No products in the cart.

Welcome Visitor you can Login / Register

Sau đây là những ví dụ về các chức năng tiên tiến của máy photocopy triên thị trường văn phòng hiện nay:

Sao chép bản gốc khác nhau, kích thước và dập ghim bản

sao-chep-ban-goc-khac-nhau-kich-thuoc-va-dap-ghim-ban

Sao chép hoặc quét bản gốc mà không cần tờ giấy trống

sao-chep-hoac-quet-ban-goc-ma-khong-can-to-giay-trong

Lưu trữ dữ liệu trong một thư mục chia sẻ cũng như gửi fax

luu-tru-du-lieu-trong-mot-thu-muc-chia-se-cung-nhu-gui-fax

Đăng ký thường xuyên sử dụng các thiết lập quét trong các mẫu

dang-ky-thuong-xuyen-su-dung-cac-thiet-lap-quet-trong-cac-mau

Gắn dữ liệu quét tới Email

gan-du-lieu-quet-toi-email

Thêm ngày tháng và thời gian để ghi file

them-ngay-thang-va-thoi-gian-de-ghi-file

In một tập tin PDF được lưu trữ trong các thiết bị USB

in-mot-tap-tin-pdf-duoc-luu-tru-trong-cac-thiet-bi-usb

In dữ liệu chỉ được phép đặt trên bảng điều khiển

in-du-lieu-chi-duoc-phep-dat-tren-bang-dieu-khien

Chức năng nâng cao

chuc-nang-nang-cao

1 . Đặt bản gốc vào khay nạp tài liệu tự động đảo chiều.

Ghi chú : Nếu bạn muốn sao chép bản gốc thước khác nhau và đóng các bản sao, chỉ chọn những người có cùng một chiều rộng

2 . Nhấn [ZOOM] trên bảng điều khiển cảm ứng

3.   1 Nhấn [MIXED SIZE] và sau đó 2 [OK] trên bảng điều khiển cảm ứng

bang-dieu-khien-cam-ung

4 . Nhấn [FINISHING] trên bảng điều khiển cảm ứng

5 . Nhấn [FRONT STAPLE] và sau đó [OK] trên bảng điều khiển cảm ứng

bang-dieu-khien-cam-ung-a

6 . Nhấn số lượng các bộ sao chép, và sau đó nhấn vào nút [START] trên bảng điều khiển. Sao chép bắt đầu.

Sao chép hoặc quét bản gốc mà không cần tờ giấy trống của máy photo

chuc-nang-nang-cao-2

Khi Copy

1 . Đặt bản gốc vào khay nạp tài liệu tự động đảo chiều.

2 . Nhấn [EDIT] tab, và sau đó  mui-ten  trong menu cơ bản cho các chức năng sao chép

3 . Nhấn [OMIT BLANK PAGE] và sau đó [OK].

omit-blank-page

4 . Nhấn nút [START] trên bảng điều khiển. Sao chép bắt đầu.

Khi Scan

1 . Đặt bản gốc vào khay nạp tài liệu tự động đảo chiều.

2 . Nhấn [SCAN SETTING], và sau đó mui-ten trong menu cơ bản cho các chức năng quét

3 . Bấm Setting và sau đó

bam-setting-va-sau-do
4  . Trong menu cơ bản cho các chức năng quét, xác định các chi tiết như đến để lưu dữ liệu.

5  . Nhấn [SCAN] trên các liên lạc panel.Scanning bắt đầu.

Last update:7:54 am