Quạt làm lạnh không khí Fujito FT60

Availability: In stock