Mã lỗi khi quét hình ảnh máy photo toshiba e-studio 2051C (P1)

Mã lỗi khi quét hình ảnh của máy photocopy

  • Các lỗi này sẽ cho bạn biết thao tác quét hình ảnh được phép thực hiện như sau

  • Trong danh sách đăng nhập TopAccess, các thông báo trạng thái máy được hiển thị

Trên bảng điều khiển cảm ứng của thiết bị, mã lỗi sẽ được hiển thị.Bạn hãy xem danh sách dưới đây:

MÃ LỖI MÔ TẢ SỰ CỐ CÁCH KHẮC PHỤC
Email
2C10,2C12,2C13,

2C20- 2C22

Thao tác công việc sai Khi bạn gửi Email xảy ra lỗi hệ thống.Bạn hãy thử lại lần nữa. Nếu lỗi vẫn xảy ra,bạn hãy liên hệ với đại diện dịch vụ của bạn
2C11,2C62 Thiết bị không đủ bộ nhớ Bạn hãy hoàn tất thao tác đang thực hiện trước khi thực hiện lại các thao tác do lỗi. Nếu vẫn xảy ra lỗi bạn hãy tắt nguồn và khởi động lại,sau đó bạn hãy thử  lại
2C14 Tham số không hợp lệ Nếu bạn sử dụng một tham số có sẵn, Bạn hãy tạo tham số mới. Nếu lỗi vẫn còn bạn hãy tắt nguồn và sau đó thử lại công việc lần nữa
2C15 Kích thước mail vượt quá giới hạn cho phép hoặc kích thước mail đạt tối đa Bạn đang gửi quá nhiều tài liệu cùng một lúc.Bạn hãy gửi từng phần
2C30 – 2C33 Lỗi truy cập đĩa Bạn hãy hoàn tất các thao tác trước khi thực hiện lại các thao tác bị lỗi. Nếu vẫn xảy ra lỗi bạn hãy tắt nguồn và khở động lại. Sau đó bạn hãy thử lại
2C40 Không thể chuyển đổi,định dạng tập tin hình ảnh Lỗi này xảy ra khi bạn chuyển sang định dạng PDF. Do các chức năng quét một lần nữa. Nếu lỗi vẫn xảy ra bạn hãy sử dụng định dạng PDF. Khi lỗi này xảy ra trong chuyển đổi khác hơn định dạng PDF. Bạn hãy tắt nguồn và sau đó quét lại. Nếu vẫn còn lỗi bạn hãy liên hệ đại diện dịch vụ
2C43 Lỗi mã hóa.Không thể tạo tập tin mới được Nếu lỗi vẫn xảy ra sau khi bạn thực hiện lại. Bạn hãy tắt nguồn và khởi động lại. Sau đó bạn hãy thử lại lần nữa
2C44 Không cho phép tạo tập tin Tập tin bạn tạo ra chưa được mã hóa. Bạn hãy thiết lập mã hóa cấu hình và thử lại. Để tạo tập tin không mã hóa bạn hãy tham khảo quản trị viên của bạn
2C45 Lỗi dữ liệu Bạn hãy chắc chắn rằng các thiết lập là đúng và thực hiện chức năng quét lần nữa. Nếu lỗi vẫn còn,bạn hãy tắt nguồn và thực hiện lại lần nữa
2C60 Xảy ra sự cố HDD trong quá trình xử lí Bạn hãy giảm số lượng các trang laij và thử lại. Bạn hãy kiểm tra xem máy chủ hoặc ổ đĩa có đủ bộ nhớ hay không
2C61 Thao tác tìm địa chỉ thất bại Bạn hãy tắt nguồn và khởi động lại,sau đó thử lại lần nữa. Bạn hãy thiết lập dữ liệu trong danh dách địa chỉ và thực hiện lại. Nếu vẫn xảy ra lỗi bạn hãy liên hệ với đại diện dịch vụ của bạn
2C63 Địa chỉ IP chưa được thiết lập Bạn hãy yêu cầu quản trị viên của  bạn thiết lập địa chỉ IP cho thiết bị
2C64 Địa chỉ mail chưa được thiết lập Bạn hãy yêu cầu quản trị viên của  bạn thiết lập địa chỉ Email cho thiết bị
2C65,2C66,2C69 Thất bại khi kết nối tới máy chủ SMTP Bạn hãy chắc chắn rằng dịch vụ SMTP  được thiết lập chính xác hoặc địa chỉ dịch vụ SMTP được thiết lập chính xác
2C6A Gửi Email không thành công Bạn hãy tắt nguồn và khởi động lại.Bạn thử quét hình ảnh lại lần nữa. Nếu lỗi vẫn xảy ra, bạn hãy liên hệ với đại diện dịch vụ của bạn
2C6B Địa chỉ không phù hợp Bạn hãy yêu cầu quản trị viên của bạn kiểm tra, xác nhận SMTP hoặc nếu có kí tự nào bất thường trong địa chỉ mail. Bạn hãy thiết lập lại SMTP hoặc xóa kí tự bất thường trong Email
2C6C Địa chỉ không phù hợp Bạn hãy chắc chắn rằng không có kí tự bất thường nào trong địa chỉ mail. Nếu có bạn hãy xóa kí tự bất thường đó đi và thử lại
2C70 Dịch vụ SMTP không có sẵn Bạn hãy yêu cầu quản trị viên của bạn về dịch vụ SMTP để được kích hoạt
2C71 Lỗi xác nhận SMTP Bạn hãy xác nhận rằng tên đăng nhập và mật khẩu bạn nhập là chính xác. Nếu SSL đã được khích hoạt bạn hãy chắc chắn rằng cổng SSL được thiết lập một cách chính xác
2C72 Lỗi POP trước lỗi SMTP Bạn hãy xác nhận rằng POP trước khi cài đặt SMTP và bạn hãy thiết lập POP 3 phải chính xác
2CC0 Thao tác bị hủy Thao tác bị hủy
2CC1 Lỗi mất điện Bạn hãy chắc chắn rằng cáp nguồn được kết nối đúng và lắp đặt an toàn.Bạn hãy thực hiện lại
Những bài viết hướng dẫn tiếp theo tại đây
Mã lỗi khi quét hình ảnh máy photo toshiba e-studio 2051C (P2)
Mã lỗi khi quét hình ảnh máy photo toshiba e-studio 2051C (P3)
Mã lỗi khi quét hình ảnh máy photo toshiba e-studio 2051C (P4)

About the Author

comeofage27_3@yahoo.com

Bài viết liên quan