Lỗi truyền và nhân tin kết nối máy chủ hiện nay của máy photo dòng toshiba 2051C

MÃ LỖI MÔ TẢ SỰ CỐ CÁCH KHẮC PHỤC
1C69 Lỗi kết nối máy chủ SMTP Bạn hãy liên hệ quản trị viên để được thiết lập tên đăng nhập hoặc mật khẩu SMTP  của máy chủ và thử lại thao tác. Sau đó kiểm tra xem máy chủ SMTP hoạt động đúng không
1C6B Lỗi địa chỉ email của thiết bị đầu cuối Để biết thêm thông tin bạn hãy yêu cầu quản trị viên của bạn kiểm tra phương pháp chứng thực SMTP hoặc nếu có kí tự nào bất thường trong địa chỉ mail. Bạn hãy thiết lập phương pháp chứng thực SMTP  đúng hoặc xóa bỏ kí tự không cho phép trong địa chỉ mail đầu cuối của thiết bị máy photocopy
1C6C Lỗi địa thư đến Bạn hãy kiểm tra nếu có kí tự bất thường trong địa chỉ thư từ hộp thư đến. Bạn hãy xóa bỏ kí tự không cho phép và thiết lập lại địa chỉ hộp thư đến và sau đó thử lại lần nữa
1C6D Lỗi hệ thống Bạn hãy tắt nguồn và khởi động lại thiết bị. Thực hiên lại thao tác bị lỗi lần nữa. Nếu vẫn xảy ra lỗi bạn hãy liên hệ với đại diện dịch vụ của bạn
1C70 Máy con SMTP  tắt Bạn hãy liên hệ với quản trị viên của bạn để SMTP của máy con được hoạt động và sau đó bạn thực hiện lại thao tác đang làm lần nữa
1C71 Lỗi xác nhận SMTP Bạn hãy xác nhận rằng tên đăng nhập và mật khẩu phải đúng. Nếu SSL được kích hoạt bạn hãy chắc chắn rằng mã số cổng vào SSL phải được thiết lập chính xác
1C72 Bạn hãy xóa mail khỏi máy chủ trước khi xảy ra lỗi chuẩn với các thư điện tử Bạn hãy chắc chắn rằng bạn đã xóa mail khỏi máy chủ trước khi bạn thiết lập SMTP và POP3
1CC0 Thao tác bị hủy bỏ Thao tác bị hủy bỏ
1CC1 Mất điện Bạn hãy kiểm tra xem cáp nguồn kết nối đúng không và có an toàn không. Bạn hãy kiểm tra xem cáp nguồn có ổn định không
3A10 Lỗi định dạng MIME Bạn hãy yêu cầu người gửi gửi lại email dưới định dạng MIME 1.0
3A20 Lỗi email Bạn hãy yêu cầu người gửi gửi lại Email
3A30 Lỗi thời gian chờ email Bạn hãy yêu cầu người gửi gửi lại Email, hoặc thay đổi thiết lập thời gian chờ
3A40 Email nhận không phù hợp Bạn hãy yêu cầu người gửi gửi lại email với định dạng RFC 2046
3A50 Lỗi HDD Bạn hãy yêu cầu người gửi email gửi lại bằng cách chia thành nhiều lần để gửi. Nếu xảy ra lỗi do lệch giấy hoặc quá nhiều công việc được lưu trữ trong ổ đĩa cứng
3A70 Nhận từng phần email Bạn hãy yêu cầu quản trị của bạn bật tính năng nhận từng phần email và yêu cầu người gửi gửi lại email
3A80 Email bị vô hiệu hóa Bạn hãy yêu cầu quản trị của bạn bật tính năng nhận từng phần email và yêu cầu người gửi gửi lại email
3B10 Định dạng email bị lỗi Bạn hãy yêu cầu người gửi gửi lại email
3B20 Lỗi nội dung Bạn hãy yêu cầu người gửi gửi lại email với tập tin đín kèm có định dạng TIFF
3B40 Lỗi giải mã email Bạn hãy yêu cầu người gửi gửi lại email
3C10,3C13 Lỗi phân tích TIFF Bạn hãy yêu cầu người gửi gửi lại email với tập tin đính kèm có định dạng TIFF
3C20 Lỗi nén TIFF

