Tin tức

Tin tức về thị trường Việt Nam, tin tức công nghệ, về các thương hiệu, tin tức về máy photocopy. Gia Văn Sẽ cập nhật và chia sẻ những tin tức hữu ích và nhanh nhất đến quý khách hàng quan tâm đến.

Với một chiếc máy photo nhiều chức năng được sử dụng rộng rãi và những hỗ trợ cần thiết cho những người sử dụng hiện nay với người dùng. Với những bản quét với các định dạng file được phép ở máy photo Ricoh bên dưới được liệt kê giúp bạn có thể đem lại những thông tin cần thiết đến với người dùng.

Xem thêm những thông tin cần thiết của máy photo ricoh:

Tổ hợp các phím tắt trên màn hình của máy photo Ricoh W480
Hướng dẫn ngắn gọn các chức năng của phần công cụ của máy photo Ricoh W480
Những thông báo khi dùng chức năng quét ảnh máy photo Ricoh 5002 (Phần 2)

 • ĐẶT BẢN VẼ
  • Để thêm bản vẽ vào bạn hãy mở File – Open. Để quét bản vẽ bạn hãy chọn các định dạng tập tin sau :
  • Calcomp……………………………………………………(*.906, *.907)
  • CALS [after MIL – STD – 1840 B]………………………………..( *.cal )
  • Intergraph…………………………………………………..(*.cit; *.tg4)
  • HP – GL [/ 2,RTL]…………………………………………………….(*.plt; *.rtl)
  • PCX………………………………………………………..(*.pcx)
  • RLC………………………………………………………..(*.rlc)
  • T6X…………………………………………………………(*.t6x)
  • TIFF………………………………………………………. (*.tif)
   [Nhóm 3,4 không nén,gói bits,striped & tiled](striped là phần sọc được thẻ hiện trên bản vẽ)( tiled là phần ô vuông được thẻ hiện trên bản vẽ khi quét)
  • Windows / OS2 Bitmaps…………………………………..(*.bmp)
  • Windows Meta File…………………………………………(*.wmf)
   [Các tùy chọn có sẵn dưới dạng tùy chọn ]
  •  CMG………………………………………………………..(*.cgm)
  • PDF………………………………………………………….(*.pdf, *.ps)
  • Bạn có thể sử dụng các định dạng sau nếu bạn cài đặt phiên bản đầy đủ từ Auto CAD 2000 đến 2006 hoặc tùy chọn DWF / DWG / DXF từ máy chủ
  • DWF…………………………………………………………(*.dwf)
  • DWG…………………………………………………………(*.dwg)
  • DXF………………………………………………………….(*.dxf)
 • CHÚ Ý
  • Chương trình RW-480 PLOTBASE không thể in tập tin DWG và DXF chỉ chứa 1 trong 2 tập tin
  • Bạn có thể tải nhiều tập tin (PDF, RW-480PS, HPGL, HPGL / 2, Tiff).Không giới hạn về số lượng trang cho mỗi tập tin.Bạn có thể chỉnh sửa nhiều trang trong một tập tin nhưng không chính xác bằng bạn chỉnh sửa từng trang
 • CÁC CHẾ ĐỘ XEM TẬP TIN
  • Bạn có thể thay đổi các chế độ xem các bản vẽ bằng thanh công cụ ( Để biết thêm thông tin bạn hãy xem trang 160)
 • THÔNG TIN TẬP TIN
  • Bạn có thể lấy thông tin về bản vẽ đang tải về. Để thực hiện thao tác này bạn hãy chọn “ File – Info” hoặc nhấn nút sau
  • Để biết thêm thông tin để mở hệ thống Window bạn hãy xem trang 105
 • LƯU BẢNG VẼ
  • Nếu bạn thay đổi,chỉnh sửa bảng vẽ của mình,bạn có thể lưu bằng Menu “File – Save as” hoặc sử dugnj các phím tắt thông thường “Ctrl + S”.Bạn phải nhập tên tập tin.Bản sao của bảng vẽ được tạo ra không làm thay đổi bản gốc. Bạn có thể lưu các thay đổi sau khi chỉnh sửa bản gốc
 • CHÚ Ý
  • Khi lưu bạn không được quên quét một số định dạng không thể lưu được
  • RW-480 SCANTOOL có thể lưu các định dạng tệp sau:
  • CALS [ MIL-STD-1840B] ……………………………….. (* .cal)
  • CALS [MIL-STD-28002A] …………………………………….(*.cal)
  • DWF………………………………………………………………….(*.dwf)
  • Intergraph …………………………………………………………..(*.cit; *.tg4)
  • HPGL/HPGL2 …………………………………………………… (*.rtl)
  • PCX…………………………………………………………………. (*.pcx)
  • PDF ………………………………………………………………….(*.pdf)
  • RLC …………………………………………………………………(*.rlc)
  • T6X ………………………………………………………………….(*.t6x)
  • TIFF ……………………………………………………………….. (*.tif)
  • TIFF (Multipage) …………………………………………………(*.tif)
  • Windows / OS2 Bitmaps …………………………………….. (*.bmp)
 • CHÚ Ý
  • Do các hạn chế của Định dạng tệp DWF nên không thể lưu các tập tin có kích thước lớn hơn 6 m
  • Các định dạng tập tin mà bạn có thể sử dụng được đưa ra trong phụ lục.

