Những thông báo khi dùng chức năng Scanner máy photo Ricoh 5002

Gia Văn luôn muốn mọi khách hàng có được những hỗ trợ tốt nhất để có thể thực hiện công việc của mình và những thông tin cần thiết hiên nay. Những thông báo khi sửu dụng chức năng Scanner máy photo Ricoh 5002 có thể sử dụng bài viết để biết thêm thông tin và những cách xử lý với chiếc máy của mình được tốt nhất hiện nay

Xem thêm những bài hiện có của dòng máy photocopy ricoh:

Sự cố khi sao chép tài liệu ở máy photocopy Ricoh 5002 (Phần 2)
Các sự cố khi sử dùng chức năng fax ở máy photocopy Ricoh 5002 (Phần 2)
Lỗi khi sử dụng chức năng in ở máy photo Ricoh Aficio 5002 (Phần 2)

THÔNG BÁO HIỂN THỊ KHI BẠN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG SCANNER 

Thông báo sự cố

Nguyên nhân xảy ra sự cố

Cách khắc phục

Bạn không thể xác định các đường dẫn.  Vui lòng kiểm tra cài đặt Do chương trình ngăn virus hoặc chương trình Firewall ( bức tường lửa) được cài đặt sẵn trong hệ thống Windows của máy tính – Do chương trình ngăn virus hoặc chương trình Firewall ( bức tường lửa) được cài đặt sẵn trong hệ thống Windows của máy tính kết nối với thiết bị của bạn

–  Nếu bạn sử dụng phần mềm ngăn virus trong danh sách cài đặt. Để biết thêm thông tin về các chương trình ngăn chặn virus bạn hãy xem phần “Trợ giúp phần mềm anitivirrus”

– Để ngăn kết nối với chương trình bức tường lửa (Firewall) bạn hãy đăng kí địa chỉ IP cho máy tính trong phần cài đặt ngăn địa chỉ IP của chương trình bức tường lửa (Firewall). Để biết thêm thông tin về các cách ngăn chặn,loại bỏ địa chỉ IP.Bạn hãy xem phần “Trợ giúp bức tường lửa (Firewall)”

Không thể thực hiện thao tác quét hình ảnh vì kết nối thất bại Dữ kiệu bạn muốn quét chưa được thiết lập trên máy tính con Bạn hãy thiết lập dữ liệu. Để biết thêm thông tin bạn hãy xem phần hướng dẫn “Thay đổi dữ liệu quét”
Không thể thực hiện thao tác quét hình ảnh vì kết nối thất bại Bạn hãy cài đặt chức năng (Take no action) không hoạt động trên máy tính con để ngừng hoạt động khi nhận được dữ liệu cần quét Bạn hãy mở phần trạng thái quét hình ảnh và nhấn [Events] sau đó chọn [Start this program] để biết trạng thái thiết bị khi nhận được dữ liệu quét. Để biết thêm thông tin bạn hãy xem phần “trợ giúp hệ thống hoạt động”
Không thể thực hiện thao tác quét hình ảnh. Bạn hãy kiểm tra cài đặt trên PC Chức năng quét hình ảnh chưa được cài đặt đúng Bạn hãy kiểm tra chức năng quét hình ảnh xem có được cài đặt chính xác không
Không thể lưu thêm trong bộ nhớ thiết bị được nữa. Bạn hãy kiểm tra bộ nhớ thiết bị và cài đặt thiết bị Bộ nhớ bị lỗi hoặc tên tập tin chứa kí tự không thể dùng được – Bạn hãy kiểm tra xem bộ nhớ của thiết bị có bị lỗi gì không

– Bạn hãy kiểm bộ nhớ của thiết bị xem có được định dạng chưa hoặc định dạng có phù hợp với thiết bị không

– Bạn hãy kiểm tra tên tập tin xem có cài đặt thời gian quét chưa. Để biết thêm thông tin về các kí tự có thể sử dụng để để đặt tên cho tập tin được không,bạn hãy xem phần “xác định tên tập tin”

Không thể lưu thêm trong bộ nhớ thiết bị được nữa vì bộ nhớ thiết bị đã đầy Bộ nhớ đầy dữ liệu được quét không thể lưu được. Ngay cả khi thiết bị đủ bộ nhớ cũng không thể lưu tập tin được vì số lượng tập tin vượt quá giới hạn cho phép lưu – Bạn hãy thay bộ nhớ mới

– Nếu dữ liệu được quét dưới dạng trang đơn hoặc nhiều trang thì dữ liệu sẽ được lưu vào bộ nhớ thiết bị.Bạn hãy thay bộ nhớ mới và bấm [Retry] để lưu các dữ liệu còn lại hoặc bấm [Cancel] để hủy bỏ thao tác quét

Không thể lưu thêm trong bộ nhớ thiết bị được nữa vì bộ nhớ thiết bị đang ở chế độ bảo mật Bộ nhớ của thiết bị đang ở chế độ bảo mật Bộ nhớ thiết bị đang ở chế độ bảo mật, chưa được mở
Số trang của dữ liệu vượt quá giới hạn cho phép. Bạn không thể gửi dữ liệu đã quét được Số trang của tập tin vượt quá giới hạn cho phép Bạn hãy giảm số trang của tập tin lại rồi sau đó gửi lại tập tin. Để biết thêm thông tin về số lượng trang tối đa của một tập tin, bạn hãy xem phần : Chức năng lưu trữ”

Tham khảo giá máy photo hiện nay tại Gia Văn

About the Author

comeofage27_3@yahoo.com

Bài viết liên quan