Những lỗi xảy ra khi in ở máy photocopy màu Toshiba e-studio 2500C

Trong qua trình thực hiện công việc trên máy photo bỗng nhiên máy xuất hiện những thông báo về tình trạng khi in từ chiếc máy photocopy màu Toshiba e-studio 2500C, những thông báo tin nhắn đó nói về vấn đề gì hay đề cập vấn đề gì để hỗ trợ cho quá trình thực hiện cho máy. Với những thông tin và những hình ảnh dưới đây sẽ giúp bạn giải quyết những lỗi xảy ra khi gặp những vấn đề đã được những hướng dẫn cần thiết cho mình.

Nếu lỗi xảy ra trong khi sử dụng máy in, tùy chọn Fax, tùy chọn Fax Internet hoặc quét, các lỗi mã được hiển thị trong tình trạng của mỗi bản ghi. Hãy thực hiện theo những hướng dẫn bên dưới để được kết quả tốt nhất.

Mã lỗi Vấn đề gây ra Cách khắc phục, xử lý
Số FAX
0012 Kẹt bản gốc Xoá bản gốc bị kẹt
0013 Mở cửa Đóng mở cửa một cách dứt khoác
0020 Ngắt điện Kiểm tra báo cáo ngắt điện
0030 Cài đặt lại Khi giấy in bị kẹt việc truyền tải được chấm dứt
0033 Lỗi vòng Kiểm tra tuỳ chọn bỏ thiết lập (mã bảo mật,vv…..) và kiểm tra lại các tài liệu
0042 Bộ nhớ đầy Chắc chắn rằng đủ bộ nhớ trước khi thực hiện cuộc gọi lần  nữa
0050 Đường dây bận Thử lại thông tin liên lạc
0053 Bộ thu sóng hoặc hộp thư truyền không phù hợp Xác nhận mã bảo vệ từ xa,mật khẩu hệ thống và thiết lập
00B0 – 00B5

