Hướng dẫn sử dụng máy photocopy toshiba

 Màn hình nền cảm ứng Mặt bàn phím sử dụng
  

Đặt bản gốc úp trên mặt kính hoặc ngửa bản gốc lên DADF ( khay kéo bản gốc)