Gọi Ngay: 0938 241 247 (Zalo)
Email: accountant@giavan.vn

Các thông báo lỗi thực hiện chức năng Scanner File của máy photo Ricoh 5002

Với một trong những bài viết được những thông tin cần thiết hiện nay để đem lại những thông tin cần thiết về các lỗi hiện nay. Các thông báo lỗi thực hiện chức năng Scanner File của máy photo Ricoh  là tổng hợp các vấn đề được các kỹ thuật viên cả chúng tôi hỗ trợ các bạn những cách giải quyết cần thiết của chiếc máy photocopy.

Xem thêm những bài viết về lỗi hiện nay của các máy photo:

Những thông báo dùng chức năng Scanner E-mail máy photo Ricoh 5002
Những thông báo dùng chức năng Scanner E-mail máy photo Ricoh 5002 (Phần 2)
Các thông báo lỗi khi thực hiện của máy photo Ricoh Aficio 5002

THÔNG BÁO HIỂN THỊ KHI BẠN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG SCANNER

Thông báo sự cố Nguyên nhân xảy ra sự cố Cách khắc phục
Hiển thị thông báo tập tin ở dạng PDF không hợp lệ. Bạn không thể gửi tập tin Thiết bị không có chương trình hỗ trợ cho tập tin PDF hoặc tập tin PDF không hợp lệ Bạn  hãy cài đặt chương trình hỗ trợ tập tin PDF cho thiết bị. Để biết thêm thông tin về cách cài chương trình hỗ trợ tập tin PDF vạn hãy xem phần “Hướng dẫn bảo mật”
Hiển thị thông báo XXX không thể thành YYY vì đã xảy ra sự cố với tập tin PDF. Bạn hãy kiểm tra lại tập tin PDF ( XXX và YYY thông báo cho bạn biết các thao tác của bạn ) Thiết bị không có chương trình hỗ trợ cho tập tin PDF hoặc tập tin PDF không hợp lệ Bạn  hãy cài đặt chương trình hỗ trợ tập tin PDF cho thiết bị. Để biết thêm thông tin về cách cài chương trình hỗ trợ tập tin PDF bạn hãy xem phần “Hướng dẫn bảo mật”
Hiển thị thông báo XXX không thể thành YYY vì đã xảy ra sự cố với tập tin  S/MIME. Bạn hãy kiểm tra lại tập tin  S/MIME  ( XXX và YYY thông báo cho bạn biết các thao tác của bạn ) Thiết bị không có chương trình hỗ trợ cho tập tin S/MIME hoặc tập tin  S/MIME  không hợp lệ Bạn  hãy cài đặt chương trình hỗ trợ tập tin  S/MIME  cho thiết bị. Để biết thêm thông tin về cách cài chương trình hỗ trợ tập tin  S/MIME  bạn hãy xem phần “Hướng dẫn bảo mật”
Hiển thị thông báo XXX không thể thành YYY vì đã xảy ra sự cố với tập tin  S/MIME. Bạn hãy kiểm tra lại tập tin  S/MIME  ( XXX và YYY thông báo cho bạn biết các thao tác của bạn ) Chương trình hỗ trợ cho tập tin S/MIME đã hết thời gian hỗ trợ, kết nối Bạn  hãy cài đặt chương trình hỗ trợ tập tin  S/MIME  cho thiết bị. Để biết thêm thông tin về cách cài chương trình hỗ trợ tập tin  S/MIME  bạn hãy xem phần “Hướng dẫn bảo mật”
Hiển thị thông báo tập tin ở dạng PDF không hợp lệ. Bạn không thể gửi tập tin Chương trình hỗ trợ cho tập tin S/MIME đã hết thời gian hỗ trợ,kết nối Bạn  hãy cài đặt chương trình hỗ trợ tập tin  S/MIME  cho thiết bị. Để biết thêm thông tin về cách cài chương trình hỗ trợ tập tin  S/MIME  bạn hãy xem phần “Hướng dẫn bảo mật”
E-mail đến không được chọn vì tập tin không hợp lệ Chương trình hỗ trợ cho tập tin đã hết thời gian kết nối Bạn  hãy cài đặt chương trình hỗ trợ tập tin cho thiết bị. Để biết thêm thông tin về cách cài chương trình hỗ trợ tập tin bạn hãy xem phần “Hướng dẫn bảo mật”
Bạn không thể chọn nhóm E-mail đến vì nó chứa tập tin thiết bị không hỗ trợ. Chương trình hỗ trợ tập tin hết thời gian kết nối Chương trình hỗ trợ cho tập tin đã hết thời gian kết nối Bạn  hãy cài đặt chương trình hỗ trợ tập tin cho thiết bị. Để biết thêm thông tin về cách cài chương trình hỗ trợ tập tin bạn hãy xem phần “Hướng dẫn bảo mật”
E-mail đến không được chọn vì tập tin bị mã hóa và không hợp lệ Chương trình hỗ trợ cho tập tin đã hết thời gian kết nối Bạn  hãy cài đặt chương trình hỗ trợ tập tin cho thiết bị. Để biết thêm thông tin về cách cài chương trình hỗ trợ tập tin bạn hãy xem phần “Hướng dẫn bảo mật”

