Quạt hơi nước làm lạnh không khí Fujito FT46

Availability: In stock