Quạt máy làm mát lạnh không khí bằng hơi nước Fujito FT45

Availability: In stock