Cách xử lý sự cố khi thực hiện chức năng in của máy photocopy toshiba e-studio 720/520 (P2)

Cách xử lý sự cố khi thực hiện chức năng in của máy photocopy toshiba e-studio 720/520 tiếp theo sẽ giúp bạn có thể biết hết những vấn đề mà chúng tôi cung cấp để có thể thực hiện được nhiều tính năng cho máy hơn.

 • KHÔNG THỂ THỰC HIỆN IN NHƯ DỰ KIẾN KHI SỬ DỤNG ĐIỀU KHIỂN PS PRINTER

Mô tả sự cố

 • Khi in với máy in PS3 các ứng dụng tạo ra các mã PostScript sử dụng cho việc in như Adobe Acrobat,các tùy chọn in sau đây có thể không hoạt động chính xác được
 • Manual Scale ( Quy mô )
 • Print Paper Size ( Kích thước giấy in)
 • Paper Type( Loại giấy)
 • User Front Cove( Sử dụng bìa trước)10 Troubleshooting
 • User Back Cover (Sử dụng bìa sau)
 • Interleave Pages (Chèn trang)
 • Insert Pages ( Thêm trang)
 • Booklet (Sách nhỏ)
 • Multiple Pages per Sheet ( Nhiều trang trên mỗi tờ)
 • All options in the Effect tab (Tất cả tùy chọn trong Effect tab)
 • All options in the Image Quality Tab (Chất lượng hình ảnh trong tab)

KHẮC PHỤC

 • Vô hiệu hóa “sử dụng PostScript Passthroungh” trong hộp thoại PostScript và in tài liệu

KHÔNG THỂ THAY ĐỔI THIẾT LẬP TRÊN FONTS TAB VÀ CẤU HÌNH TAB

Mô tả sự cố

 • Các tab phông chữ và cấu hình chuyển sang màu xám và không được sửa đổi

KHẮC PHỤC

 • Người sử dụng không có quyền thay đổi chương trình điều khiển máy in và không thể thay đổi tùy chọn trong tab phông chữ và cấu hình tab. Bạn hãy liên lạc với quản trị viên hoặc người sửa điện

KHÔNG THỂ IN ĐÚNG BỞI APPLE TALK

Mô tả sự cố

 • Văn bản được in với những dòng sọc khi in các thông báo email
 • Một số văn bản không được in
 • Một số trang web không phải in mặc dù việc in được gửi đến thiết bị in

KHẮC PHỤC

 • Nếu xảy ra lỗi trên bởi AppleTalk, bạn nên sử dụng LPR để in

Trên đây là những thông tin cần thiết để bạn có những cách xử lý sự cố khi thực hiện chức năng in của máy photocopy toshiba e-studio 720/520 phân 1 khi sử dụng trong văn phòng công ty hiện nay.

About the Author

comeofage27_3@yahoo.com

Bài viết liên quan