Những lỗi xảy ra khi lưu trữ tập tin ở máy photocopy toshiba e-studio 2500c (phần 3)

Những lỗi xảy ra khi lưu trữ tập tin ở máy photocopy toshiba e-studio 2500c (phân 3) với người dùng hiện nay. Với các thông báo lỗi dưới đây giúp người dùng có những cách giải quyết tốt nhất khi xem các lỗi và hướng dẫn cách khắc phục bên dưới của dòng máy photocopy toshiba e-studio 2500c

Mã lỗi Vấn đề gặp ở máy Cách khắc phục, sửa lỗi
Lưu tập tin
2D10,2D12,2D13,

2D20-2D22

Tình trạng thao tác bất hợp pháp Bật tắt nguồn và sau đó trở về. Thử gửi lại. Nếu lỗi vẫn xảy ra, liên hệ với đại diện dịch vụ của bạn
2D11

2D14

Bộ nhớ không đủ để lưu trữ việc quét.

Xảy ra lỗi bên trong

Chờ một lúc và thử lại công việc.Nếu vấn xảy ra lỗi,bật tắt nguồn và trở vể thử lại.

Nếu vẫn xảy ra lỗi,liển hệ  với đại diện dịch vụ của bạn.

2D15 Tập tin vượt quá dung lượng. Chia các tập tin thành nhiều tập tin nhỏ, hoặc thử định dạng lại ở một duy nhất trang
2D30 Không  thể tạo được thư mục Hãy chắc chắn rằng các đặc quyền truy cập vào các thư mục lưu trữ có thể ghi và cũng là đĩa hoặc thiết bị USB trong thư mục có đủ khoảng trống. Sau đó thử lại công việc. Nếu có nhiều công việc được thực hiện đồng thời, lỗi có thể xảy ra vì các đĩa tạm thời chạy ra khỏi không gian. Trong trường hợp này, chờ một lúc và thử lại thao tác. Nếu lỗi vẫn xảy ra, bật tắt nguồn và trở về,  thử lại.
2D31,2D33 Không thể tạo tập tin. Hãy chắc chắn rằng các quyền truy cập vào các thư mục lưu trữ có thể ghi và cũng là đĩa hoặc thiết bị USB trong thư mục có đủ không gian. Sau đó thử lại công việc. Nếu có nhiều hơn một công việc được thực hiện đồng thời, một lỗi có thể xảy ra bởi vì các đĩa tạm thời chạy ra khỏi không gian. Trong trường hợp này, chờ một lúc và thử lại công việc. Nếu lỗi vẫn xảy ra, bật tắt nguồn và sau đó trở về, và sau đó thử lại
2D32 Không thể xóa bỏ tập tin Hãy chắc chắn rằng các quyền truy cập vào các thư mục lưu trữ có thể ghi và sau đó thực hiện một lần nữa. Nếu lỗi vẫn xảy ra, bật tắt nguồn và sau đó trở về,thực hiện nó ra một lần nữa
2D40 Không thể chuyển đổi định dạng tập tin hình ảnh. Khi lỗi xảy ra ở cài đặt PDF mỏng, thử lại quá trình quét. Nếu lỗi vẫn xảy ra, thử lại nó với các thiết lập PDF bình thường. Khi lỗi này xảy ra khác ở cài đặt PDF mỏng, bật tắt nguồn và sau đó trở về. Thử lại quét. Nếu lỗi vẫn xảy ra, liên hệ với đại diện dịch vụ của bạn
2D60 Không thể sao chép tập tin Bật tắt nguồn và sau đó trở về. Thử quét lại. Nếu lỗi vẫn xảy ra, liên hệ với đại diện dịch vụ của bạn
2D62 Không kết nối tới tài liệu. Kiểm tra đường dẫn tài liệu Kiểm tra đường dẫn của tài liệu. Hãy chắc chắn rằng đường dẫn mạng là chính xác,thử quét lại. Nếu vẫn xảy ra lỗi,yêu cầu quản trị của bạn để xác nhận địa chỉ IP hoặc đường dẫn của máy chủ. Ngoài ra hãy chắc chắn rằng máy chủ đang hoạt động đúng cách.
2D63 Đường dẫn mạng không hợp lệ. Kiểm tra đường dẫn. Hãy chắc chắn rằng  thư mục  bạn chỉ định là chính xác và thử lại quá trình quét
2D64 Đăng nhập tập tin vào máy chủ thất bại. Kiểm tra tên đăng nhập và mật khẩu Hãy chắc chắn rằng bạn nhập tên người dùng và mật khẩu đăng nhập vào máy chủ tập tin và thử quét lại.
2D65 Quá nhiều tài liệu trong các thư mục. Thất bại trong việc tạo ra tài liệu mới Xóa dữ liệu trong thiết bị lưu trữ thư mục và thử quét lại.