 

 Bạn hãy yêu cầu người gửi gửi lại email với tập tin đính kèm TIFF  trong MH, MR, MMR hoặc  nén JBIG
3C30 Lỗi về độ phân giải  TIFF Bạn hãy yêu cầu người gửi gửi lại email với tập tin đính kèm có độ phân giải là

200 x 100,200 x 200 ,200 v 400 , 300 x 300 , 400 x 400 dpi

3C40 Lỗi kích thước giấy TIFF Bạn hãy yêu cầu người gửi gửi lại email với tập tin đính kèm thiết bị có thể in được
3C50 Lỗi truyền Offramp Bạn hãy yêu cầu người gửi xác định số fax và gửi lại E- mail
3C60 Lỗi bảo mật Offramp Bạn hãy xác nhận rằng số fax được quy định trong thiết bị. Nếu số Fax chưa được đăng kí bạn hãy yêu cầu người gửi gửi lại email với số fax đúng
3C70 Mất điện Bạn hãy xác nhận có thu hồ lệnh hay không. Nếu không, hãy hỏi người gửi gửi lại Email
3C90 Lỗi vô hiệu hóa truyền Fax Offramp Bạn hãy xác nhận nếu gửi Fax, chức năng thiết lập MFP có bị vô hiệu hóa hay không
3D10 Lỗi địa chỉ đến Bạn hãy yêu cầu quản trị viên của bạn cài đặt máy chủ DNS và mail một cách chính xác. Nếu họ có sẵn bạn hãy yêu cầu người gửi xác nhận địa chỉ là đúng
3D20

 

Offramp vượt quá giới hạn cho phép Bạn hãy yêu cầu người gửi để xác định lên đến 40 điểm đến cho công việc cổng một offramp. Các thiết bị không thể thực hiện truyền cổng offramp hơn 40 điểm
3D30 Máy fax chưa được cài đặt Bạn hãy chắc chắn rằng đơn vị Fax được cài đặt hoặc kết nối một cách chính xác
3E10 POP3 lỗi kết nối máy chủ Bạn hãy yêu cầu quản trị của bạn thiết lập các địa chỉ máy chủ POP3 một cách chính xác, và  các máy chủ POP3 hoạt động đúng. Nếu SSL được kích hoạt, hãy chắc chắn rằng số cổng SSL được thiết lập một cách chính xác
3E20 Lỗi kết nối POP3 hết hạn Bạn hãy yêu cầu quản trị của bạn thiết lập các máy chủ POP3 hoạt động đúng và cáp mạng LAN được kết nối đến máy chủ
3E30 Lỗi  đăng nhập POP3 Bạn hãy yêu cầu quản trị của bạn sử dụng  tên người dùng POP3 và mật khẩu  đã được thiết lập một cách chính xác
3E40 Lỗi đăng nhập POP3 Bạn hãy yêu cầu quản trị của bạn đăng nhập POP3 (Auto, POP3, APOP) đã được thiết lập một cách chính xác
3F10,3F20 Lỗi tập tin I/O Bạn hãy Yêu cầu người gửi gửi lại email. Nếu lỗi vẫn xảy ra, liên hệ với đại diện dịch vụ của bạn
Xem thêm những bài viết về lỗi của máy photo này tại website giavan.com.vn:
Thông báo lỗi xuất hiện trên màn hình cảm ứng ở máy photo 2051C
Biểu tượng trạng thái phần cứng thiết bị trên topaccess ở máy photo 2051C
Mã lỗi khi truyền và nhận ở dòng máy photo toshiba 2051C

About the Author

comeofage27_3@yahoo.com

Bài viết liên quan