Xử lý sự cố khi thực hiện chức năng in của máy photocopy toshiba e-studio 720/520

Những trường hợp khi chúng ta sử dụng máy photocopy cho những tính năng kèm theo hỗ trợ trong máy với những tính năng mà các nhà thiết kế kèm theo. Chương trình điều khiển ánh xạ được thiết lập cho những chiếc máy photo toshiba 720 có sự hỗ trợ chức năng in mà người dùng sử dụng trong công việc.

Sau đây cách xử lý sự cố khi thực hiện chức năng in của máy photocopy toshiba e-studio 720/520 hiện nay được tóm tắt lại của các chuyên viên kỷ thuật của Công Ty Thiết Bị Văn Phòng Gia Văn.

Chương Trình Điều Khiển Ánh Xạ

 • Mô tả sự cố
  Nếu trình điều khiển máy in trên một điểm máy trạm vào cổng mạng sai, công việc không xuất hiện trong hàng đợi công việc hiện tại hoặc in ra.

KHẮC PHỤC

 1. Mở thư mục Printers từ Control Panel
 2. Kích chuột phải vào biểu tượng điều khiển máy in
 3. Chọn Properties từ menu tắt
 4. Tuỳ thuộc vào hẹ điều hành,chọn tab:
  – Với windows 98 chọn chi tiết.Duyệt để chọn máy in hoặc Novell queue
  – Với windows NT 4.0/2000/XP/Sever 2003,chọn Ports.Thêm một cổng mới và map vào máy in.
 5. Hãy chắc chắn rằng đường dẫn đến máy in và các thiết bị là chính xác. Nhấn \\ \ in
  – Trường hợp giống như tên thiết bị thiết lập từ các bảng cảm ứng.
 6. Nhấp vào tab General và nhấn Print test page để xác nhận rằng các thiết lập là đúng.

LỆNH KHÔNG ĐƯỢC XỬ LÍ

 • Mô tả sự cố
  Các tùy chọn in được gửi đến thiết bị khi bắt đầu in. Nếu tập tin chứa các lệnh in,các lệnh bạn thiết lập sẽ được ghi đè lên.
  Ví dụ:
  Tập tin in có các phương tiện truyền thông, bạn chọn khổ giấy A4 với lệnh Ip,tài liệu đặt trên cỡ chữ (cung cấp,các hạn chế lien quan đến máy photocopy được đáp ứng)

KHẮC PHỤC

Thay đổi thuộc tính trong tài liệu và tái tạo tập tin bạn muốn in. Thực hiện việc in bằng cách sử dụng lệnh LP mà không cần cài đặt tham số bổ sung.

KHÔNG NHỚ MẬT KHẨU TẬP TIN

 • Mô tả sự cố
  Lỗi không có mật khẩu cho việc in sau khi được gửi. Việc in cá nhân vẫn chờ cho đến khi bạn nhập chính xác mật khẩu

KHẮC PHỤC

Khi in cá nhân bạn sử dụng mật khẩu mới và xóa công việc trên màn hình cảm ứng khi công việc kết thúc thông qua TopAccessDocMon. Khuyến khích bạn ghi lại mật khẩu để có thể sử dụng lại công việc từ bảng hiển thị cảm ứng.

TRUY CẬP CẤU HÌNH MÁY IN KHÔNG THÀNH CÔNG

 • Mô tả vấn đề
  Truy cập các đặc tính của máy in,hệ thống sẽ hiển thị thông báo “ Truy cập cấu hình máy không thành công”.

KHẮC PHỤC

Nếu chương trình bạn đang sử dụng không kết nối với máy bạn kiểm tra lại hệ thống đang chạy đã được bật chưa hoặc kết nối thông qua TopAccess.

Nếu bạn vẫn không thể kết nối bạn nên khởi động lại máy nếu vẫn thất bại bạn kiểm tra việc chuyển cổng điều khiển máy in và chắc chắn nó đúng.

VIỆC IN KHÔNG THỂ SỬ DỤNG SMB

 • Mô tả sự cố
  Khi bạn in tài liệu bằng cách kết nối SMB, không thể in được vì lỗi “không thể thực hiện cho máy tính từ xa” hoặc tập tin của bạn không in được do lỗi)  liên tục hiển thị

KHẮC PHỤC

Nếu bạn sử dụng in SMB với mạng lưới nhỏ.Bạn có thể sử dụng Windows NT 4.0,Windows 2000,Windows XP hoặc Windows Server 2003 là 1 chuỗi hệ thống cho việc in, khuyến khích bạn thiết lập in ấn thông qua cửa sổ máy để hỗ trợ cho việc in của bạn. Để biết them thông tin về thiết lập in thông qua máy hỗ trợ Windows xem Hướng dẫn quản trị mạng.

Nếu bạn không sử dụng máy chủ Windows thì bạn sử dụng LPR trong Windows NT 4.0/2000/XP/Sever 2003.

Xem thêm các bài viết khác tại đây

About the Author

comeofage27_3@yahoo.com

Bài viết liên quan