 

2D66 Không thể xử lí công việc của bạn.Không đủ bộ nhớ. Xóa dữ liệu trong thiết bị lưu trữ thư mục và thử quét lại.
2D67 Không có sẵn dịch vụ FTP. Yêu cầu quản trị của bạn cho các dịch vụ FPT cấu hình đúng
2D68 Không có sẵn dịch vụ chia sẻ tập tin. Yêu cầu quản trị của bạn giao cách thức kích hoạt SMB.
2DA8 Thư mục HDD đang chạy hết công suất Xóa dữ liệu không cần thiết trong ổ cứng.
2DC0 Hủy bỏ thao tác Thao tác bị hủy bỏ
2DC1 Xảy ra mất điện Gửi tập tin.Hãy chắc chắn rằng cáp điện được kết nối đúng và nó được chèn một cách an toàn.
Lưu trữ tập tin
2B10 Không áp dụng thao tác Bật tắt nguồn và sau đó trở về. Thử quét lại. Nếu lỗi vẫn xảy ra, liên hệ với đại diện dịch vụ của bạn
2B11 Thao tác công việc thất bại Bật tắt nguồn và sau đó trở về. Thử quét lại. Nếu lỗi vẫn xảy ra, liên hệ với đại diện dịch vụ của bạn
2B20 Tập tin không thể truy cập Bật tắt nguồn và sau đó trở về. Thử quét lại. Nếu lỗi vẫn xảy ra, liên hệ với đại diện dịch vụ của bạn
2B21 Kích thước tập tin vượt quá giới hạn kích thước tối đa Phân tập tin thành nhiều phần có kích thước nhỏ hơn và gửi lại một lần nữa
2B30 Bộ nhớ đĩa không đủ Xóa tài liệu không cần thiết trong tập tin và thử lại
2B31

2B32

Tập tin truy cập thất bại. Hãy chắc chắn rằng các tập tin hoặc thư mục được quy định tồn tại. (Nếu không, lỗi này sẽ không xảy ra.) Bật tắt nguồn và sau đó trở về. Xóa các quy định tập tin hoặc thư mục và thiết lập lại chúng. Thử lại thao tác lỗi. Nếu các quy định tập tin hoặc thư mục không thể xóa được, liên hệ với đại diện dịch vụ của bạn)
2B50 Không thể xử lí hình ảnh Bật tắt nguồn và sau đó trở về. Thử quét lại. Nếu lỗi vẫn xảy ra, liên hệ với đại diện dịch vụ của bạn
2B51 Không thể in hình ảnh được Hãy chắc chắn rằng  chức năng in được. Thử lại các bản in. Nếu lỗi vẫn xảy ra, liên hệ với đại diện dịch vụ của bạn
2B90 Bộ nhớ không đủ Bật tắt nguồn và sau đó trở về. Thử quét lại. Nếu lỗi vẫn xảy ra, liên hệ với đại diện dịch vụ của bạn
2BA0 Mật khẩu thư mục không hợp qui định Hãy chắc chắn rằng mật khẩu chính xác và thử lại quá trình quét, hoặc thiết lập lại mật khẩu và thử lại quá trình quét. Khi lỗi này xảy ra cho các dữ liệu trong các tập tin, thực hiện in với mật khẩu của quản trị viên. Nếu sự phục hồi vẫn còn chưa hoàn thành hoặc trong trường hợp mật khẩu không hợp lệ cho các hoạt động ngoài việc in (mở tập tin, vv), liên hệ với đại diện dịch vụ của bạn
2BB0 Hủy bỏ thao tác Thao tác người sử dụng bị hủy bỏ
2BB1 Xảy ra mất điện Hãy chắc chắn rằng cáp điện được kết nối đúng và được chèn một cách an toàn
2BC0 Hệ thống báo lỗi Bật tắt nguồn và sau đó trở về. Thử lại các bản in. Nếu lỗi vẫn xảy ra, liên hệ với đại diện dịch vụ của bạn
2BC1 Không  có dữ liệu Yêu cầu quản trị của bạn kích hoạt chức năng tập tin.Thử lại thao tác lỗi. Nếu lỗi vẫn xảy ra, bật tắt nguồn và sau đó trở về. Thử lại các thao tác do lỗi.
2B60 Một thư mục đã trùng tên.Đổi tên các thư mục Kiểm tra các thư mục được tạo
2B70 Một dữ liệu trùng tên tồn tại.Đổi tên các dữ liệu. Kiểm tra các dữ liệu được lưu trữ
2B71 Thời gian lưu trữ tập tin hết hiệu lực Kiểm tra thời gian lưu trữ
2B80 Dữ liệu HDD để lưu trữ tập tin dữ liệu sắp hết. Xóa dữ liệu không cần thiết trong ổ cứng.
2BA1 Chế độ màu hoặc khổ giấy không chính xác Kích thước hoặc chế độ màu không được hỗ trợ bởi tập tin. Kiểm tra kích thước giấy hoặc chế độ màu
2BD0 Trong quá trình phục hồi mất điện xảy ra. Kiểm tra dây cáp nguồn
2BE0 Không có thông số máy Bật tắt nguồn và sau đó trở về để in lại
2BF0 Số trang vượt quá số lượng tối đa Gỉam số lượng trang sẽ in và chèn được
2BF1

 

2BF2

Vượt quá số lượng tối đa của tài liệu.

Vượt quá số lượng tối đa của thư mục.

Xóa những dữ liệu không cần thiết trong  thư mục.

Xóa thư mục không cần thiết trong hộp

 

About the Author

comeofage27_3@yahoo.com

Bài viết liên quan