Tab Print Job ở máy photocopy Toshiba E452 (P1)

Để sử dụng máy photo đúng cách và hiệu quả, các bạn cần phải hiểu rõ về các phím chức năng của máy. Khi có kiến thức chắc chắn về các phím này bạn sẽ dễ dàng vận hành máy đồng thời chất lượng công việc của bạn cũng sẽ có được hiệu quả hơn.

Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn những thông tin về tab Print Job ở máy photocopy  Toshiba E452 nói riêng và dòng máy photocopy nói chung, các bạn tham khảo để có thêm kiến thức sử dụng máy tốt nhất nhé.

Phím Print Job chứa các kiểu in phù hợp cho từng loại công việc in của bạn. Tab này cho phép bạn tùy chọn, kích hoạt các loại công việc khác nhau như in lịch trình, in tin hay bản in thử. Ngoài ra bạn cũng có thể in một tài liệu như một tập tin lớn hoặc tạo một tệp điện tử ( e-filing).

phim-print-may-452-1-png

1/ In bình thường ( Normal Print)

Bạn chọn mục này để in công việc bình thường.

2/ In theo lịch trình ( Scheduled Print)

Bạn chọn mục này để in một công việc tại thời điểm hiện tại và thời gian trong tương lai. Khi bạn chọn mục này, bấm vào [Edit] để thiết lập ngày và thời gian để in một công việc.

3/ In tin, in riêng, in cá nhân ( Private Print)

Bạn chọn mục này để in một công việc riêng ( công việc cá nhân). Khi bạn chọn nó, bạn cần nhập mật khẩu bằng cách sử dụng ký tự chữ số và các biểu tượng ký tự ( ký tự mã ASCII từ 0*21 đến 0* 7E) trong trường Password ( mật khẩu). Mật khẩu phải có từ 1- 63 ký tự.

Việc in ấn và gửi ở trạng thái công việc riêng ( công việc cá nhân) được lưu trong hàng đợi công việc riêng trên thiết bị này và bạn không được in chúng cho đến khi bạn kích hoạt việc in ấn từ bảng điều khiển cảm ứng. Đây là việc rất hữu ích khi bạn muốn in một tài liệu bí mật và được bảo vệ bởi mật khẩu. Người sử dụng sẽ phải nhập mật khẩu để in các công việc cá nhân khi kích hoạt in ấn từ Display Touch Panel.

4/ In bản in thử ( Proof Print)

In bản in thử có nghĩa là bạn in các bản sao mẫu đầu tiên cho công việc cần nhiều bản sao của mình và sau đó bạn phê duyệt bản sao đã in xem hợp lý chưa trước khi bạn tiến hành in các bản sao còn lại. Việc in ấn, gửi bản in thử sẽ được lưu mục lưu trữ công việc trên thiết bị này và các bản sao còn lại sẽ không được in cho đến khi bạn kích hoạt in ấn từ Touch Panel Display. Khi bạn chọn hình thức in này bạn sẽ kiểm tra được chất lượng bản in ra của công việc trước khi bạn quyết định in chính thức. Việc này sẽ giúp bạn giảm được lượng giấy thải.

Trên đây là 4 kiểu in đầu tiên của tab Print Job ở máy photocopy Toshiba E452. Các bạn tham khảo để hiểu rõ hơn về chức năng cho phép của từng kiểu in giúp bạn dễ dàng hơn trong việc xử lý công việc. Ngoài ra, để biết thêm về các kiểu in khác trong tab Print Job, các bạn xem tiếp bài viết P2 tiếp theo nhé.

 

About the Author

comeofage27_3@yahoo.com

Bài viết liên quan