Để có thể sử dụng được những tính năng độc đáo nhất để đem lại những thông tin cần dùng để có thể hỗ trợ những chức năng cần thiết hiện nay với người dùng.

0 Comment | Posted By

Với những tính năng cần thiết hiện nay của một chiếc máy photo, những hoạt động của chúng dựa trên những biểu tượng trên thanh công cụ hiện nay để đem lại một tính năng trong công việc của bạn. Dưới đây là bài viết hướng dẫn ngắn gọn các chức năng của phần công cụ của máy photo Ricoh W480 để bạn có thể biết thêm những thông tin sử dụng chiếc máy

Xem thêm các bài viết khác của những chiếc máy photo rioch:

Những thông báo khi dùng chức năng quét ảnh máy photo Ricoh 5002 (Phần 2)
Hướng dẫn ngắn gọn các chức năng của phần công cụ của máy photo Ricoh W480

 • Tools (Công Cụ)
  • Phần này hướng dẫn ngắn gọn các chức năng của phần công cụ,bạn có thể sử dụng các thanh công cụ và thanh điều khiển và các thông báo hiển thị trên thanh trạng thái của thiết bị.Các phần sẽ hướng dẫn bạn các chức năng của mỗi công cụ.
 • TOOLBAR (THANH CÔNG CỤ)
 • Thanh công cụ nằm dưới thanh menu và hiển thị các công cụ
  huong-dan-ngan-gon-cac-chuc-nang-cua-phan-cong-cu-cua-may-photo-ricoh-w480