 

KHI MÀN HÌNH MÁY TÍNH HIỂN THỊ THÔNG BÁO

  • MÀN HÌNH HIỂN THỊ THÔNG BÁO KHI SỬ DỤNG CHỨC NĂNG QUÉT HÌNH ẢNH
  • Phần này nói về nguyên nhân xảy ra sự cố và cách khắc phục,giải quyết khi màn hình máy tính hiển thị thông báo lỗi sử dụng trình điều khiển TWAIN. Nếu thông báo không nói gì nhiều về lỗi bạn hãy làm theo hướng dẫn của thông báo.
Thông báo sự cố Nguyên nhân xảy ra sự cố Cách khắc phục
Hiển thị thông báo tên và mật khẩu người dùng hoặc mã của trình điều khiển không chính xác Bạn nhập tên và mật khẩu người dùng hoặc mã của trình điều khiển không hợp lệ, không chính xác Bạn hãy kiểm tra tên và mật khẩu hoặc mã của trình điều khiển bạn vừa nhập có chính xác không. Để biết thêm thông tin về tên và mật khẩu người dùng hoặc mã của trình điều khiển bạn hãy xem phần “Hướng dẫn bảo mật”
Hiển thị thông báo xác nhận thành công. Nhưng hệ thống cho phép sử dụng chức năng quét từ chối Do bạn nhập tên người dùng không được phép sử dụng chức năng quét hình ảnh Để biết thêm thông tin về cách thiết lập chức năng quét hình ảnh,bạn hãy xem phần “Hướng dẫn bảo mật”
Hiển thị thông báo “Gọi cho dich vụ”. Bạn vui lòng liên hệ đại diện dịch vụ của bạn Lỗi phục hồi Bạn hãy liên hệ đại diện dịch vụ của bạn  
Thiết bị không thể thêm nhiều chế độ quét hình ảnh Bạn đã đăng kí các chế độ quét quá giới hạn cho phép Số chế độ được lưu là 100. Bạn hãy xóa các chế độ không cần thiết
Hiển thị thông báo không thể kết nối với chế độ quét hình ảnh. Bạn hãy kiểm tra cài đặt kết nối Access Mask trong phần công cụ người dùng Bạn hãy thiết lập  Access Mask Để biết thêm thông tin về  Access Mask bạn hãy liên hệ quả trị viên của bạn

Trong trường hợp không khắc phục được lỗi, các bạn liên hệ đến Công ty thiết bị văn phòng Gia Văn, với đội ngũ nhân viên có chuyên môn, có tay nghề cao chúng tôi sẽ giúp các bạn xử lý lỗi một cách nhanh và hiệu quả nhất. Gia Văn nơi lựa chọn hàng đầu cho các bạn.