Xử lý giấy kẹt giấy và thay đổi kích thước giấy ở khay giấy máy photo ricoh 651

Xử lý giấy kẹt giấy và thay đổi kích thước giấy ở khay giấy máy photo ricoh 651 với những hướng dẫn bên dưới giúp mọi người có một chiếc máy photocopy ricoh hoạt động tốt nhất hiện nay. Dòng máy dịch vụ hỗ trợ mạnh mẽ cho công việc và những hoạt động tốt nhất.

Xem thêm những thông về giấy kẹt ở những đâu và cách xử lý tại đây:
Những nơi thường xuyên kẹt giấy của máy photocopy ricoh 651
Sự cố lưu trữ dữ liệu và cách thay đổi kích thước giấy ở máy photocopy ricoh 651
Cách gỡ bỏ kẹt giấy ở dòng máy photocopy ricoh DSM 651

KHI R LIT

FINISHER 3000B

 • Khi R1,2 VÀ 3 Lit
  Xử lý giấy kẹt giấy và thay đổi kích thước giấy ở khay giấy máy photo ricoh 651 1
 • Bạn hãy mở nắp phía trước
 • Và sau đó bạn hãy nâng đòn bẫy R1 lên
  Xử lý giấy kẹt giấy và thay đổi kích thước giấy ở khay giấy máy photo ricoh 651 2
 • Bạn hãy lấy giấy kẹt ra
  Xử lý giấy kẹt giấy và thay đổi kích thước giấy ở khay giấy máy photo ricoh 651 3
 • Nếu bạn không thể lấy giấy kẹt ra,bạn hãy xoay đòn bẫy R2 qua phải và lấy giấy kẹt ra
  Xử lý giấy kẹt giấy và thay đổi kích thước giấy ở khay giấy máy photo ricoh 651 4
 • Nếu bạn không thể lấy giấy kẹt ra,bạn hãy nâng đòn bẫy R3 và lấy giấy kẹt ra

KHI R4 HOẶC R5 LIT

Xử lý giấy kẹt giấy và thay đổi kích thước giấy ở khay giấy máy photo ricoh 651 5

 • Bạn hãy mở nắp phía trước
 • Bạn hãy kéo đòn bẫy R4 và lấy giấy kẹt ra
  Xử lý giấy kẹt giấy và thay đổi kích thước giấy ở khay giấy máy photo ricoh 651 6
 • Nếu bạn không thể lấy giấy kẹt ra, bạn hãy kéo đìn bẫy R5 và bạn lấy giấy kẹt ra

KHI R6 HOẶC R7 LIT

Xử lý giấy kẹt giấy và thay đổi kích thước giấy ở khay giấy máy photo ricoh 651 7

 • Nếu bạn không thể lấy giấy kẹt ra và nâng đòn bẫy R6 và lấy giấy kẹt ra
  Xử lý giấy kẹt giấy và thay đổi kích thước giấy ở khay giấy máy photo ricoh 651 8
 • Bạn hãy kéo đòn bẫy R7 ra và sau đó bạn hãy kéo đơn vị kẹp giấy ra và lấy giấy kẹt ra
 • Bạn hãy đóng nắp phía trước
  Những nơi thường xuyên kẹt giấy của máy photocopy ricoh 651 29

KHI N1 LIT

Xử lý giấy kẹt giấy và thay đổi kích thước giấy ở khay giấy máy photo ricoh 651 10

 1. Bạn hãy mở nắp phía trước

Xử lý giấy kẹt giấy và thay đổi kích thước giấy ở khay giấy máy photo ricoh 651 11

 1. Bạn hãy nâng đòn bẫy N1 lên
  Xử lý giấy kẹt giấy và thay đổi kích thước giấy ở khay giấy máy photo ricoh 651 12
 2. Bạn hãy lấy giấy kẹt ra
 3. Bạn hãy kéo đòn bẫy N1 xuống
 4. Bạn hãy đóng nắp phía trước lại
 • KHI N2 HOẶC N3 LIT

Xử lý giấy kẹt giấy và thay đổi kích thước giấy ở khay giấy máy photo ricoh 651 13

 1. Bạn hãy mở nắp phía trước

Sau đó bạn hãy nâng đòn bẫy N1 lên

Xử lý giấy kẹt giấy và thay đổi kích thước giấy ở khay giấy máy photo ricoh 651 14

