Các mã lỗi khi quét hình ảnh từ tài liệu ở dòng máy toshiba 2051C (P2)

STT MÔ TẢ SỰ CỐ CÁCH KHẮC PHỤC
Lưu trữ đến E – Filing
2B11 Trạng thái công việc không thành công Bạn hãy tắt nguồn và khởi động lại và thử lại công việc . Nếu lỗi vẫn xảy ra bạn hãy liên hệ đại diện dịch vụ của bạn
2B20 Truy cập tập tin không thành công Bạn hãy tắt nguồn và khởi động lại và thử lại công việc. Nếu lỗi vẫn xảy ra bạn hãy liên hệ đại diện dịch vụ của bạn
2B30 Không đủ bộ nhớ Bạn hãy xóa những tài liệu không cần thiết trong E-Filing và thực hiện thao tác
2B31 Thao tác truy cập Electronic Filing không  thành  công Bạn hãy  tắt nguồn và khởi động lại. Sau đó bạn hãy thử lại thao tác bị lỗi. Nếu một thư mục có tên giống như một tài liệu đã có sẵn trong hộp thì bạn không thể được tạo ra. Thử lại bằng cách thay đổi tên thư mục. Xóa Electronic Filing quy định hoặc thư mục và thiết lập lại chúng. Nếu các quy định e-Filing hoặc thư mục không thể xóa được, bạn hãy liên hệ với đại diện dịch vụ của bạn
2B50 Thao tác xử lí hình ảnh không thành công  Bạn hãy tắt nguồn và khởi động lại. Sau đó quét hình ảnh lại lần nữa. Nếu vẫn còn lỗi bạn hãy liên hệ với đại diện dịch dịch vụ của bạn
2B51 Thao tác xử lí hình ảnh khi in không thành công Bạn hãy chắc chắn rằng danh sách các chức năng có thể được in ra. Hãy thử in lại. Nếu lỗi vẫn xảy ra bạn hãy liên hệ đại diện dịch vụ của bạn
2B71 Thời gian lưu trữ các tài liệu e-Filing hết hạn Bạn hãy kiểm tra xem có bất kỳ tài liệu cần thiết được lưu trữ trong e-Filing không. Các tài liệu này sẽ bị xóa trong vài ngày tới
2B80 Bộ nhớ HDD để lưu trữ dữ liệu e-filing quá nhiều Bạn hãy xóa những tài liệu không cần thiết trong e-filing
2B90 Bộ nhớ không đủ Bạn hãy tắt nguồn và khởi động lại.Sau đó thử quét hình ảnh lại lần nữa. Nếu vẫn xảy ra lỗi bạn hãy liên hệ đại diện dịch vụ của bạn
2BA0 Mật khẩu không phù hợp, không đúng quy định Bạn hãy chắc chắn rằng mật khẩu là đúng và thử quét một lần nữa, hoặc đầu tiên bạn thiết lập lại mật khẩu và sau đó thực hiện lại quá trình quét. Khi lỗi này xảy ra trong in ấn của các dữ liệu trong e-Filing, bạn hãy nhập mật khẩu của quản trị viên đã thiết lập cho bạn. Nếu phục hồi vẫn còn chưa hoàn thành hoặc trong trường hợp của một mật khẩu hợp lệ cho các hoạt động in ấn khác (mở tập tin, vv), liên hệ với đại diện dịch vụ của bạn
2BA1 Kích thước giấy, chế độ màu, độ phân giải chưa chính xác Kích thước, chế độ hoặc độ phân giải màu sắc  không được hỗ trợ bởi e-Filing. Bạn hãy kiểm tra kích thước giấy, chế độ màu, độ phân giải của máy photocopy được thiết lập
2BB0 Thao tác bị hủy Thao tác bị hủy bỏ
2BB1 Lỗi mất điện Bạn hãy chắc chắn rằng cáp nguồn được kết nối đúng và lắp đặt an toàn. Bạn hãy thực hiện lại
2BC0 Lỗi hệ thống Bạn hãy tắt nguồn và khởi động lại. Nếu vẫn xảy ra lỗi bạn hãy liên hệ với đại diện dịch vụ của bạn
2BD0  Mất điện xảy ra trong khi e-Filing đang khôi phục Bạn hãy chắc chắn rằng cáp nguồn được được lắp đặt đúng và an toàn. Sau đó bạn hãy thử lại thao tác bị lỗi
2BE0 Không có các thông số máy Bạn hãy tắt nguồn và khởi động lại. Sau đó thử quét hình ảnh bị lỗi lại
2BF0 Số lượng trang vượt quá giới hạn cho phép Bạn hãy giảm bớt các trang bị lỗi lại và thực hiện lại thao tác bị lỗi lần nữa
2BF1 Số lượng  của tài liệu đã vượt quá giới hạn cho phép Bạn hãy xóa các tài liệu không cần thiết trong hộp thoại hoặc trong thư mục
2BF2 Số lượng  của thư mục đã vượt quá giới hạn cho phép Bạn hãy xóa các tài liệu không cần thiết  trong thư mục
Thiết lập kết nối mạng
2500 Lỗi cú pháp, lệnh không được xác nhận Bạn hãy kiểm tra địa chỉ thư đầu cuối và địa chỉ thư đến xem có chính xác không. Sau đó bạn kiểm tra máy chủ thư điện tử có hoạt động bình thường không. Sau đó bạn tắt nguồn và khởi động lại. Thử lại thao tác lỗi lần nữa

About the Author

comeofage27_3@yahoo.com

Bài viết liên quan