Chức năng của các tab phổ biến ở máy photocopy Toshiba 5520C (P1)

Để sử dụng một chiếc máy tốt, hiệu quả nhất bạn cần phải nắm chắc những thông tin cơ bản và chức năng của từng bộ phận cơ bản của máy đó. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn những điều cần thiết  về chức năng của các tab phổ biến ở máy photocopy Toshiba 5520C giúp bạn vận hành máy tốt xử lý công việc chất lượng nhất.

1/ [Basic] tab

[Basic] tab chứa các thiết lập hoạt động in cơ bản như: kích thước giấy ban đầu, kích thước giấy in, nguồn giấy, loại giấy, số lượng bản sao…

capture-5520c-1-png

Kích thước giấy của bản gốc.

Bạn cần lựa chọn kích thước của tài liệu được in phù hợp với kích thước của bản gốc được liệt kê ở bảng dưới đây.

 • Thư (8 1/2 x11”) B4 (257 x 364 mm)
 • Bản pháp lý (8 1/2 x 14”) B5 ( 182 x 257 mm)
 • Sổ cái  ( bảng kê khai hoặc hóa đơn) ( 11 x 17”),  305 x 457 mm
 • Bản báo cáo, bản tường trình ( 5 1/2 x 8 1/2”) Folio ( 210 x 330 mm)
 • Máy tính (10 1/8 x 14”)                    A6 (105 X 148 mm)
 • 13” LG ( 8 1/2 x 13”)                         16K (195 x 270 mm)
 • 5” SQ (8 1/2 x 8 1/2”)                   8K( 270×390 mm)
 • 12 x 18” 320 x 450 mm
 • A4 ( 210 x 297 mm) 320 x 460 mm
 • A5 ( 148 x 210 mm) 13 x 19”
 • A3 ( 297 x 420 mm)

Note: Ngoài ra còn có kích thước giấy của 20 bản in tùy chọn khác trong thư mục kích thước của giấy. Bạn có thể tùy chọn chúng trong thư mục này.

Kích thước giấy in

Bạn thực hiện bước này để phóng to hoặc thu nhỏ hình ảnh của một trang sao cho phù hợp với kích thước giấy đã lựa chọn. Khi bạn không muốn hình ảnh được in có kích thước lớn hơn hay nhỏ đi, bạn chọn [ Same as Original Size]. Ngoài ra, nếu bạn muốn kích hoạt Tab in, bạn chọn [Letter Tab] or [A4 Tab]. Khi bạn chọn 2 tab này, các tab hội thoại ban đầu sẽ xuất hiện.

Quy mô tài liệu hướng dẫn sử dụng

Chọn ô đánh dấu để nhập quy mô, mở rộng hoặc thu nhỏ hình. Tỷ lệ có thể thiết lập từ 25 đến 400%. Chức năng này không thể sử dụng khi ngăn kéo hoặc feeder lớn ( tùy chọn ) được chọn lựa cho nguồn giấy hoặc chức năng sắp xếp vỏ bản in được kích hoạt.

Note: Đối với các hướng dẫn chi tiết về làm thế nào để in với  thiết lập [Manual scale]

Nguồn giấy 

Khi lựa chọn nguồn giấy cho việc in ấn, bạn vui lòng chọn một nguồn giấy tương quan với kích thước của khổ in..

– Tự động chọn giấy đặt trong thiết bị  theo kích thước tài liệu in

– Ngăn kéo 1 – Giấy được đưa từ ngăn kéo 1

– Ngăn kéo 2 – Giấy được đưa từ ngăn kéo thứ 2. Điều này không được chọn nếu ngăn kéo 3 và 4 không được cài đặt.

– Ngăn kéo 3 – Giấy được đưa từ ngăn kéo thứ 3 (tùy chọn). Điều này không thể được chọn nếu ngăn kéo thứ 3 (tùy chọn) và 4 (tùy chọn) không được cài đặt.

– Ngăn 4 – Giấy được đưa từ ngăn kéo thứ 4 (tùy chọn). Điều này không thể được chọn nếu ngăn kéo thứ 3 (tùy chọn) và 4 (tùy chọn) không được cài đặt.

– LCF – Giấy được đưa từ Feeder suất lớn (tùy chọn). Điều này không thể được chọn nếu Feeder suất lớn (tùy chọn) không được cài đặt

– Khay tay – Giấy được đưa từ Khay Tay. Khi điều này được chọn và in ra một công việc, [JOB STATUS] trên bảng điều khiển cảm ứng sẽ nhấp nháy. Nhấn [JOB STATUS] và kiểm tra kích thước giấy của công việc. Sau đó thiết lập giấy và bấm nút [START] để in một công việc

Kiểu giấy

Các loại giấy phương tiện truyền thông.