00C0 – 00C4

00D0 – 00D2

00F0, 00F1

Lỗi tín hiệu hoặc lỗi điều kiện đường truyền Xem lại thông tin liên lạc. Thất bại thường xuyên có thể là vấn đề đường dây điện thoại. Nếu có thể, di  chuyển các đơn vị và cố gắng liên lạc lần nữa
00E8 Lỗi HHD Thử liên lạc lại thông tin
Internet FAX Xác nhận mã bảo mật, mật khẩu hệ thống và thiết lập từ xa
1C10 Tín hiệu truy cập khác thường Bật tắt nguồn và sau đó trở về. Thực hiện lại lần nữa. Nếu lỗi vẫn xảy ra, liên hệ với đại diện dịch vụ của bạn
1C11 Không đủ bộ nhớ Khi công việc đang chạy, thực hiện các công việc lỗi một lần nữa sau khi hoàn thành. Nếu lỗi vẫn xảy ra, bật tắt nguồn và sau đó trở về, và thực hiện lại thao tác một lần nữa.
1C12 Tin tiếp nhận bị lỗi Bật tắt nguồn và sau đó trở về. Thực hiện lại lần nữa.
1C13 Tin truyền bị lỗi Sion Bật tắt nguồn và sau đó trở về. Thực hiện lại lần nữa.
1C14 Thông số sai, không hệ lệ với thiết lập Khi mẫu được sử dụng, tạo lại mẫu. Nếu lỗi vẫn xảy ra, bật tắt nguồn và sau đó trở về, và thực hiện công việc một lần nữa
1C15 Dữ liệu vượt quá mức Yêu cầu quản trị của bạn để thay đổi”kích thước của giấy” để thiết lập cho các quá trình phát mạng hoặc giảm số lượng trang và thực hiện công việc một lần nữa
1C20 Hệ thống quản lí modun không chuẩn, truy cập bất thường. Thử lại các lỗi một lần nữa. Nếu sự phục hồi vẫn còn chưa hoàn thành, liên hệ với đại diện dịch vụ của bạn
1C21 – 1C22 Kiểm soát việc truy cập bất thường modun Thử lại các lỗi một lần nữa. Nếu sự phục hồi vẫn còn chưa hoàn thành, liên hệ với đại diện dịch vụ của bạn.
1C30 – 1C33 Lỗi truy cặp đĩa Khi công việc đang chạy, thực hiện lại lần nữa sau khi hoàn thành các công việc chạy. Nếu lỗi vẫn xảy ra, bật tắt nguồn và sau đó trở về, và thực hiện công việc một lần nữa
1C40 Chuyển đổi hình ảnh không chuẩn Bật tắt nguồn và sau đó trở về. Thực hiện lại một lần nữa. Nếu lỗi vẫn xảy ra, liên hệ với đại diện dịch vụ của bạn.
1C60 HHD bị hỏng trong quá trình xử lí Giảm số lượng các trang công việc do lỗi và thực hiện lại một lần nữa.Kiểm tra xem máy chủ và đĩa có đủ dung lượng không.
1C61 Địa chỉ đọc danh sách không chính xác Bật tắt nguồn và sau đó trở về. Thực hiện lại các công việc do lỗi .Cài đặt lại dữ liệu danh sách địa chỉ và thực hiện các công việc lại lần nữa.Nếu lỗi vẫn xảy ra, liên hệ với đại diện dịch vụ của bạn.
1C62 Bộ nhớ mua không  chính xác Bật tắt nguồn và sau đó trở về. Thực hiện lại các công việc do lỗi .Cài đặt lại dữ liệu danh sách địa chỉ và thực hiện các công việc lại lần nữa.Nếu lỗi vẫn xảy ra, liên hệ với đại diện dịch vụ của bạn.
1C63 Địa chỉ IP của thiết bị chưa được thiết lập Yêu cầu quản trị viên của bạn thiết lập địa chỉ IP cho thiết bị.
1C64 Địa chỉ mail của thiết bị chưa được thiết lập. Yêu cầu quản trị viên của bạn thiết lập địa chỉ E-mail cho  thiết bị.
1C65 Địa chỉ SMTP chưa được thiết lập Yêu cầu quản trị viên của bạn thiết lập địa chỉ máy chủ SMTP.
1C66 Thời gian máy chủ xảy ra lỗi Kiểm tra mxem máy chủ SMTP hoạt độg đúng không
1C6A Tên máy chủ bị lỗi Yêu cầu quản trị của bạn để kiểm tra nếu có một nhân vật bất hợp pháp trong các thiết bị. Xóa các ký tự không hợp và đặt lại tên thiết bị phù hợp
1C6B Địa chỉ mail của thiết bị lỗi Yêu cầu quản trị của bạn để kiểm tra nếu có một nhân vật bất hợp pháp trong tên thiết bị. Xóa các ký tự không hợp và đặt lại tên thiết bị phù hợp
1C6C Địa chỉ đến email bị lỗi Kiểm tra nếu có một nhân vật bất hợp pháp tại các điạ chỉ E-mail,lỗi địa chỉ. Xóa ký tự bất hợp pháp và đặt lại địa chỉ E-mail thích hợp, sau đó thực hiện công việc một lần nữa.
1C6D Lỗi hệ thống Bật tắt nguồn và sau đó trở về. Thực hiện các công việc một lần nữa. Nếu lỗi vẫn xảy ra, liên hệ với đại diện dịch vụ của bạn
1C70 SMTP tắt khách hàng Yêu cầu quản trị của bạn cho phép khách hàng SMTP
1C71 Xác thực lỗi SMTP Kiểm tra các phương pháp xác thực SMTP, tên đăng nhập và mật khẩu là chính xác. Nếu cài đặt SSL được kích hoạt, kiểm tra xem các thiết lập và số cổng của SSL tương đương với các máy chủ.
1C72 Lỗi POP trước lỗi SMTP Muốn chính xác hãy kiểm tra các thiết lập của POP trước SMTP và POP 3.
1C80 Truyền fax internet thất bại khi nhận được  e-mail xử lý công việc Xác nhận “ Nhận Fax internet”
1C81 Cạnh cổng truyền thất bại Xác nhận cài đặt hộp thư
1C82 Truyền fax internet thất bại khi nhận được  e-mail xử lý công việc  Xác nhận “ Nhận Fax internet”
1CC0 Hủy bỏ công việc Công việc đã bị hủy bỏ
1CC1 Mất điện Kiểm tra xem nguồn cáp có kết nối đúng và thêm vào có an toàn không.Kiểm tra xem điện có ổn định không
3A10-3A12 Lỗi định dạng MIME Yêu cầu máy điện báo  gửi lại các email trong các định dạng MIME 1.0
3A20-3A22 Qúa trình E-mail bị lỗi Yêu cầu gửi lại E-mail
3A30 Hết thời gian chờ E-mail lỗi Yêu cầu gửi lại E-mail,hoặc thay đổi cài đặt thời gian chờ
3A40 E-mail không hợp lệ Yêu cầu gửi lại E-mail trong định dạng RFC2046.
3A50-3A52 Lỗi HDD Yêu cầu gửi lại E-mail bằng cách tách nó với một số E-mail. Nếu lỗi này xảy ra vì các giấy trống làm việc quá nhiều thứ đang được lưu trữ trong đĩa cứng, thêm giấy để kích hoạt các công việc khác.
3A60-3A62 Cảnh báo HDD đầy Yêu cầu gửi lại E-mail bằng cách tách nó với một số E-mail. Nếu lỗi này xảy ra vì các giấy trống làm việc quá nhiều thứ đang được lưu trữ trong đĩa cứng, thêm giấy để kích hoạt các công việc khác.
3A70 Ngưng tiếp nhận E-mail Yêu cầu quản trị của bạn cho phép cài đặt E-mail và yêu cầu gửi lại E-mail
3A80-3A82 E-mail bị vô hiệu hóa Yêu cầu quản trị của bạn cho phép cài đặt E-mail và yêu cầu gửi lại E-mail
3B10-3B12 Lỗi định dạng E-mail Yêu cầu quản trị của bạn cho phép cài đặt E-mail và yêu cầu gửi lại E-mail
3B20-3B22 Loại mạch bị lỗi Yêu cầu gửi  lại E-mail với File đính kèm được định dạng TIF
3B30-3B32 Ký tự không hợp lệ Yêu cầu gửi lại E-mail với định dạng ISO-8559-1/2
3B40-3B42 Lỗi giải mã E-mail Yêu cầu gửi lại E-mail
3C10-3C13