  •    huong-dan-ngan-gon-cac-chuc-nang-cua-phan-cong-cu-cua-may-photo-ricoh-w480  File open : Mở tập tin
  •   huong-dan-ngan-gon-cac-chuc-nang-cua-phan-cong-cu-cua-may-photo-ricoh-w480 Lưu tập tin
  •    huong-dan-ngan-gon-cac-chuc-nang-cua-phan-cong-cu-cua-may-photo-ricoh-w480 Mở bản vẽ.
  •   huong-dan-ngan-gon-cac-chuc-nang-cua-phan-cong-cu-cua-may-photo-ricoh-w480 Mở các tùy chọn trong hệ thống Window
  • huong-dan-ngan-gon-cac-chuc-nang-cua-phan-cong-cu-cua-may-photo-ricoh-w480 Mở thông tin chương trình
 • THANH TRẠNG THÁI
  • Thanh công cụ nằm trực tiếp trong thanh trạng thái.Dưới đây có sẵn các công cụ
 • CHÚ Ý
  • Các cài đặt không ảnh hưởng khi bạn thực hiện thao tác in.Bạn có thể thay đổi giao diện trong tập tin.
  •   huong-dan-ngan-gon-cac-chuc-nang-cua-phan-cong-cu-cua-may-photo-ricoh-w480       Xoay bản vẽ qua trái 90 độ
  •      huong-dan-ngan-gon-cac-chuc-nang-cua-phan-cong-cu-cua-may-photo-ricoh-w480 Xoay bản vẽ qua phải 90 độ
  • huong-dan-ngan-gon-cac-chuc-nang-cua-phan-cong-cu-cua-may-photo-ricoh-w480 Vị trí đặt bản vẽ chính, gốc
  •    huong-dan-ngan-gon-cac-chuc-nang-cua-phan-cong-cu-cua-may-photo-ricoh-w480 Phóng bản vẽ lớn hơn
  •       huong-dan-ngan-gon-cac-chuc-nang-cua-phan-cong-cu-cua-may-photo-ricoh-w480 Thu nhỏ bản vẽ
  •      huong-dan-ngan-gon-cac-chuc-nang-cua-phan-cong-cu-cua-may-photo-ricoh-w480 Phóng to hết mức bản vẽ
  •      huong-dan-ngan-gon-cac-chuc-nang-cua-phan-cong-cu-cua-may-photo-ricoh-w480 Tỉ lệ bản vẽ 1:1
  •    huong-dan-ngan-gon-cac-chuc-nang-cua-phan-cong-cu-cua-may-photo-ricoh-w480 Quay lại,xem lại thao tác trước đó
  • huong-dan-ngan-gon-cac-chuc-nang-cua-phan-cong-cu-cua-may-photo-ricoh-w480Hiển thị nhiều trang : hiển thị trang đầu tiên
  •    huong-dan-ngan-gon-cac-chuc-nang-cua-phan-cong-cu-cua-may-photo-ricoh-w480 Hiển thị nhiều trang : Chuyển tiếp trang
  •   huong-dan-ngan-gon-cac-chuc-nang-cua-phan-cong-cu-cua-may-photo-ricoh-w480 Hiển thị nhiều trang : nhập số trang
  •   huong-dan-ngan-gon-cac-chuc-nang-cua-phan-cong-cu-cua-may-photo-ricoh-w480 Hiển thị nhiều trang : quay lại trang trước
  •   huong-dan-ngan-gon-cac-chuc-nang-cua-phan-cong-cu-cua-may-photo-ricoh-w480 Hiển thị nhiều trang : xem trang cuối
  •  huong-dan-ngan-gon-cac-chuc-nang-cua-phan-cong-cu-cua-may-photo-ricoh-w480Hiển thị bảng vẽ có màu sáng
  • huong-dan-ngan-gon-cac-chuc-nang-cua-phan-cong-cu-cua-may-photo-ricoh-w480Hiển thị bảng vẽ màu tối
  • huong-dan-ngan-gon-cac-chuc-nang-cua-phan-cong-cu-cua-may-photo-ricoh-w480 Thông tin bảng vẽ
 • THANH ĐIỀU KHIỂN ( CONTROL BAR)
  • Sau đây là cách chức năng có sẵn trong thanh điều khiển
  •  Bắt đầu thực hiện thao tác quét hình ảnh.
  • huong-dan-ngan-gon-cac-chuc-nang-cua-phan-cong-cu-cua-may-photo-ricoh-w480 Gửi tập tin.
  • huong-dan-ngan-gon-cac-chuc-nang-cua-phan-cong-cu-cua-may-photo-ricoh-w480Đặt hoặc thiết lập bản vẽ mới.
  • huong-dan-ngan-gon-cac-chuc-nang-cua-phan-cong-cu-cua-may-photo-ricoh-w480 Thứ tự các bản vẽ
  • huong-dan-ngan-gon-cac-chuc-nang-cua-phan-cong-cu-cua-may-photo-ricoh-w480Hoàn thành các bước cài đặt,chuẩn bị cho bản vẽ.
  • huong-dan-ngan-gon-cac-chuc-nang-cua-phan-cong-cu-cua-may-photo-ricoh-w480Dừng thao tác quét hình ảnh
 • THANH TRẠNG THÁI ( STATUS BAR)
  • Thanh trạng thái nằm ở cạnh dưới màn hình và thông báo trạng thái thiết bị cho bạn biết
   huong-dan-ngan-gon-cac-chuc-nang-cua-phan-cong-cu-cua-may-photo-ricoh-w480
  • Bảng trên thông báo cho bạn biết ý nghĩa các con số trên : Kích thước tập tin, độ phân giải DPI , độ phân giải LPI, số trang, đơn vị kích thước

