Các lỗi TopAccessDocmon khi in ở máy photocopy Toshiba E450 (Phần1)

Làm sao để dễ dàng nhận ra lỗi TopAccessDocmon khi đang sử dụng máy, bài viết dưới đây chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn các lỗi TopAccessDocmon khi in ở máy photocopy Toshiba E450, các bạn tham khảo nhé.

Bảng dưới đây cho bạn biết các trạng thái lỗi TopAccessDocmon hiển thị trên thiết bị giúp các bạn dễ dàng nhận biết ra lỗi và giải quyết vấn đề sớm- hiệu quả nhất.

Trạng thái Nguyên nhân Cách khắc phục
Hết giấy

( Paper Empty)

Giấy ở ngăn kéo phía trên hết.

Bạn hãy nạp thêm giấy.

Giấy ở ngăn kéo phía dưới hết.Bạn hãy nạp  thêm giấy.

Giấy ở khay đỡ phía trên hết.Bạn hãy nạp thêm giấy.

Giấy ở khay đỡ phía dưới hết. Bạn hãy nạp thêm giấy vào.

Giấy ở khay đựng giấy  hết. Bạn hãy nạp  thêm giấy.

Giấy ở khay tay hết. Bạn hãy  nạp thêm giấy

 Bạn hãy cho thêm giấy vào ngăn kéo phía trên

Bạn hãy thêm giấy vào ngăn kéo phía dưới

Bạn hãy thêm giấy vào ngăn kéo bệ đỡ phía trên

Bạn hãy thêm giấy vào ngăn kéo bệ đỡ phía dưới

Bạn hãy thêm giấy vào khay chứa giấy công suất lớn

Bạn hãy thêm giấy vào khay tay

Nắp máy bị hở (Cover Open) Trục cuốn giấy bị hở. Bạn hãy đóng nắp lại.

Nắp phía trước mở. Bạn hãy đóng nắp lại.

Nắp bộ phận cung cấp giấy mở. Bạn hãy đóng nắp lại.

Nắp bộ phận chuyển giao mở. Bạn hãy đóng nắp lại.

Nắp dưới mở. Bạn hãy đóng nắp lại.

Nắp ngăn chứa giấy mở. Bạn hãy đóng nắp lại.

Nắp tự động đảo hai  mặt khi in mở. Bạn hãy đóng nắp lại.

Nắp đơn vị chuyển tiếp mở. Bạn hãy đóng nắp lại.

Nắp kết thúc Finisher (dừng) mở. Bạn hãy đóng nắp lại.

Nắp khay chuyển phía dưới mở. Bạn hãy đóng nắp lại.

Nắp khay chuyển giao phía dưới mở. Bạn hãy đóng nắp lại.

Nắp khay trên bị hở. Bạn hãy đóng nắp lại.

Nắp đơn vị đục lỗ trên mở. Bạn hãy đóng nắp lại.

Nắp đơn vị đục lỗ mở. Bạn hãy đóng nắp lại.

Nắp bộ phận phân chia công việc mở. Bạn hãy đóng nắp lại.

Nắp khay in  offset mở. Bạn hãy đóng nắp lại

Bạn hãy đóng nắp trục cuốn giấy lại

Bạn hãy đóng nắp phía trước lại
Bạn hãy đóng phần nắp của bộ phận cung cấp giấy lại

Bạn hãy đóng nắp bộ phận chuyển giao lại

Bạn hãy đóng nắp dưới lại

Bạn hãy đóng nắp ngăn chứa giấy lại

Bạn hãy đóng nắp tự động đảo hai mặt lại

Bạn hãy đóng nắp đơn vị chuyển tiếp lại

Bạn hãy đóng nắp kết thúc Finisher (dừng) lại

Bạn hãy đóng nắp khay  chuyển phía dưới lại

Bạn hãy đóng nắp khay chuyển giao lại

Bạn hãy đóng nắp khay trên lại

Bạn hãy đóng nắp đơn vị đục lỗ trên lại.

