Xử lý sự cố khi vận hành máy Toshiba e-studio 900/ e-studio 1050 (p2)

Dữ liệu máy chủ:

Một số dữ liệu máy chủ được  phát hiện lỗi và những xử lý tạm thời khi sử dụng những tính năng của máy photo hiện này được tập hợp lại theo từng vấn đề và từng  mục khác nhau bên dưới:

VẤN ĐỀ XỬ LÍ
Số trang được quét vượt quá mức tối đa.Xuất hiện hộp thoại bạn có muốn lưu các trang đã quét không ? Số trang quét vượt quá khả năng cho phép của dữ liệu tập tin máy chủ

Nếu bạn muốn lưu trữ bản gốc được quét,nhấn [Yes].Các bản gốc được lưu trữ như 1 tập tin trong dữ liệu máy chủ

Nếu bạn không lưu trữ bản gốc  nhấn [No].Các dữ liệu bị xoá

Bạn quên mặt khẩu Bạn có thể xác nhận mật khẩu của bạn bằng cách:

Nhấn [Unlock] để”mở khoá tạm thời tập tin” trong [Password managenment for stored files].Bạn có thể lựa chọn tập tin để kiểm tra mật khẩu.

Với các công cụ bạn có thể xoá cùng 1 lúc tất cả tài liệu.

Hãy chắc chắn không có tài liệu nào quan trọng được lưu trong dữ liệu máy chủ trước khi bạn xoá tất cả tài liệu được lưu.

Bạn không thể tìm được những tập tin được lưu Kiểm tra ngày và giờ trong “Dữ liệu máy chủ “ hiển thị
Kiểm tra nội dung của dữ liệu bằng cách in trang đầu tiên của nó.Nhấn tập tin muốn xem trong :dữ liệu máy chủ” hiển thị,nhấn [press selected page] và { Start}
Bộ nhớ thường xuyên đầy Nhấn [Delete File] để xóa các tài liệu được lựa chọn,nên làm tăng bộ nhớ có sẵn
Bạn muốn kiểm tra in trước khi in với số lượng lớn Kiểm tra chất lượng in bằng cách in ra tập đầu tiên sử dụng nhấn {Sample Copy} sao chép mẫu chính
“Không thể sao chép” bản gốc đang được quét bởi các chức năng khác.” xuất hiện Sử dụng các chức năng sao chép để huỷ lệnh,đầu tiên nhấn [Exit] và sau đó nhấn {Copy} sao chép bản chính.Kế tiếp bạn nhấn {Stop} để dừng lại.Khi thông báo xuất hiện nhấn [Stop] để dừng in .

Gia Văn hân hạnh được tư vấn cũng như hỗ trợ các thiết bị văn phòng của bạn một cách tốt nhất hiện nay của người dùng tại các công ty văn phòng hiện nay.

About the Author

Bài viết liên quan