Gọi Ngay: 0938 241 247 (Zalo)
Email: accountant@giavan.vn

Quét bản vẽ với các định dạng file được phép ở máy photo Ricoh W480

Với một chiếc máy photo nhiều chức năng được sử dụng rộng rãi và những hỗ trợ cần thiết cho những người sử dụng hiện nay với người dùng. Với những bản quét với các định dạng file được phép ở máy photo Ricoh bên dưới được liệt kê giúp bạn có thể đem lại những thông tin cần thiết đến với người dùng.

Xem thêm những thông tin cần thiết của máy photo ricoh:

Tổ hợp các phím tắt trên màn hình của máy photo Ricoh W480
Hướng dẫn ngắn gọn các chức năng của phần công cụ của máy photo Ricoh W480
Những thông báo khi dùng chức năng quét ảnh máy photo Ricoh 5002 (Phần 2)

ĐẶT BẢN VẼ

 • Để thêm bản vẽ vào bạn hãy mở File – Open. Để quét bản vẽ bạn hãy chọn các định dạng tập tin sau :
 • Calcomp……………………………………………………(*.906, *.907)
 • CALS [after MIL – STD – 1840 B]………………………………..( *.cal )
 • Intergraph…………………………………………………..(*.cit; *.tg4)
 • HP – GL [/ 2,RTL]…………………………………………………….(*.plt; *.rtl)
 • PCX………………………………………………………..(*.pcx)
 • RLC………………………………………………………..(*.rlc)
 • T6X…………………………………………………………(*.t6x)
 • TIFF………………………………………………………. (*.tif)
  [Nhóm 3,4 không nén,gói bits,striped & tiled](striped là phần sọc được thẻ hiện trên bản vẽ)( tiled là phần ô vuông được thẻ hiện trên bản vẽ khi quét)
 • Windows / OS2 Bitmaps…………………………………..(*.bmp)
 • Windows Meta File…………………………………………(*.wmf)
  [Các tùy chọn có sẵn dưới dạng tùy chọn ]
 •  CMG………………………………………………………..(*.cgm)
 • PDF………………………………………………………….(*.pdf, *.ps)
 • Bạn có thể sử dụng các định dạng sau nếu bạn cài đặt phiên bản đầy đủ từ Auto CAD 2000 đến 2006 hoặc tùy chọn DWF / DWG / DXF từ máy chủ
 • DWF…………………………………………………………(*.dwf)
 • DWG…………………………………………………………(*.dwg)
 • DXF………………………………………………………….(*.dxf)

CHÚ Ý

 • Chương trình RW-480 PLOTBASE không thể in tập tin DWG và DXF chỉ chứa 1 trong 2 tập tin
 • Bạn có thể tải nhiều tập tin (PDF, RW-480PS, HPGL, HPGL / 2, Tiff).Không giới hạn về số lượng trang cho mỗi tập tin.Bạn có thể chỉnh sửa nhiều trang trong một tập tin nhưng không chính xác bằng bạn chỉnh sửa từng trang

CÁC CHẾ ĐỘ XEM TẬP TIN

 • Bạn có thể thay đổi các chế độ xem các bản vẽ bằng thanh công cụ ( Để biết thêm thông tin bạn hãy xem trang 160)

THÔNG TIN TẬP TIN

 • Bạn có thể lấy thông tin về bản vẽ đang tải về. Để thực hiện thao tác này bạn hãy chọn “ File – Info” hoặc nhấn nút sau
 • Để biết thêm thông tin để mở hệ thống Window bạn hãy xem trang 105

LƯU BẢNG VẼ

 • Nếu bạn thay đổi,chỉnh sửa bảng vẽ của mình,bạn có thể lưu bằng Menu “File – Save as” hoặc sử dugnj các phím tắt thông thường “Ctrl + S”.Bạn phải nhập tên tập tin.Bản sao của bảng vẽ được tạo ra không làm thay đổi bản gốc. Bạn có thể lưu các thay đổi sau khi chỉnh sửa bản gốc

CHÚ Ý

 • Khi lưu bạn không được quên quét một số định dạng không thể lưu được
 • RW-480 SCANTOOL có thể lưu các định dạng tệp sau:
 • CALS [ MIL-STD-1840B] ……………………………….. (* .cal)
 • CALS [MIL-STD-28002A] …………………………………….(*.cal)
 • DWF………………………………………………………………….(*.dwf)
 • Intergraph …………………………………………………………..(*.cit; *.tg4)
 • HPGL/HPGL2 …………………………………………………… (*.rtl)
 • PCX…………………………………………………………………. (*.pcx)
 • PDF ………………………………………………………………….(*.pdf)
 • RLC …………………………………………………………………(*.rlc)
 • T6X ………………………………………………………………….(*.t6x)
 • TIFF ……………………………………………………………….. (*.tif)
 • TIFF (Multipage) …………………………………………………(*.tif)
 • Windows / OS2 Bitmaps …………………………………….. (*.bmp)

CHÚ Ý

 • Do các hạn chế của Định dạng tệp DWF nên không thể lưu các tập tin có kích thước lớn hơn 6 m
 • Các định dạng tập tin mà bạn có thể sử dụng được đưa ra trong phụ lục.

Để có thể sử dụng được những tính năng độc đáo nhất để đem lại những thông tin cần dùng để có thể hỗ trợ những chức năng cần thiết hiện nay với người dùng.