Plain (Auto) – Hãy chọn điều này khi in trên 17-28 lbs giấy thường (64-105 g / m2 giấy thường)

Tái chế – Chọn này khi in trên giấy tái chế.

Giấy dày loại 1 – Hãy chọn điều này khi in trên 32-90 lbs giấy dày (106-163 g / m2 loại dày)

Giấy dày loại 2 – Hãy chọn điều này khi in trên 90-110 lbs giấy dày (164-209 g / m2 loại dày )

Giấy dày loại 3 – Hãy chọn điều này khi in trên 110-130 lbs giấy dày (210-256 g / m2 loại dày)

Giấy dày loai 4 – Hãy chọn điều này khi in trên mặt trước của 110-130 lbs giấy dày (257-300 g / m2 loại dày )

Đặc biệt 1 – Chọn này khi in trên 1 tờ giấy đặc biệt.

Đặc biệt 2 – Hãy chọn điều này khi in trên 2 giấy đặc biệt.

Giấy trơn loại 1 – Hãy chọn điều này khi in trên 17-20 lbs giấy thường (64-80 g / m

Giấy trơn loại 2 – Hãy chọn điều này khi in trên 21-28 lbs giấy thường (81-105 g / m2 giấy thường)

Giấy dày loại 1 (Back) – Hãy chọn điều này khi in trên mặt sau của 32-90 lbs giấy dày (106-163 g / m2 giấy thường)

Giấy dày loại  2 (Back) – Hãy chọn điều này khi in trên mặt sau của 90-110 lbs giấy dày (164-209 g / m2 giấy dày)

Giấy dày loại  3 (Back) – Hãy chọn điều này khi in trên mặt sau của 110-130 lbs giấy dày (210-256 g / m2 giấy dày)

Giấy dày loại  4 (Back) – Hãy chọn điều này khi in trên mặt sau của 110-130 lbs giấy dày (257-300 g / m2 giấy dày)

Đặc biệt 1 (Back) – Hãy chọn điều này khi in trên mặt sau của 1 giấy đặc biệt.

Đặc biệt 2 (Back) – Hãy chọn điều này khi in trên mặt sau của 2 loại giấy đặc biệt

Chú ý:  Khi [A4 Tab] hoặc [Letter Tab] được chọn tại hộp kích thước giấy in, [Tab] sẽ được hiển thị và bạn không thể thay đổi kiểu giấy

Số bản sao :  Số lượng bản in. Điều này có thể được thiết lập giữa 1 và 9999

   Màu:  Điều này đặt ra cho công việc in được in màu hoặc chế độ màu đen.

– Tự động: Hãy chọn điều này để xác định các chếđộ màu tự động. Khi công việc in ấn là tài liệu màu đen và trắng, hệ thống tự động in các tài liệu ở chế độ đen. Khi một công việc in ấn là một tài liệu màu, nó in tài liệu màu mode.

– Màu : Hãy chọn điều này để in một tài liệu trong chế độ màu

– Đen và Trắng:  Hãy chọn điều này để in một tài liệu ở chế độ đen.

– Màu giống nhau : Hãy chọn điều này để in một tài liệu trong chế độ màu giống nhau. Khi điều này được chọn, bấm vào [Chi tiết] để xác định màu sắc mà các phần không đen của tài liệu sẽ được in. Bạn có thể chọn một trong hai [Red], [Green], [Blue], [Cyan], [Magenta], [vàng] hoặc [trắng]

CHÚ Ý

 • Một tập tin hình ảnh màu đen và trắng được tạo ra bởi các hoạt động quét có thể được in ở chế độ đầy đủ màu sắc vì chất lượng hình ảnh được ưu tiên trong [Auto]
 • Đen và trắng hình ảnh tập tin được lưu trữ ở định dạng PDF được in ở chế độ đen sử dụng một trình điều khiển PS3
 •  Khắc phục sự cố sau đây trong Hướng dẫn khắc phục sự cố để in một bản đen và trắng ở chế độ đen: “Các hình ảnh quét của một bản gốc màu đen và trắng được in ở chế độ đầy đủ màu sắc”.

Trên đây là những thông tin cần biết về [Basic] tab ở máy photocopy 5520C các bạn tham khảo để có những kiến thức cơ bản tốt khi sử dụng máy.

About the Author

Bài viết liên quan