực hiện chức năng xóa thao tác thực hiện chức năng fax

cac-buoc-de-thuc-hien-fax-may-355-6 Để xác định số Fax mà trước đây đã được đăng ký vào các group. Nhấn nút [GROUP] trên tab màn hình cảm ứng và sau đó chọn nhóm Fax để gửi bản gốc.

cac-buoc-de-thuc-hien-fax-may-355-7 Để tìm kiếm theo địa chỉ Nhấn phím [SEARCH] trên bảng điều khiển cảm ứng.

cac-buoc-de-thuc-hien-fax-may-355-8 Để thiết lập các điều kiện truyền dẫn để thiết lập các điều kiện truyền dẫn, như Nghị quyết và mật độ hình ảnh, nhấn [OPTION] trên bảng điều khiển cảm ứng.

cac-buoc-de-thuc-hien-fax-may-355-9 Để thiết lập các chức năng tiên tiến để thiết lập các chức năng tiên tiến, chẳng hạn như giao tiếp Mailbox và truyền Recovery, nhấn [ADVANCED] tab trên màng hình cảm ứng.

Với dòng máy photocopy toshiba e-studio 355 hiện nay thường kèm theo những tính năng khi sử dụng, để có một thiết lập cụ thể cho bạn một trong những hoạt động của máy và công việc và những hướng dẫn trên sẽ phần nào giúp bạn được hoàng thành tốt nhất.

About the Author

Bài viết liên quan