Những biểu tượng thông báo trên màng hình máy photo Toshiba e-studio 450

Tình trang máy thể hiện thông qua những hình ảnh được nói dưới đây đươc các kỷ thuật viên Gia Văn giải thích giúp bạn để biết được những lỗi mà những dòng máy photo toshiba 450 mình gặp phải để có cách giải quyết tốt nhất.

Những biểu tượng thông báo trên màng hình máy photo Toshiba e-studio 450:

Chức năng in hình ảnh ở cửa sổ Tab TopAccess thông báo sự cố,tình trạng của máy

 1. Lỗi máy in 1

  Biểu tượng lỗi ở trên cho thấy mực bạn đang dùng không được khuyến khích sử dụng . Để giải quyết các lỗi bạn hãy tham khảo “ Biểu tượng thay hộp mực “ trong bảng hướng dẫn sử dụng các chức năng cơ bản

 2. Lỗi máy in 2

  Biểu tượng lỗi ở trên nói rằng
  Bạn hãy lấy giấy ra từ khay giấy đầu ra của máy
  Bạn hãy lấy giấy ra từ khay phân thao tác
  Bạn hãy lấy giấy ra từ khay Finisher
  Bạn hãy lấy kẹp giấy đang bị kẹt trong Finisher.Để biết thêm thông tin khắc phục lỗi,bạn hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng các chức năng cơ bản
  Bạn hãy dọn Hole punches từ Finisher.Để biết thêm thông tin khắc phục lỗi ,bạn hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng các chức năng cơ bản
  Mực bạn sử dụng không phù hợp.Để biết thêm thông tin khắc phụ lỗi,bạn hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng các chức năng cơ bản
  Bạn không nên lấy quá nhiều kẹp giấy đến Saddle-stich Finisher
  Bạn sử dụng giấy có kích thước phù hợp để đóng sách
  Bạn không nên tải giấy từ LCF
  Bạn không nên xuất dữ liệu ra khay bên trong

 3. Nắp máy bị mở

  Biểu tượng trên báo lỗi yêu cầu bạn nên đóng nắp máy lại

 4. Ngăn kéo bị mở

  Lỗi này xảy ra khi ngăn kéo máy bị mở.Bạn hãy đóng ngăn kéo máy lại để tiếp tục việc in ấn và sao chép.

 5. Mực hết

  Biểu tượng ở trên thông báo cho bạn biết mực đã hết bạn nên thay đổi hộp mực
  Black – Mực đen hết
  Cyan – Mực xanh hết
  Magenta – Mực màu đỏ sậm hết
  Yellow – Mực vàng hết
  Để biết thêm thông tin khắc phục các lỗi,Bạn hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng “ Biểu tượng thay hộp mực “ ở phần các chức năng cơ bản

 6. Mực quá đầy

  Biểu tượng ở trên thông báo cho bạn biết mực quá đầy bạn nên thay đổi hộp mực. Để biết thêm thông tin khắc phục các lỗi,Bạn hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng “ Biểu tượng thay hộp mực “ ở phần các chức năng cơ bản

 7. Hết giấy


  Biểu tượng ở trên thông báo cho bạn biết giấy trong ngăn kéo đã hết. Để biết thêm thông tin khắc phục các lỗi,Bạn hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng “ Thêm giấy “ ở phần các chức năng cơ bản

 8. Kẹt giấy

  Biểu tượng ở trên thông báo cho bạn biết giấy bị kẹt bạn hãy lấy giấy kẹt ra khỏi máy. Để biết thêm thông tin khắc phục các lỗi,Bạn hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng ở phần các chức năng cơ bản

 9. Hết kẹp giấy

  Biểu tượng ở trên thông báo cho bạn biết kẹp giấy đã hết bạn hãy thêm kẹp giấy vào Finisher. Để biết thêm thông tin khắc phục các lỗi,Bạn hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng ở phần các chức năng cơ bản

 10. Dịch vụ cuộc gọi

  Biểu tượng ở trên thông báo cho bạn biết bạn hãy gọi cho đại diện dịch vụ nếu bạn cần.Bạn hãy liên hệ với dịch vụ của bạn

About the Author

comeofage27_3@yahoo.com

Bài viết liên quan