Những giải thích bên trên sẽ giúp bạn biết thêm những ứng dụng cần thiết hiện nay để có thể sử dụng những sự hỗ trợ cần thiết hiện nay của máy.

Liên hệ Gia Văn để có thể mua máy photocopy giá rẻ nhất

0 Comment | Posted By

MÀN HÌNH HIỂN THỊ THÔNG BÁO KHI SỬ DỤNG CHỨC NĂNG QUÉT HÌNH ẢNH

Thông báo sự cố Nguyên nhân xảy ra sự cố  ở máy photo Cách khắc phục
Xảy ra lỗi trong máy quét Xảy ra lỗi không thể khắc phục, sửa chữa trên máy Xảy ra lỗi không thể khắc phục, sửa chữa trên máy. Bạn hãy liên hện đại diện dịch vụ của bạn
Không đủ bộ nhớ.Bạn hãy đóng tất cả ứng dụng lại sau đó bạn hãy thực hiện thao tác quét hình ảnh lại Bộ nhớ đầy – Bạn hãy đóng taastcar ứng dụng không cần thiết đang hoạt động,chạy ngầm trêm máy tính con

– Bạn đã gỡ cài đặt trình điều khiển máy in TWAIN, sau đó bạn hãy cài đặt lại trình điều khiển và sau đó khởi động lại máy tính

Bộ nhớ đầy. Bạn hãy giảm tập tin đang quét lại   Bộ nhớ của máy quét đầy – Bạn hãy chỉnh lại  lại kích thước tập tin cần quét

– Bạn hãy giảm độ phân giải của tập tin lại

– Bạn hãy chuyển tập tin về dạng không nén.Để biết thêm thông tin về các cài đặt bạn hãy xem phần “Trợ giúp trình điều khiển TWAIN”

– Bạn không thể thực hiện thao tác quét hình ảnh nếu độ tương phản để sử dụng khi độ phân giải quá cao hoặc quá thấp. Để biết thêm thông tin về mối liên hệ giữa các chức năng quét bạn hãy xem phần “Mối liên hệ giữa độ phần giải và kích thước quét hình ảnh”

– Nếu xảy ra sự cố kẹt giấy bạn không được phép quét hìh ảnh cảu bản gốc. Bạn hãy lấy giấy kẹt ra và sau đó quét lại bản gốc

Phiên bản Winsock không hợp lệ. Bạn vui lòng sử dụng phiên bản 1.1 hoặc lớn hơn Bạn sử dụng phiên bản Winsock không hợp lệ Bạn hãy cài đặt lại hệ điều của máy tính hoặc sao chép hệ điều hành Winsock từ đĩa CD
Mã người dùng chưa được đăng kí. Bạn hãy liên hệ với quản trị viên của bạn Người dùng bị hạn chế do mã người dùng Để biết thêm thông tin về mã người dùng bạn hãy xem phần “Hướng dẫn bảo mật”
Không thấy tín hiệu từ máy quét Thiết bị hoặc máy tính con chưa được kết nối mạng chính xác – Bạn hãy kiểm tra kết nối mạng của thiết bị hoặc máy tính con xem có kết nối chính xác không

