Sự cố khi in 2 mặt và những kết nối của quá trình ở máy photocopy ricoh mp 6000

Một sự đơn giản của những chiếc máy photocopy để có được những thông tin và cách khắc phực về các lỗi của máy hiện nay để đem đến một trong những tín hoạt động tốt nhất cho bạn và cho công ty. Những hướng dẫn chi tiết để đam bạn có thể sử dụng tốt nhất để có thể tự mình sửa chữa. Gia Văn hy vọng có thể khắc phục mọi tình trạng của máy tốt để có thể duy trì công việc.

Sự cố đặt vị trí của giấy

Sự cố photocopy

Nguyên nhân xảy ra sự cố

Cách khắc phục

Vị trí đặt con dấu bị sai Do bạn đặt hướng giấy sai Bạn hãy kiểm tra hướng giấy và vị trí đặt con dấu

Sự cố kết nối

Sự  cố

Nguyên nhân xảy ra sự cố

Cách khắc phục

Bạn không thể làm thành một cuốn sách từ chế độ Booklet hoặc tạp chí bằng cách gấp các bản sao lại Do bạn đã thiết lập chế độ (mở bên trái hoặc mở bên phải) thiết lập này không phù hợp với hướng đặt của bản gốc Bạn hãy nhấn [Copier/document sever features] sau đó nhấn tiếp [ edit] và thiết lập bằng cách nhấn [Orientation: Booklet, Magazine]
Khi bạn sử dụng chức năng kết hợp thì có thể sẽ có một số phần của bản gốc không được sao chép Do bạn chỉ xác định kích thước sao chép nên kích thước này không phù hợp kích thước bản gốc và bản sao Khi bạn xác định kích thước để sao chép bạn hãy chọn chế độ Manual paper để chắc chắn tỉ lệ này phù hợp với tỉ lệ bản gốc à bản sao.Bạn hãy xác định kích thước sao chép chính xác trước khi dùng chế độ Combie (kết hợp)
Bản sao không chính xác theo yêu cầu Do bạn đặt bản gốc không chính xác theo yêu cầu Khi bạn xếp chồng các bản gốc vào khay ADF, trang cuối cùng của bản gốc bạn nên đặt ở dưới cùng

Nếu bạn đặt bản gốc lên mặt kính tiếp xúc thì bạn hãy đặt những trang đầu tiên lên trên để được sao chép

Sự cố in 2 mặt ở máy

Sự cố

Nguyên nhân xảy ra sự cố

Cách khắc phục

Không thể sử dụng chế độ in 2 mặt Do bạn đặt giấy trên khay tay Bạn hãy lấy giấy trên khay tay ra,và bạn hãy đặt giấy vào những khay khác
Không thể sử dụng chế độ in 2 mặt Do bạn đặt giấy vượt quá giới hạn cho phép 110g/m2 Bạn hãy lấy bớt giấy ra
Không thể sử dụng chế độ in 2 mặt Bạn đã chọn khay và thiết lập chế độ sao chép 1 mặt trong khay giấy và thiết lập hệ thống Bạn hãy chọn khay để thiết lập chế độ sao chép 2 mặt. Để biết thêm thông tin bạn hãy xem phần “Hướng dẫn cài đặt chung” và “thiết lập hệ thống”
Bản sao không chính xác theo yêu cầu Do bạn đặt bản gốc không chính xác theo yêu cầu Khi bạn xếp chồng các bản gốc vào khay ADF, trang cuối cùng của bản gốc bạn nên đặt ở dưới cùng

Nếu bạn đặt bản gốc lên mặt kính tiếp xúc thì bạn hãy đặt những trang đầu tiên lên trên để được sao chép

 

Khi bạn sử dụng chế độ in 2 mặt,bản sao sẽ được thực hiện từ đầu trang tới cuối trang mặc dù bạn chọn chế độ in 2 mặt ở đầu trang Do bạn đặt bản gốc không đúng hướng Bạn hãy đặt bản gốc đúng hướng.Để biết thêm thôn gitn bạn hãy xem phần “Hướng đặt bản gốc” và “Tài liệu tham khảo khi sao chép tài liệu”

Sự cố sao chép tài liệu khi thực hiện trên quá trình photo

Sự cố Nguyên nhân xảy ra sự cố Cách khắc phục
Màn hình hiển thị thông báo “Số lượng trang của tập tin vượt quá giới hạn cho phép. Bạn có muốn lưu những trang đã được quét” Số lượng trang của tập tin vượt quá giới hạn cho phép của một tập tin hoặc tài liệu Để lưu trang đã được quét bạn hãy nhấn [Store file]. Dữ liệu được quét sẽ lưu vào dữ liệu máy.Nếu bạn không muốn lưu trang đã được quét bạn hãy nhấn [No]. Dữ liệu được quét sẽ bị xóa
Bạn quên mật khẩu Bạn không thể truy cập vào một tập tin khi bạn không nhập mật khẩu Bạn hãy liên hệ với quản trị viên của bạn

Để xóa các tập tin được lưu trữ trong các máy chủ tài liệu, bạn nhấn  [Delete All Files]trong [Administrator Tools] và trong [System Settings]. Để biết thêm thông tin bạn hãy xem phần “hướng dẫn cài đặt chung”

Gọi (08) 3848 6667 để được những kỹ thuật viên tư vấn chi tiết về các lỗi của máy photo ricoh trên thị trường và những thông tin cần thiết các dòng máy photo màu ricoh hay máy toshiba để có thể nắm được thông tin giá hiện nay trên thị trường văn phòng.

About the Author

comeofage27_3@yahoo.com

Bài viết liên quan