Bạn hãy đóng nắp đơn vị đục lỗ lại

Bạn hãy đóng nắp phân thao tác lại

Bạn hãy đóng nắp khay in offset lại

Kẹt giấy

( Paper Jam)

Kẹt giấy ở đơn vị tự động đảo mặt khi in. Bạn hãy lấy giấy kẹt ra khỏi đường dẫn.

Kẹt giấy ở khay tay. Bạn hãy lấy giấy kẹt ra khỏi đường dẫn.

Giấy kẹt ở ngăn kéo phía trên. Bạn hãy lấy giấy kẹt ra khỏi đường dẫn.

Giấy kẹt ở khay giấy lớn. Bạn hãy lấy giấy kẹt ra khỏi đường dẫn.

Giấy kẹt ở khay đỡ ngăn kéo trên. Bạn hãy lấy giấy kẹt ra khỏi đường dẫn.

Giấy kẹt ở khay đỡ ngăn kéo dưới. Bạn hãy lấy giấy kẹt ra khỏi đường dẫn.

Giấy kẹt ở phần kết thúc (dừng). Bạn hãy lấy giấy kẹt ra khỏi đường dẫn.

Giấy kẹt trong máy in. Bạn hãy lấy giấy kẹt ra khỏi đường dẫn.

Giấy kẹt ở khay phân chia thao tác. Bạn hãy lấy giấy kẹt ra khỏi đường dẫn.

Giấy kẹt ở khay in offset. Bạn hãy lấy giấy kẹt ra khỏi đường dẫn. Nhả giấy kẹt . Bạn hãy lấy giấy kẹt ra khỏi đường dẫn.

Chèn giấy kẹt. Bạn hãy lấy giấy kẹt ra khỏi đường dẫn.

Giấy kẹt ở khay nạp giấy tự động. Bạn hãy lấy giấy kẹt ra khỏi đường dẫn

Khi máy gặp phải lỗi này, bạn hãy làm theo hướng dẫn ở màn hình cảm ứng để lấy giấy kẹt ra
Hết mực( Toner Empty) Hộp mực đen hết. Bạn hãy thêm mực vào.

Hộp mực xanh hết. Bạn hãy thêm mực vào.

Hộp mực màu đỏ sậm hết. Bạn hãy thêm mực vào.

Hộp mực vàng hết. Bạn hãy thêm mực vào.

Khi máy báo lỗi này, bạn hãy làm theo hướng dẫn ở màn hình cảm ứng và thay hộp mực đen khác vào
Mực sắp hết
( Toner Near

Empty)
Hộp mực đen sắp hết. Bạn hãy thêm mực trước khi hệ thống thông  báo hết mực.

Hộp mực xanh sắp hết. Bạn hãy thêm mực trước khi hệ thống thông báo hết mực.

Hộp mực màu đỏ sậm sắp hết. Bạn hãy thêm mực trước khi hệ thống thông báo hết mực.

Hộp mực vàng sắp hết. Bạn hãy thêm mực trước khi hệ thống thông báo hết mực.

Khi máy báo lỗi này, bạn hãy làm theo hướng dẫn ở màn hình cảm ứng để thay hộp mực xanh khác vào.

Trên đây là 5 trạng thái cơ bản đầu tiên ở lỗi TopAccessDocmon khi bạn thực hiện công việc in ấn ở máy photocopy E450. Hy vọng với bảng hệ thống chúng tôi cung cấp ở trên các bạn sẽ hiểu rõ về lỗi TopAccessDocmon khi in ở dòng máy photocopy Toshiba. Ngoài ra, khi có vấn đề cần được tư vấn và hỗ trợ, các bạn liên hệ đến Công ty TNHH Thiết bị văn phòng Gia Văn chúng tôi qua số điện thoại (08)3 848 6667. Gia Văn luôn sẵn sàng phục vụ các bạn.

About the Author

comeofage27_3@yahoo.com

Bài viết liên quan