Mã lỗi khi truyền và nhận ở dòng máy photo toshiba 2051C

Dưới đây là những lỗi được thông báo trên màng hình với những cách xử lý cần thiết hiện nay của Gia Văn đem lại một chiếc máy photo hoạt động tốt nhất với hướng dẫn bên dưới cho người dùng. Với cách giải quyết này bạn có thể xử lý nhanh nhất để chiếc máy hoạt động ổn định.

MÃ LỖI MÔ TẢ SỰ CỐ CÁCH KHẮC PHỤC
0012 Kẹt bản gốc Bạn hãy lấy bản gốc bị kẹt ra
0013 Cửa máy bị mở Bạn hãy đóng cửa máy lại
0020 Ngắt điện Bạn hãy kiểm tra lại thông báo ngắt điện
0030 Thao tác bị gián đoạn,dừng lại vì kẹt giấy trong quá trình truyền trực tiếp Bạn hãy gỡ bỏ giấy kẹt và thực hiện lại thao tác truyền
0033 Lỗi Polling Bạn hãy kiểm tra với thiết lập Polling ( Mã số an ninh,vv…) và bạn hãy kiểm tra các tài liệu
0042 Bộ nhớ đầy Bạn hãy chắc chắn rằng đủ bộ nhớ trước khi bạn thực hiện thao tác lần nữa
0050 Thao tác bị kẹt Bạn hãy kết nối lại
0053 Chế độ bảo mật không phù hợp trong relay hoặc Mail box Bạn hãy thiết lập hệ thống mật khẩu và xác nhận mã bảo vệ từ xa
00B0 – 00B5

00C0 – 00C4

00D0 – 00D2

Lỗi tín hiệu hoặc lỗi điều kiện Bạn hãy thử lại thao tác lần nữa
00E8 Lỗi HDD Bạn hãy thực hiện lại các thao tác kết nối. Nếu lỗi vẫn xảy ra bạn hãy liên hệ với đại diện dịch vụ của bạn
00F0 Lỗi phần mềm Bạn hãy thực hiện lại các thao tác kết nối. Nếu lỗi vẫn xảy ra bạn hãy liên hệ với đại diện dịch vụ của bạn
00F1 Lỗi phần cứng Bạn hãy thực hiện lại các thao tác kết nối. Nếu lỗi vẫn xảy ra bạn hãy liên hệ với đại diện dịch vụ của bạn
1C10 Hệ thống truy cập bất thường Bạn hãy tắt nguồn và khởi động lại. Nếu vẫn xảy ra sự cố bạn hãy liên hệ với đại diện dịch vụ của bạn
1C11 Bộ nhớ không đủ Bạn hãy hoàn tất các thao tác không bị lỗi trước khi thực hiện lại các thao tác do lỗi. Nếu vẫn xảy ra sự cố bạn hãy tắt nguồn và sau đó thực hiện lại thao tác đó
1C12 Lỗi nhận thông báo Bạn hãy tắt nguồn và khởi động lại. Sau đó bạn hãy thực hiện lại thao tác lần nữa
1C13 Lỗi truyền tin nhắn Bạn hãy tắt nguồn và khởi động lại. Sau đó bạn hãy thực hiện lại thao tác lần nữa
1C14 Tham số không hợp lệ Nếu tham số bạn đang sử dụng xảy ra lỗi, bạn hãy tắt nguồn và khởi động lại, sau đó thử lại thao tác
1C15 Tập tin vượt quá giới hạn Bạn hãy liên hệ với quản trị viên của bạn để thay đổi thiết lập kích thước giấy cho thiết lập truyền phát mạng hoặc giảm số lượng trang  và thử lại thao tác
1C30 – 1C33 Lỗi truy cập đĩa Bạn hãy hoàn tất các thao tác không bị lỗi trước khi thực hiện lại các thao tác do lỗi. Nếu vẫn xảy ra sự cố bạn hãy tắt nguồn và sau đó thực hiện lại thao tác đó
1C40 Chuyển đổi hình ảnh bất thường Bạn hãy tắt nguồn và sau đó khởi động lại. Sau đó thực hiện lại thao tác bị lỗi. Nếu vẫn xảy ra lỗi, bạn hãy liên hệ với đại diện dịch vụ của bạn
1C60 Không thể xử lí thao tác của bạn.Thiết bị không đủ bộ nhớ để lưu trữ Bạn hãy giảm số lượng trang do công việc lỗi lại và thực hiện lại thao tác lần nữa. Sau đó bạn hãy kiểm tra xem máy chủ có đủ bộ nhớ lưu trữ không
1C61 Sự cố đọc địa chỉ Bạn hãy tắt nguồn và sau đó khởi động lại.Bạn hãy thực hiện các thao tác lỗi lại lần nữa. Và thiết lập các dữ liệu trong danh sách địa chỉ rồi thực hiện lại thao tác lần nữa. Nếu lỗi vẫn xảy ra bạn hãy liên hệ với đại diện dịch vụ của bạn
1C63 Địa chỉ IP chưa được thiết lập Bạn hãy liên hệ với quản trị của bạn để thiết bị của bạn được thiết lập địa chỉ IP
1C64 Địa chỉ mail chưa được thiết lập Bạn hãy liên hệ với quản trị của bạn để thiết bị của bạn được thiết lập địa chỉ mail
1C65 Địa chỉ SMTP  chưa được thiết lập Bạn hãy liên hệ với quản trị của bạn để thiết bị của bạn được thiết lập địa chỉ SMTP
1C66 Lỗi thời gian máy chủ Bạn hãy kiểm tra xem máy chủ SMTP hoạt động đúng không

About the Author

comeofage27_3@yahoo.com

Bài viết liên quan