Mã lỗi khi quét hình ảnh máy photo toshiba e-studio 2051C (P2)

MÃ LỖI MÔ TẢ SỰ CỐ CÁCH KHẮC PHỤC
Lưu tập tin
2D10,2D12,2D13 Thao tác công việc sai Bạn tắt nguồn và khởi động lại và thử lại lần nữa. Nếu lỗi vẫn xảy ra, bạn hãy liên hệ với đại diện dịch vụ của bạn cung cấp máy photo
2D11 Thiết bị không đủ bộ nhớ Bạn hãy chờ một tí và thử lại công việc lần nữa. Nếu lỗi vẫn còn bạn hãy tắt nguồn và khởi động lại và thử lại
2D14 Tham số không hợp lệ Nếu bạn sử dụng một tham số có sẵn,Bạn hãy tạo tham số mới. Nếu lỗi vẫn còn bạn hãy tắt nguồn và sau đó thử lại công việc lần nữa
2D15 Kích thước tập tin vượt quá giới hạn cho phép hoặc kích thước mail đạt tối đa Bạn hãy chia thành nhiều tập tin hoặc thử lại trong một định dạng đơn giản hơn
2D30 Không tạo được thư mục Bạn hãy chắc chắn rằng các thư mục lưu trữ có thể ghi và các thư mục trong ổ đĩa có đủ bộ nhớ. Nếu có nhiều thao tác thực hiện cùng một lúc,các lỗi có thể xảy ra vì các đĩa tạm thời không có đủ bộ nhớ. Trong trường hợp này bạn hãy chờ một chút và thử lại. Nếu lỗi vẫn còn bạn hãy tắt nguồn và khởi động lại và thử lại công việc trên máy photo toshiba
2D31,2D33 Không thể tạo tập tin mới Bạn hãy chắc chắn rằng các thư mục lưu trữ có thể ghi và các thư mục trong ổ đĩa có đủ bộ nhớ. Nếu có nhiều thao tác thực hiện cùng một lúc,các lỗi có thể xảy ra vì các đĩa tạm thời không có đủ bộ nhớ. Trong trường hợp này bạn hãy chờ một chút và thử lại. Nếu lỗi vẫn còn bạn hãy tắt nguồn và khởi động lại và thử lại công việc
2D32 Xóa tập tin không thành công Bạn hãy chắc chắn rằng các thư mục lưu trữ có thể ghi và các thư mục trong ổ đĩa có đủ bộ nhớ. Nếu có nhiều thao tác thực hiện cùng một lúc, các lỗi có thể xảy ra vì các đĩa tạm thời không có đủ bộ nhớ. Trong trường hợp này bạn hãy chờ một chút và thử lại. Nếu lỗi vẫn còn bạn hãy tắt nguồn và khởi động lại và thử lại công việc
2D40 Không thể chuyển đổi,định dạng tập tin hình ảnh Lỗi này xảy ra khi bạn chuyển sang định dạng PDF. Do các chức năng quét một lần nữa.Nếu lỗi vẫn xảy ra bạn hãy sử dụng định dạng PDF. Khi lỗi này xảy ra trong chuyển đổi khác hơn định dạng PDF. Bạn hãy tắt nguồn và sau đó quét
2D43 Lỗi mã hóa.Không thể tạo tập tin mới được Nếu lỗi vẫn xảy ra sau khi bạn thực hiện lại. Bạn hãy tắt nguồn và khởi động lại. Sau đó bạn hãy thử lại lần nữa
2D44 Không cho phép tạo tập tin Tập tin bạn tạo ra chưa được mã hóa. Bạn hãy thiết lập mã hóa cấu hình và thử lại. Để tạo tập tin không mã hóa bạn hãy tham khảo quản trj viên của bạn
2D45 Lỗi dữ liệu Bạn hãy chắc chắn rằng các thiết lập là đúng và thực hiện chức năng quét lần nữa. Nếu lỗi vẫn còn,bạn hãy tắt nguồn và thực hiện lại lần nữa
2D62 Thao tác kết nối với đường dẫn không thành công. Bạn hãy kiểm tra lại lại đường dẫn Bạn hãy chắc chắn rằng các thư mục mạng được chia sẻ trong mạng của bạn và thử quét lại. Nếu lỗi vẫn còn,bạn hãy yêu cầu quản trị của bạn để kiểm tra địa chỉ IP hoặc đường dẫn của máy chủ có đúng không. Ngoài ra hãy chắc chắn rằng máy chủ đang hoạt động đúng
2D63 Đường dẫn mạng không hợp lệ. Bạn hãy kiểm tra đường dẫn Bạn hãy chắc chắn rằng bạn kết nối thư mục mạng đúng và thử quét lại
2D64 Đăng nhập tập tin không thành công. Bạn hãy kiểm tra lại tên và mật khẩu Bạn hãy chắc chắn rằng bạn sử dụng tên người dùng và mật khẩu để đăng nhập vào các máy chủ tập tin là đúng, hoặc bạn có thể kết nối tới các máy chủ tập tin chính xác. Sau đó thử quét lại
2D65 Có quá nhiều tài liệu trong thư mục. Thao tác tạo tài liệu mới không thành công Bạn hãy xóa các dữ liệu trong các thư mục lưu trữ trong thiết bị và quét lại
2D66 Không thể xử lý thao tác công việc của bạn. Bộ nhớ lưu trữ không đủ Bạn hãy giảm số lượng các trang  và thử lại. Sau đó bạn hãy kiểm tra xem máy chủ hoặc đĩa địa phương có đủ bộ nhớ không .
2D67 Dịch vụ FTP không có sẵn Bạn hãy yêu cầu quản trị của bạn thiết lập các dịch vụ FTP có cấu hình đúng
2D68 Dịch vụ File Sharing là không có sẵn Bạn hãy yêu cầu quản trị của bạn kích hoạt SMB
2D69 Dịch vụ NetWare là không có sẵn Bạn hãy yêu cầu quản trị của bạn kích hoạt NetWare
2DA6 Xóa tập tin  không thành công Bạn hãy xóa các tập tin trong thư mục, bật tắt nguồn và sau đó trở về, và thực hiện lại quá công việc vấn đề. Nếu lỗi vẫn còn, liên hệ với đại diện dịch vụ của bạn
2DA7 Bạn hãy tắt nguồn và khởi động lại,sau đó trở về. Bạn hãy thử các công việc lỗi lần nữa. Nếu lỗi vẫn còn,bạn hãy liên hệ với đại diện dịch vụ của bạn
2DC0 Thao tác bị hủy bỏ Thao tác bị hủy bỏ
2DC1 Mất điện Bạn hãy chắc chắn rằng cáp nguồn được kết nối đúng và được lắp đặt một cách an toàn. Bạn hãy gửi lại công việc

About the Author

comeofage27_3@yahoo.com

Bài viết liên quan