 • Bạn hãy kéo các dạng giấy hình chữ Z ra khỏi máy
  Xử lý giấy kẹt giấy và thay đổi kích thước giấy ở khay giấy máy photo ricoh 651 15
 • Bạn hãy mở nắp N2 ra
  Xử lý giấy kẹt giấy và thay đổi kích thước giấy ở khay giấy máy photo ricoh 651 16
 • Bạn hãy lấy giấy kẹt ra và đóng nắp N2 lại
  Xử lý giấy kẹt giấy và thay đổi kích thước giấy ở khay giấy máy photo ricoh 651 17
 1. Nếu bạn không thể lấy giấy kẹt ra bạn hãy mở nắp N3 ra
  Xử lý giấy kẹt giấy và thay đổi kích thước giấy ở khay giấy máy photo ricoh 651 18
 2. Bạn hãy lấy kẹt giấy ra và đóng nắp N3 lại
 3. Bạn hãy quay lại vị trí bản gốc bị gấp lại hình chữ Z
 4. Bạn hãy hạ đòn bẫy N1 xuống
 5. Bạn hãy đóng nắp phía trước lại

THAY ĐỔI KÍCH THƯỚC GIẤY

CHUẨN BỊ

 • Nếu bạn không muốn xảy ra kẹt giấy bạn hãy chọn kích thước giấy với công cụ User Tools

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 • Để biết thêm thông tin về thiết lập kích thước giấy và loại giấy bạn hãy xem trang 155 “Giấy sao chép”

PHẦN QUAN TRỌNG

 • Nếu bạn muốn thay đổi thiết lập kích thước giấy ở khay 1 hoặc khay chứa giấy lớn ( LCT), bạn hãy liên hệ với đại diện dịch vụ của bạn
 • Bạn không được xếp giấy quá cao so với giới hạn cho phép đặt bên trong khay

CHÚ Ý

 • Bạn hãy sắp xếp lại giấy trước khi tải
 • Bạn hãy để giấy thẳng hoặc hơi lệch tí truước khi bạn tải giấy

THAY ĐỔI KÍCH THƯỚC GIẤY Ở KHAY 2 HOẶC 3

 • Bạn hãy chắc chắn rằng giấy trong khay chưa sử dụng.Sau đó bạn hãy rút giấy ra khỏi khay
 • Bạn hãy lấy giấy kẹt trong khay ra
  Xử lý giấy kẹt giấy và thay đổi kích thước giấy ở khay giấy máy photo ricoh 651 19
 • Bạn hãy nhấn nút khóa và điều chỉnh 2 đòn bẫy bên cạnh khay giấy để đặt giấy vào
  Xử lý giấy kẹt giấy và thay đổi kích thước giấy ở khay giấy máy photo ricoh 651 20
 • Bạn hãy đặt giấy vuông góc và tải giấy về khay sau đó nhấn nút khóa lại
  Xử lý giấy kẹt giấy và thay đổi kích thước giấy ở khay giấy máy photo ricoh 651 21
 • Bạn hãy thiết lập kích thước giấy bằng cách chọn núm bên trong khay để thiết lập kích thước mới
  Xử lý giấy kẹt giấy và thay đổi kích thước giấy ở khay giấy máy photo ricoh 651 22

PHẦN QUAN TRỌNG

 • Nếu kích thước giấy trong khay không phù hợp với kích thước giấy được thiết lập thì có thể xảy ra kẹt giấy hoặc chương trình sao chép hình ảnh không thực hiện được
 • Bạn hãy điều chỉnh kích thước giấy chưa được thiết lập

CHÚ Ý

 1. Để Thiết lập kích thước giấy bạn hãy chọn núm bên trái
 2. Sau đó bạn nhấn {{{{User Tools / Counter}}}}
 3. Nhấn nút  [System Settings] để thiết lập chương trình
 4. Nhấn nút [Tray paper Settings] để thiết lập khay giấy
 5. Sau đó nhấn nút { Tray paper size } để thiết lập kích thước giấy trong khay
 6. Chọn kích thước, và sau đó nhấn [OK] .
 7. Nhấn [Exit] để thoát hoặc bấm {{{{UserTools / Counter}}}} để thoát khỏi các công cụ

Tài liệu tham khảo

 • Để biết chi tiết, xem thêm “TrayPaper Settings” để thiết lập kích thước giấy
 • Nhẹ nhàng đẩy khay giấy cho đến khi nó dừng lại.
 • Kiểm tra kích thước giấy hiển thị trên màn hình hiển thị.

Liên hệ với chúng tôi để có thể biết thêm chi tiết về những chiếc máy photocopy chính hãng hiện nay với nhiều mức giá khác nhau để phục vụ cho công việc và dịch vụ của mỗi công ty văn phòng.

Xem thêm những bài viết khác tại đây:

Những cảnh cáo lỗi ở dòng máy photo rioch 651
Hướng dẫn cách nạp giấy vào máy photocopy ricoh 651
Hộp kẹp giấy và chốt cố định giấy hoạt động thế nào ở máy photo ricoh 651

About the Author

Bài viết liên quan