– Bạn hãy vô hiệu hóa chương trình Firewall của máy tính con . Để biết thêm thông tin bạn hãy xem phần “Trợ giúp Windows”

Không thấy tín hiệu từ máy quét Lỗi kết nối, kết nối mạng Bạn hãy chờ trong giấy lát và sau đó thử lại thao tác
Máy quét đang sử dụng chức năng khác. Bạn vui lòng đợi Chức năng khác với chức năng quét đang được sử dụng như chức năng sao chép – Bạn hãy chờ trong giấy lát và sau đó thực hiện lại thao tác

– Nếu bạn muốn hủy thao tác đang thực hiện bạn hãy nhấn [Exit] sau đó nhấn phím [Home]. Tiếp theo bạn hãy nhấn vào biểu tượng [Copier] trên màn hình chính,sau đó  nhấn phím [Stop]. Khi thông báo hiển thị bạn hãy nhấn phím Stop thì các thao tác sao chép,in ấn sẽ bị dừng lại. Để tiếp tục thao tác in ấn, sao chép bạn hãy nhấn [Continue]. Để hủy bỏ thao tác sao chép bạn hãy bấm [Cancel Copying]. Để xóa các thao tác bị treo khác bạn hãy nhấn [Job list] thông báo xuất hiện bạn hãy nhấn [Cancel Copying] để hủy thao tác

Chức năng quét bằng trình điều khiển TWAIN không có sẵn trên máy Bạn không thể sử dụng chức năng quét bằng trình điều khiển TWAIN trên máy Bạn hãy liên hệ đại diện dịc vụ của bạn
Bạn hãy kiểm tra trạng thái kết nối mạng với máy quét.Máy quét không có sẵn chức năng này Do công tắc nguồn của máy bị tắt Bạn hãy mở công tắc nguồn
Bạn hãy kiểm tra trạng thái kết nối mạng với máy quét. Máy quét không có sẵn chức năng này Lỗi kết nối,thiết bị không thể kết nối mạng – Bạn hãy kiểm tra kết nối mạng với thiết bị có chính xác không

– Bạn hãy vô hiệu hóa chương trình Firewall của máy tính con. Để biết thêm thông tin về chương trình Firewall bạn hãy xem phần “Trợ giúp Windows”

– Bạn hãy sử dụng chương trình như Telnet để chắc rằng SNMPv1 hoặc SNMPv2 được cài đặt.Để biết thêm thông tin về cách kiểm tra bạn hãy xem phần “Bảo hành chương trình Telnet” và “Cài đặt hệ thống”

Máy quét không thể hoạt động được. Bạn hãy kiểm tra tên đăng kí Do nắp của khay ADF bị mở

ADF : Khay nạp giấy tự động

Bạn hãy đóng nắp của khay nạp giấy tự động (ADF) lại
Tên người dùng không đăng kí được. Bạn hãy kiểm tra đăng kí Bạn cố gắng đăng kí tên đã được đăng kí rồi Bạn hãy sử dụng tên khác
0 Comment | Posted By

Bạn có thẻ gọi đến (08) 3848 6667 để được tư vấn trực tiếp để có thể hỗ trợ bạn một cách tốt nhất hiện nay để có thể giúp bạn đem lại những hoạt động trong công việc hiện nay. Những thông báo khi dùng chức năng quét ảnh máy photo Ricoh 5002 huy vọng giúp bạn được phần nào những hiểu biết về những lỗi của máy hiện nay trong công việc.

