Thiết lập các tùy chọn in cho nhiều hồ sơ cần lưu trữ máy toshiba e-studio 2007

Thiết lập các tùy chọn in cho nhiều hồ sơ cần lưu trữ máy toshiba e-studio 2007 hiện nay với những cách khác nhau để đem đến chất lượng hiệu quả nhất cho những dòng máy hiện Toshiba hiện nay trên thị trường. Gia Văn nhằm đáp ứng cũng như hướng dẫn những lỗi hay các thiết lập người dùng trên máy để có những sản phẩm cần thiết trong văn phòng, công ty lớn nhỏ.

Lưu trữ hồ sơ

Bạn có thể đăng ký tối đa 20 hồ sơ cho mỗi điều khiển máy in.

  1. Cấu hình các tùy chọn in trên mỗi tab.

Thiết lập các tùy chọn in khác nhau tùy thuộc vào cách bạn muốn in một tài liệu.

  1. Nhấn [Save Profile] trong nhóm hồ sơ.

Các [Profile] hộp thoại xuất hiện.

  1. Nhập tên hồ sơ và bấm [OK].

Tên hồ sơ phải thể dài đến 63 ký tự.

Nhắc nhở :

Nếu bạn nhập một tên hồ sơ hiện có, bạn được nhắc nhở để xác nhận xem bạn có muốn ghi đè lên nó. Nếu bạn muốn, bấm [OK].

Nếu bạn cố gắng để tiết kiệm được hơn 20 hồ sơ, một hộp thoại thông báo cho bạn rằng không thể lưu xuất hiện, sau đó hồ sơ 21 được lưu như một hồ sơ tạm thời. Nếu bạn muốn đăng ký hồ sơ tạm thời này, xóa hồ sơ không cần thiết đầu tiên, và sau đó chọn [Temporary Profile] gọi lại hồ sơ này và nhấn [Save Profile] để lưu.

Bạn không thể chỉ định nhấn [None] cho tên hồ sơ.

  1. Các hồ sơ được lưu.

Tải hồ sơ

  1. Chọn một định dạng trong [Profile].

Các tùy chọn thiết lập trong hồ sơ cá nhân được phản ánh trên mỗi tab.

Chú thích

Để khôi phục lại các thiết lập mặc định sau khi bạn chọn cấu hình, bấm [Restore Defaults] trên mỗi tab. Lựa chọn [None] trên [Profile] sẽ không khôi phục lại được.

Xóa hồ sơ

  1. Chọn cấu hình bạn muốn xóa trong [Profile] , và bấm vào [Delete].

Các [Confirm Delete] hộp thoại xuất hiện.

  1. Nhấn [Yes] để xóa các cấu hình đã chọn.

Đến với gia văn để có những chiếc máy và những nhân viên tư vấn nhiệt tình nhất với các thiết bị hỗ trợ những dòng máy toshiba hay những chiếc máy photo toshiba e-studio 2007 và các máy cùng dòng hiện nay trên thị trường máy photocopy. Xem thêm sản phẩm tại giavan.com.vn hoặc gọi điện (08) 3848 6667 để được tư vấn cụ thể nhất với thiết bị của bạn.