Phân bố cách đặt bản vẽ bằng tay ở máy photo Ricoh Aficio 480W ( Phần 3)

 Bạn có thể sử dụng những tính năng độc đáo từ những chiếc máy hiện nay của người dùng khi sử dụng. Phân bố cách đặt bản vẽ bằng tay ở máy photo Ricoh Aficio 480W bài viết sẽ nói về ý nghĩa của những ký hiệu trên máy photo để hoạt động.

Xem thêm những lỗi thường xảy ra khi máy hoạt động công việc:

Phân bố cách đặt bản vẽ bằng tay ở máy photo Ricoh Aficio 480W ( Phần 2)
Cách cài đặt thông số khi quét ảnh ở máy photo ricoh 480W ( Phần 2)
Độ phân giải, thao tác quét ảnh ở máy photo ricoh 480W

 • THÔNG TIN TẬP TIN
  • Bạn có thể biết được thông tin về bảng vẽ được hiển thị. Để thực hiện thao tác bạn  chọn lệnh “File – Info” hoặc nhấn nút sau:
   phan-bo-cach-dat-ban-ve-bang-tay-o-may-photo-ricoh-aficio-480w-phan-3
   Để biết thêm thông tin về hệ thống Windows 
 • THANH CÔNG CỤ
  • Phần này nói ngắn gọn về cách sử dụng của các nút trong thanh công cụ
   phan-bo-cach-dat-ban-ve-bang-tay-o-may-photo-ricoh-aficio-480w-phan-3 Cut area : Dùng để cắt vùng cần chọn
   phan-bo-cach-dat-ban-ve-bang-tay-o-may-photo-ricoh-aficio-480w-phan-3 Copy area to clipboard : Dùng để sao chép phần cần chọn  clipboard : dùng để sao chép nội  dung, hình ảnh,tập tin rồi dán vào vị trí khác )
   phan-bo-cach-dat-ban-ve-bang-tay-o-may-photo-ricoh-aficio-480w-phan-3 Insert area from clipboard : Chèn hình ảnh, tập tin
   phan-bo-cach-dat-ban-ve-bang-tay-o-may-photo-ricoh-aficio-480w-phan-3 Cut area from drawing and delete the rest [“Crop”] : Cắt phần hình vẽ và xóa các phần còn lại ( Crop : cắt)
   phan-bo-cach-dat-ban-ve-bang-tay-o-may-photo-ricoh-aficio-480w-phan-3 Undo last command : Hoàn tác lệnh cuối cùng
   phan-bo-cach-dat-ban-ve-bang-tay-o-may-photo-ricoh-aficio-480w-phan-3 Zoom center of cut out : Thu phóng phần cắt ra
   phan-bo-cach-dat-ban-ve-bang-tay-o-may-photo-ricoh-aficio-480w-phan-3Zoom window selected with the mouse : Thu phóng bằng con chuột
   phan-bo-cach-dat-ban-ve-bang-tay-o-may-photo-ricoh-aficio-480w-phan-3 Successively enlarge cut out area : Tiếp tục phóng to phần cắt
   phan-bo-cach-dat-ban-ve-bang-tay-o-may-photo-ricoh-aficio-480w-phan-3 Successively reduce cut out area : Tiếp tục thu nhỏ phần cắt

Với những ghi chú về các biểu tượng trên bạn có thể hiểu rõ chức năng của máy photo và những hướng dẫn của các kỹ thuật viên tại công ty Gia Văn

About the Author

comeofage27_3@yahoo.com

Bài viết liên quan