Xem thêm những bài viết khác về lỗi hiện nay của máy photo ricoh:

Các thông báo lỗi thực hiện chức năng Scanner File của máy photo Ricoh 5002
Những thông báo dùng chức năng Scanner E-mail máy photo Ricoh 5002 (Phần 2)
Các thông báo lỗi khi thực hiện của máy photo Ricoh Aficio 5002 (Phần 2)

 • MÀN HÌNH HIỂN THỊ THÔNG BÁO KHI SỬ DỤNG CHỨC NĂNG QUÉT HÌNH ẢNH
Thông báo sự cố Nguyên nhân xảy ra sự cố Cách khắc phục
Thiết bị không thể phát hiện kích thước của bản gốc. Bạn hãy kiểm tra kích thước bản gốc đang được quét Do bạn đặt bản gốc bị lệch – Bạn hãy đặt bản gốc chính xác theo yêu cầu

– Bạn hãy kiểm tra kích thước bản gốc muốn quét

– Khi bạn đặt bản gốc trực tiếp lên mặt kính tiếp xúc,bạn hãy nâng lên hoặc kéo khay ADF. Bạn hãy nâng khay ADF lên 30 độ hoặc hơn

ADF : KHAY NẠP GIẤY TỰ ĐỘNG

Không thể tìm thấy XXX dữ liệu quét trước đó. YYY được sử dụng để thay thể cho XXX (XXX và YYY thông báo cho bạn biết tên của máy quét ) Nút công tắc nguồn chưa được bật Bạn hãy kiểm tra nút công tắc nguồn của máy quét xem đã được bật chưa
Không thể tìm thấy XXX dữ liệu quét trước đó. YYY được sử dụng để thay thể cho XXX (XXX và YYY thông báo cho bạn biết tên của máy quét ) Thiết bị chưa được kết nối mạng chính xác, lỗi kết nối – Bạn hãy kiểm tra xem máy quét bạn đang dùng có kết nối mạng chính xác chưa

– Để hủy chương trình Firewall của máy tính con bạn hãy xem phần “Trợ giúp Windows”

– Bạn sử dụng chương trình telnet để đảm bảo SNMPv1 hoặc SNMPv2 đã được thiết lập rồi. Để biết thêm thông tin về cách kiểm tra bạn hãy xem phần “Bảo trì, bảo hành từ xa có sử dụng Telnet” và “kết nối mạng với thiết bị ,cài đặt hệ thống”

– Bạn hãy chọn máy quét nào có thể quét lại được

Không thể xác định được phần cần quét Số lượng trang quét vượt quá giới hạn cho phép Số trang quét tối đa được phép lưu trong thiết bị tối đa là 100 trang. Bạn hãy xóa các trang quét không cần thiết
Giấy kẹt ở khay nạp giấy tự động (ADF0 Giấy kẹt bên trong khay nạp giấy tự động – Bạn hãy lấy bản gốc bị kẹt ra và sau đó đặt giấy vào khay lần nữa.Để biết thêm chi tiết về cách gỡ,lấy giấy kẹt ra bạn hãy xem phần “Gỡ, lấy giấy kẹt” nằm ở chương xử lí sự cố (Troubleshooting)

– Khi xảy ra sự cố kẹt giấy bạn hãy lấy bản gốc bị kẹt ra

– Bạn hãy kiểm tra xem bản gốc có được quét bằng máy tính được không

Lỗi kết nối mạng Lỗi kết nối mạng Bạn hãy kiểm tra máy tính của bạn có sử dụng chế độ TCP/IP không
Trình điều khiển máy in bị lỗi Xảy ra lỗi ở trình điều khiển máy in – Bạn hãy kiểm xem cáp nguồn có được kết nối chính xác với máy tính con không

– Bạn hãy kiểm tra xem chế độ Ethernet của máy tính con lắp đặt bằng hệ thống Windows có chính xác không

– Bạn hãy kiểm tra xem máy tính con có sử dụng chế độ TCP/IP không   

Sự cố xảy ra với máy quét Các tập tin cần quét vượt quá giới hạn cho phép của máy quét Bạn hãy kiểm tra xem các cài đặt cho chương trình quét có vượt quá giới hạn cho phép không

Bạn có thể tham khảo thêm những bào viết khác tại website giavan.com.vn để đươc thêm thông tin hiện nay trên thị trường của về những chiếc máy photo. Để có thể sử dụng một trong những tính năng độc đáo hỗ trợ công việc các tốt nhất.

