Những lỗi xảy ra khi in tập tin ở máy photocopy toshiba e-studio 2500c (phân 4)

Những lỗi xảy ra khi in tập tin ở máy photocopy toshiba e-studio 2500c

Mã lỗi Vấn đề gặp ở máy Cách khắc phục, sửa lỗi
In Ấn
4031 HDD cho in ấn đầy đủ Qúa nhiều thao tác cá nhân và in ấn đang lưu trữ trong ổ cứng.
4032 In ấn cá nhân bị lỗi Việc làm khác hơn với in ấn cá nhân không thể được in. Thực hiện in ấn cá nhân.
4033 Giới hạn lỗi trong in ấn,lưu trữ dữ liệu. In ấn dữ liệu được lưu trữ vào ổ cứng tạm thời (in chứng minh,in tư nhân, theo lịch trình in ấn, vv) không thể được thực hiện. Thực hiện in ấn bình thường.
4034 Giới hạn lưu trữ tập tin lỗi In ấn dữ liệu được lưu trữ vào ổ cứng (in, in tập tin, vv) không thể được thực hiện. Thực hiện in ấn bình thường
4035 Lỗi giới hạn chia sẻ thư mục Mạng fax hoặc fax Internet không thể được gửi khi “địa phương” được chọn điểm đến của các tập tin cần lưu. Chọn “từ xa” (SMB / FTP) cho điểm đến
4036 Lỗi xác thực người dùng Người dùng thực hiện việc in ấn chưa được chứng thực hoặc người sử dụng đã đăng ký. Thực hiện xác thực người dùng đăng ký sử dụng
4040 Không có quyền để thực hiện một công việc. Yêu cầu quản trị của bạn về nó
4050 Các kết nối với máy chủ LDAP hoặc thiết lập quyền lực có gì sai Yêu cầu quản trị máy chủ LDAP của bạn
4300 Lỗi thực hiện do hạn chế chức năng USB không thể thực hiện in trực tiếp do hạn chế chức năng. Liên lạc với kỹ thuật viên dịch vụ của bạn
4301 Lỗi chuyển đổi tập tin Các định dạng của tập tin không được hỗ trợ trong việc in ấn trực tiếp USB, hoặc các tập tin không hợp lệ. Kiểm tra các tập tin
A221 Thao tác in bị hủy bỏ Thao tác in bị hủy bỏ.Thử in lại
A222 Thao tác in ngắt điện Thao tác in bị lỗi.Thử in lại
A290 Lỗi quá giới hạn

(Trắng Đen)

Số lượng bản in vượt quá quy định với mã bộ phận và mã người dùng cùng một lúc. Bỏ giới hạn truy cập
A291 Lỗi quá giới hạn

(Trắng Đen)

Số lượng bản in vượt quá chỉ định với mã người sử dụng. Bỏ giới hạn truy cập
A292 Lỗi quá giới hạn

(Trắng Đen)

Số lượng bản in vượt quá chỉ định với mã người sử dụng. Bỏ giới hạn truy cập
A2A0 Lỗi quá giới hạn

(Màu)

Số lượng bản in vượt quá một quy định với mã bộ phận và mã người dùng cùng một lúc. Bỏ giới hạn truy cập
A2A1 Lỗi quá giới hạn

(Màu)

Số lượng bản in đã vượt quá một chỉ định với mã người sử dụng. Bỏ giới hạn truy cập.
A2A2 Lỗi quá giới hạn

(Màu)

Số lượng bản in đã vượt quá một quy định với mã bộ phận. Bỏ giới hạn truy cập

About the Author

comeofage27_3@yahoo.com

Bài viết liên quan