Ý nghĩa các biểu tượng ở thanh công cụ máy photo Ricoh Aficio 480W

Đối với những ai mới bắt đầu sử dụng bạn có thể dùng các chức năng tốt nhất hiện nay ở những chiếc máy photo. Để có thể sử dụng dễ dàng hơn cho những chức năng trong công việc của bạn, những thông tin bên dưới hy vong có thể giúp bạn những tính năng của chiếc máy ricoh.

Xem thêm những bài viết khác của máy photo ricoh:

Phân bố cách đặt bản vẽ bằng tay ở máy photo Ricoh Aficio 480W ( Phần 3)
Cách cài đặt thông số khi quét ảnh ở máy photo ricoh 480W ( Phần 2)
Bước hủy bỏ thao tác quét hình ảnh máy photo ricoh 480W

 • Thanh công cụ
  •     y-nghia-cac-bieu-tuong-o-thanh-cong-cu-may-photo-ricoh-aficio-480w Switchover to zoom all : Thu phóng tất cả
  •        y-nghia-cac-bieu-tuong-o-thanh-cong-cu-may-photo-ricoh-aficio-480w Switchover to View 1:1 : Chế độ xem theo tỉ lệ 1:1
  •        y-nghia-cac-bieu-tuong-o-thanh-cong-cu-may-photo-ricoh-aficio-480w Zoom drawing width extents: Thu phóng chiều rộng bảng vẽ
  •       y-nghia-cac-bieu-tuong-o-thanh-cong-cu-may-photo-ricoh-aficio-480w Zoom drawing height extents: Thu phóng chiều cao bảng vẽ
  •        y-nghia-cac-bieu-tuong-o-thanh-cong-cu-may-photo-ricoh-aficio-480wRotate drawing 90° in counter clockwise direction : Xoay bảng vẽ 90 độ theo chiều kim đồng hồ
  •      y-nghia-cac-bieu-tuong-o-thanh-cong-cu-may-photo-ricoh-aficio-480w Rotate drawing 90° clockwise : Xoay bảng vẽ 90 độ ngược chiều kim đồng hồ
  •  y-nghia-cac-bieu-tuong-o-thanh-cong-cu-may-photo-ricoh-aficio-480wRotate drawing through 180° : Xoay bản vẽ 1 góc 180 độ
  •     y-nghia-cac-bieu-tuong-o-thanh-cong-cu-may-photo-ricoh-aficio-480w Mirror horizontally : Nhân đôi nhiều rộng
  •      y-nghia-cac-bieu-tuong-o-thanh-cong-cu-may-photo-ricoh-aficio-480w Mirror vertically : Nhân đôi chiều cao
  •  y-nghia-cac-bieu-tuong-o-thanh-cong-cu-may-photo-ricoh-aficio-480w Enter text : Nhập văn bản
  • y-nghia-cac-bieu-tuong-o-thanh-cong-cu-may-photo-ricoh-aficio-480w Use pen :  Sử dụng bút
  •      y-nghia-cac-bieu-tuong-o-thanh-cong-cu-may-photo-ricoh-aficio-480w Use erase : Sử dụng gôm
  •   y-nghia-cac-bieu-tuong-o-thanh-cong-cu-may-photo-ricoh-aficio-480w Draw lines : Vẽ đường thẳng
  • y-nghia-cac-bieu-tuong-o-thanh-cong-cu-may-photo-ricoh-aficio-480wFill area [black] : Thêm vào phần màu đen
  • y-nghia-cac-bieu-tuong-o-thanh-cong-cu-may-photo-ricoh-aficio-480w Delete area [white] : Xóa phần màu trắng
  • y-nghia-cac-bieu-tuong-o-thanh-cong-cu-may-photo-ricoh-aficio-480w Invert whole area : Đảo ngược
  • y-nghia-cac-bieu-tuong-o-thanh-cong-cu-may-photo-ricoh-aficio-480w Filter drawing : Bộ lọc bảng vẽ
  •    y-nghia-cac-bieu-tuong-o-thanh-cong-cu-may-photo-ricoh-aficio-480w Align drawing : Sắp xếp bảng vẽ
  •   y-nghia-cac-bieu-tuong-o-thanh-cong-cu-may-photo-ricoh-aficio-480w Multipage documents: Go to first page – Nhiều trang dữ liệu :Đến trang đầu tiên
  • y-nghia-cac-bieu-tuong-o-thanh-cong-cu-may-photo-ricoh-aficio-480w Multipage documents: Back one page – Nhiều trang dữ liệu : Quay lại 1 trang trước đó
  • y-nghia-cac-bieu-tuong-o-thanh-cong-cu-may-photo-ricoh-aficio-480w Multipage documents: Enter certain page – Nhiều trang dữ liệu : Bạn hãy nhập trang cần tìm
  •   y-nghia-cac-bieu-tuong-o-thanh-cong-cu-may-photo-ricoh-aficio-480w Multipage documents: Forward one page – Nhiều trang dữ liệu : Bạn hãy tới trang tiếp theo
  • y-nghia-cac-bieu-tuong-o-thanh-cong-cu-may-photo-ricoh-aficio-480w Multipage documents: Go to last page – Nhiều trang dữ liệu :Bạn hãy đến trang cuối
  • y-nghia-cac-bieu-tuong-o-thanh-cong-cu-may-photo-ricoh-aficio-480w Change drawing in black & white : Thay đổi bảng vẽ thành 2 màu trắng đen
  • y-nghia-cac-bieu-tuong-o-thanh-cong-cu-may-photo-ricoh-aficio-480w Change activated drawing : Thay đổi kích hoạt bảng vẽ
  •   y-nghia-cac-bieu-tuong-o-thanh-cong-cu-may-photo-ricoh-aficio-480w Set drawing darker : Thiết lập bảng vẽ tối hơn
  • y-nghia-cac-bieu-tuong-o-thanh-cong-cu-may-photo-ricoh-aficio-480w Set drawing lighter : Thiết lập bảng vẽ sáng hơn
  •   y-nghia-cac-bieu-tuong-o-thanh-cong-cu-may-photo-ricoh-aficio-480w File information :  thông tin tập tin.

Trong trường hợp không khắc phục được lỗi, các bạn liên hệ đến Công ty thiết bị văn phòng Gia Văn, với đội ngũ nhân viên có chuyên môn, có tay nghề cao chúng tôi sẽ giúp các bạn xử lý lỗi một cách nhanh và hiệu quả nhất. Gia Văn- nơi lựa chọn hàng đầu cho các bạn.

About the Author

Bài viết liên quan