0 Comment | Posted By

Với một trong những bài viết được những thông tin cần thiết hiện nay để đem lại những thông tin cần thiết về các lỗi hiện nay. Các thông báo lỗi thực hiện chức năng Scanner File của máy photo Ricoh  là tổng hợp các vấn đề được các kỹ thuật viên cả chúng tôi hỗ trợ các bạn những cách giải quyết cần thiết của chiếc máy photocopy.

Xem thêm những bài viết về lỗi hiện nay của các máy photo:

Những thông báo dùng chức năng Scanner E-mail máy photo Ricoh 5002
Những thông báo dùng chức năng Scanner E-mail máy photo Ricoh 5002 (Phần 2)
Các thông báo lỗi khi thực hiện của máy photo Ricoh Aficio 5002

 • THÔNG BÁO HIỂN THỊ KHI BẠN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG SCANNER
Thông báo sự cố Nguyên nhân xảy ra sự cố Cách khắc phục
Hiển thị thông báo tập tin ở dạng PDF không hợp lệ. Bạn không thể gửi tập tin Thiết bị không có chương trình hỗ trợ cho tập tin PDF hoặc tập tin PDF không hợp lệ Bạn  hãy cài đặt chương trình hỗ trợ tập tin PDF cho thiết bị. Để biết thêm thông tin về cách cài chương trình hỗ trợ tập tin PDF vạn hãy xem phần “Hướng dẫn bảo mật”
Hiển thị thông báo XXX không thể thành YYY vì đã xảy ra sự cố với tập tin PDF. Bạn hãy kiểm tra lại tập tin PDF ( XXX và YYY thông báo cho bạn biết các thao tác của bạn ) Thiết bị không có chương trình hỗ trợ cho tập tin PDF hoặc tập tin PDF không hợp lệ Bạn  hãy cài đặt chương trình hỗ trợ tập tin PDF cho thiết bị. Để biết thêm thông tin về cách cài chương trình hỗ trợ tập tin PDF bạn hãy xem phần “Hướng dẫn bảo mật”
Hiển thị thông báo XXX không thể thành YYY vì đã xảy ra sự cố với tập tin  S/MIME. Bạn hãy kiểm tra lại tập tin  S/MIME  ( XXX và YYY thông báo cho bạn biết các thao tác của bạn ) Thiết bị không có chương trình hỗ trợ cho tập tin S/MIME hoặc tập tin  S/MIME  không hợp lệ Bạn  hãy cài đặt chương trình hỗ trợ tập tin  S/MIME  cho thiết bị. Để biết thêm thông tin về cách cài chương trình hỗ trợ tập tin  S/MIME  bạn hãy xem phần “Hướng dẫn bảo mật”
Hiển thị thông báo XXX không thể thành YYY vì đã xảy ra sự cố với tập tin  S/MIME. Bạn hãy kiểm tra lại tập tin  S/MIME  ( XXX và YYY thông báo cho bạn biết các thao tác của bạn ) Chương trình hỗ trợ cho tập tin S/MIME đã hết thời gian hỗ trợ, kết nối Bạn  hãy cài đặt chương trình hỗ trợ tập tin  S/MIME  cho thiết bị. Để biết thêm thông tin về cách cài chương trình hỗ trợ tập tin  S/MIME  bạn hãy xem phần “Hướng dẫn bảo mật”
Hiển thị thông báo tập tin ở dạng PDF không hợp lệ. Bạn không thể gửi tập tin Chương trình hỗ trợ cho tập tin S/MIME đã hết thời gian hỗ trợ,kết nối Bạn  hãy cài đặt chương trình hỗ trợ tập tin  S/MIME  cho thiết bị. Để biết thêm thông tin về cách cài chương trình hỗ trợ tập tin  S/MIME  bạn hãy xem phần “Hướng dẫn bảo mật”
E-mail đến không được chọn vì tập tin không hợp lệ Chương trình hỗ trợ cho tập tin đã hết thời gian kết nối Bạn  hãy cài đặt chương trình hỗ trợ tập tin cho thiết bị. Để biết thêm thông tin về cách cài chương trình hỗ trợ tập tin bạn hãy xem phần “Hướng dẫn bảo mật”
Bạn không thể chọn nhóm E-mail đến vì nó chứa tập tin thiết bị không hỗ trợ. Chương trình hỗ trợ tập tin hết thời gian kết nối Chương trình hỗ trợ cho tập tin đã hết thời gian kết nối Bạn  hãy cài đặt chương trình hỗ trợ tập tin cho thiết bị. Để biết thêm thông tin về cách cài chương trình hỗ trợ tập tin bạn hãy xem phần “Hướng dẫn bảo mật”
E-mail đến không được chọn vì tập tin bị mã hóa và không hợp lệ Chương trình hỗ trợ cho tập tin đã hết thời gian kết nối Bạn  hãy cài đặt chương trình hỗ trợ tập tin cho thiết bị. Để biết thêm thông tin về cách cài chương trình hỗ trợ tập tin bạn hãy xem phần “Hướng dẫn bảo mật”

