Tự động và cài đặt công việc sao chép cho máy photo Toshiba e-studio 5530C

Nếu việc thực hiện một thao tác trên máy photo của bạn đan hoạt động nhưng bạn muốn một công việc khác trên máy như không làm mấy giữ liệu hay gián đoạn công việc của máy đang. Sau đây là các hướng dẫn bạn chế độ tự động và cài đặt công việc sao chép cho máy photo Toshiba e-studio 5530C hiện nay trên thị trường thường gặp.

Auto Start

Nếu bạn thực hiện cài đặt và bản quét khi máy đang bận, bản sao của bạn sẽ được thực hiện một khi máy đã sẵn sàng.

  1. Hãy cài đặt của bạn trong khi “Chọn chế độ sao chép, sau đó bấm phím Start.” và “bản gốc quét có thể được bắt đầu.” luân phiên hiển thị .
  2. Đặt bản gốc.
  3. Bấm [Start].

Các máy quét bản gốc.

Sao chép bắt đầu tự động khi máy đã sẵn sàng.

Job Preset

Bạn có thể cài đặt cho các công việc sao tiếp theo trong quá trình sao chép. Nếu một công việc sao chép dài là tiến hành và bạn không muốn chờ đợi cho nó để kết thúc, bạn có thể sử dụng chức năng này để thiết lập các công việc  trước. Khi công việc sao chép hiện tại kết thúc, công việc tiếp theo sẽ bắt đầu tự động.

  1. Nhấn nút [New Job] khi “Copying …” xuất hiện.
    tu-dong-va-dat-truoc-cong-viec-sao-chep-cho-may-photo

Hãy chắc chắn thông điệp “Sẵn sàng” xuất hiện, và sau đó cài đặt cho việc sao chép tiếp theo.

  1. Đặt bản gốc, và sau đó nhấn nút [Start].

Tất cả các bản gốc được quét.

Khi cài sẵn công việc hoàn tất, một hộp thoại xác nhận việc cài sẵn sẽ xuất hiện.

  1. Nhấn [Exit].

Màn hình hiển thị bản sao ban đầu xuất hiện.

Sau khi công việc sao chép hiện tại, công việc sao chép tiếp theo khởi động tự động.

Ghi chú

  • Bạn có thể chuyển đổi màn hình hiển thị cho việc sao chép hiện tại bằng cách nhấn [To Copying Screen]. Bạn có thể chuyển đổi màn hình hiển thị với công việc cài đặt sẵn bằng cách nhấn [To Reserv. Screen].
  • Việc đặt sao chep trước được đăng ký theo số công việc trong [To Reserv. Screen].

Những hưỡng dẫn trên se giúp bạn có được những thông tin cần thiết để có nhưng thông tin cân thiết nhất khi làm việc với máy photo toshiba e-studio 5530c trong văn phòng và công ty hiện nay.

About the Author

Bài viết liên quan