Lựa chọn giấy trong quá trình sao chép của máy photo E-Studio 655

Lựa chọn giấy trong quá trình sao chép của máy photo E-Studio 655 cũng như các dòng máy khác nó cũng có những loại giấy riêng khi thực hiện khi quy trình hoạt động và kích thước loại giấy sẽ được đặt ở những khay giấy để quá trình lấy giấy để thực thi cho những nhu cầu  khác nhau.

Lựa chọn giấy trong máy Photo có thể sử dụng hai cách : Lựa chọn giấy tự động và lựa chọn giấy thủ công.

Lựa chọn giấy tự động (APS)

Thiết bị này sẽ quét kích thước của một bản gốc, chọn cùng kích thước tự động. Chức năng này được gọi là lựa chọn giấy tự động (APS).

 1. Đặt giấy trong ngăn kéo .
 2. Đặt bản gốc.
 3. Nhấn phím [APS] trên bảng điều khiển cảm ứng.

Các chế độ lựa chọn giấy được thiết lập tại Automatic Paper Selection.

Lời Khuyên

 • Các chế độ lựa chọn giấy được đặt ở lựa chọn giấy tự động theo mặc định.
 • Thậm chí nếu sự chỉ đạo của các giấy đặt trong ngăn kéo chọn khác với bản gốc, thiết bị này quay dữ liệu của bản gốc 90 độ để làm bản sao miễn là kích thước của chúng đều giống nhau. (Điều này hoạt động trên A4, B5 hoặc LT chỉ giấy.)

Ví dụ, khi một bản gốc A4 được đặt theo một hướng chân dung và giấy A4-R được đặt trong ngăn kéo, dữ liệu của bản gốc A4 sẽ được luân chuyển và sao chép một cách chính xác trên giấy A4-R.

Ghi chú

Nếu “Thay đổi hướng của bản gốc” hoặc “ĐỔI NGĂN ĐỂ CHỈNH KÍCH THƯỚC GIẤY” xuất hiện, hãy làm theo các hướng dẫn.
lua-chon-giay-trong-qua-trinh-sao-chep-cua-may-photo-e-studio-655-1

 1. Chọn chế độ sao chép khác theo yêu cầu, và sau đó nhấn vào nút [START] trên bảng điều khiển.

Lụa chọn giấy thủ công

Lựa chọn giấy muốn theo cách thủ

Bạn cần sao chép một bản gốc có kích thước không thể quét được một cách chính xác:

 • Gốc cao trong suốt (ví dụ OHP phim, giấy can)
 • Bản gốc tối hoàn toàn hoặc bản gốc với biên giới đen tối
 • Bản gốc kích thước phi tiêu chuẩn (ví dụ tờ báo, tạp chí)
 1. Đặt giấy trong ngăn kéo.

Bỏ qua việc sao chép, để thiết lập chắc chắn kích thước giấy.

 1. Đặt bản gốc.
 2. Bấm nút ngăn kéo tương ứng với kích thước giấy mong muốn.
 3. Chọn chế độ sao chép khác theo yêu cầu, và sau đó nhấn vào nút [START] trên bảng điều khiển.

Những hướng dân trên sẽ giúp bạn có được những thông tin và hiểu rõ quy trình hoạt động của máy khi sử dụng thiết lập giấy cho máy.

 Xem thêm thông tin chi tiết máy photocopy toshiba e-studio 655