Sự cố lưu trữ dữ liệu và cách thay đổi kích thước giấy ở máy photocopy ricoh 651

Những sự cố và cách khắc phục của dòng máy được khắc phục các lỗi của máy photocopy ricoh trên thị trường để cho thể khắc phục một cách tốt nhất hiện nay cho công việc của những những tính năng để đảm bảo cho văn phòng công ty đươc một chiếc máy tốt nhất.

SỰ CỐ

CÁCH KHẮC PHỤC

Khi số trang vượt quá giới hạn cho phép của tập tin. Thông báo xuất hiện trên màn hình cảm ứng, bạn có muốn lưu và quét như một tập tin không ? Số lượng các trang quét vượt quá giới hạn mỗi tập tin của máy chủ tài liệu.

Nếu bạn muốn lưu trữ và quét như một tập tin, bạn hãy nhấn [Yes] bản gốc sẽ được lưu trữ như một tập tin trong máy chủ tài liệu

Nếu bạn không muốn quét bản gốc để được lưu trữ , bạn hãy nhấn [No] thì dữ liệu sẽ quét hết

Bạn không thể lưu được dữ liệu trong tập tin Bạn hãy kiểm tra ngày hoặc cột thời gian trong tài liệu máy chủ. Tập tin hiển thị

Bạn hãy kiểm tra nội dung của tài liệu bằng cách in trang đầu tiên của tài liệu. Để tìm tài liệu bạn  muốn trong tập tin chính : Tập tin hiển thị, và nhấn [ Print 1st ] để in 1 trang,sau đó nhấn {{{ Start }}} để bắt đầu

Bộ nhớ hay bị đầy

 

 

Bạn có muốn kiểm tra chất lượng bản in trước khi in ra với số lượng lớn

Bạn hãy nhấn [ Delete file ] để xóa tài liệu, tập tin  không cần thiết làm  bộ nhớ trống hơn.

 

Đầu tiên bạn hãy in ra mẫu sao chép của máy photo ricoh

Tài liệu sẽ không tự động xóa khi bạn lưu trữ tài liệu Nếu bạn chọn [ No] thì tập tin sẽ tự động xóa, sau đó lưu trong máy chủ tài liệu

” Tự động xóa tập tin’”

Nếu bạn chọn [ Yes] các tài liệu sẽ được lưu sau khi thay đổi

Thông báo xuất hiện. Không thể sao chép. Bản gốc được quét bằng những chức năng khác. Các chức năng sao chép được sử dụng. Để hủy bỏ lệnh, bạn hãy nhấn [ Exit] để thoát và sau đó bạn nhấn {{{ Copy}}} rồi nhấn tiếp {{{ Clear/stop}}} để hủy bỏ lệnh

 

Khi thông báo xuất hiện. Thao tác in dừng lại bạn hãy nhấn [ Yes].[Stop]

TẢI, THÊM GIẤY

CHÚ Ý

  • Bạn có thể thay đổi kích thước, kích cỡ giấy ở khay 2, 3

Để biết thêm thông tin bạn hãy xem “Thay đổi kích thước giấy ”

TÀI LIỆU THAM KHẢO

  • Để biết thêm chi tiết về các loại giấy , bạn hãy xem ở bài “Giấy để sao chép”

CHÚ Ý

  • Bạn không nên xếp chồng giấy cao hơn so với các hướng dẫn giới hạn bên trong khay
  • Giấy lẫn lộn với nhau trước khi bạn thêm, tải giấy vào khay
  • Bạn hãy làm thẳng giấy hoặc không được làm cong trước khi bạn thêm giấy vào khay
  • Bạn hãy kéo khay giấy ra cho đến khi nó dừng lại
  • Bạn hãy đặt giấy vuông góc vào khay và thêm giấy

THÊM, TẢI GIẤY VÀO KHAY 1

  • Khi giấy ở khay 1 bên phải lệch ra ngoài, giấy bên trái sẽ tự động chuyển sang phải. Trong khi giấy bị lệch ra ngoài, thông báo sẽ tự động hiển thị hướng dẫn bạn phải chờ. Bạn không được kéo ra khỏi khay

CHÚ Ý

  • Bạn có thể thêm giấy trong khi thực hiện bản sao từ khay 1. Trong thời gian sao chép bạn có thể kéo qua bên trái của khay

KHI KHAY ĐƯỢC KÉO RA HẾT

TẢI, THÊM GIẤY

KHI KÉO MỘT NỬA TRÁI CỦA KHAY

NẠP GIẤY VÀO KHAY BÊN TRÁI

  • Bạn hãy nhẹ nhàng đẩy khay giấy vào đến khi nó dừng lại.

Xem thêm các dòng máy photo tại trang này: giavan.com.vn

About the Author

comeofage27_3@yahoo.com

Bài viết liên quan