3C20-3C22

Lỗi phân tích TIFF

Lỗi nén TIFF

Yêu cầu gửi lại E-mail với File đính kèm được định dạng TIFF

Yêu cầu gửi lại E-mail với File đính kèm với ddicnhj dạng TIFF khi nén MH-MR-MMR hoặc JPEG

3C30-3C32 Gỉai quyết lỗi TIFF Yêu cầu gửi lại E-mail với file TIFF đính kèm có độ phân giải hoặc là 200 x 100, 200 x 200, 200 x 400, 300 x 300 hoặc 400 x 400 dpi

 

3C40-3C42 Lỗi kích thước giấy TIFF Yêu cầu người gửi gửi lại email với file TIFF kèm theo đó có thể được in trên giấy có sẵn cho thiết bị.
3C50-3C52  Lỗi tắt đường truyền dẫn Yêu cầu gửi xác định số Fax chính xác và gửi lại
3C60-3C62 Lỗi bảo mật đường truyền dẫn Xác nhận số Fax được quuy định,nhận đường truyền dẫn và yêu  cầu gửi lại E-mail và số Fax chính xác.
3C70 Mất điện Xác nhận việc thu hồi hay không. Nếu không, hãy hỏi người gửi gửi lại E-mail
3D10 Lỗi địa chỉ Yêu cầu quản trị của bạn cài đặt máy chủ DNS và mail được thiết lập một cách chính xác. Nếu chúng được thiết lập một cách chính xác, yêu cầu người gửi để xác nhận địa chỉ đúng.
3D20

3D30

Vượt tối đa đường truyền dẫn

Máy Fax chưa được cài đặt

Yêu cầu người gửi xác định 40 điểm

Đến cho 1 offramp.Các thiết bị không thể thực hiện đường truyền cho hơn 40 điểm đến.Hãy chắc chắn các đơn vị Fax được cài đặt hoặc kết nối 1 cách chính xác.

3E10 lỗi máy chủ giao tiếp POP3 Yêu cầu quản trị của bạn thiết lập địa chỉ máy chủ POP3 một cách chính xác và máy chủ POP3 hoạt động đúng. Kiểm tra xem các cài đặt và số cổng của SSL tương đương với các máy chủ
3E20 Thời gian chờ máy chủ giao tiếp POP3 Yêu cầu quản trị của bạn về dịch vụ hoạt động của POP3 đúng và cáp mạng LAN được kết nối đến máy chủ
3E30 Lỗi đăng nhặp POP3 Yêu cầu quản trị của bạn về tên người dùng và mật khẩu POP3 được thiết lập một cách chính xác
3E40 Lỗi đăng nhập POP3 Yêu cầu quản trị của bạn về các đăng nhập loại (Auto, POP3, APOP) đến máy chủ POP3 phải chính xác
3F00,3F10,3F20,3F30,3F40 Tập tin I/0  lỗi Yêu cầu gửi lại e-mail. Nếu lỗi vẫn xảy ra, liên hệ với đại diện dịch vụ của bạn.

Xem chi tiết tại giavan.com.vn

About the Author

comeofage27_3@yahoo.com

Bài viết liên quan