 

KHI MÀN HÌNH MÁY TÍNH HIỂN THỊ THÔNG BÁO

 • MÀN HÌNH HIỂN THỊ THÔNG BÁO KHI SỬ DỤNG CHỨC NĂNG QUÉT HÌNH ẢNH
 • Phần này nói về nguyên nhân xảy ra sự cố và cách khắc phục,giải quyết khi màn hình máy tính hiển thị thông báo lỗi sử dụng trình điều khiển TWAIN. Nếu thông báo không nói gì nhiều về lỗi bạn hãy làm theo hướng dẫn của thông báo.
Thông báo sự cố Nguyên nhân xảy ra sự cố Cách khắc phục
Hiển thị thông báo tên và mật khẩu người dùng hoặc mã của trình điều khiển không chính xác Bạn nhập tên và mật khẩu người dùng hoặc mã của trình điều khiển không hợp lệ, không chính xác Bạn hãy kiểm tra tên và mật khẩu hoặc mã của trình điều khiển bạn vừa nhập có chính xác không. Để biết thêm thông tin về tên và mật khẩu người dùng hoặc mã của trình điều khiển bạn hãy xem phần “Hướng dẫn bảo mật”
Hiển thị thông báo xác nhận thành công. Nhưng hệ thống cho phép sử dụng chức năng quét từ chối Do bạn nhập tên người dùng không được phép sử dụng chức năng quét hình ảnh Để biết thêm thông tin về cách thiết lập chức năng quét hình ảnh,bạn hãy xem phần “Hướng dẫn bảo mật”
Hiển thị thông báo “Gọi cho dich vụ”. Bạn vui lòng liên hệ đại diện dịch vụ của bạn Lỗi phục hồi Bạn hãy liên hệ đại diện dịch vụ của bạn  
Thiết bị không thể thêm nhiều chế độ quét hình ảnh Bạn đã đăng kí các chế độ quét quá giới hạn cho phép Số chế độ được lưu là 100. Bạn hãy xóa các chế độ không cần thiết
Hiển thị thông báo không thể kết nối với chế độ quét hình ảnh. Bạn hãy kiểm tra cài đặt kết nối Access Mask trong phần công cụ người dùng Bạn hãy thiết lập  Access Mask Để biết thêm thông tin về  Access Mask bạn hãy liên hệ quả trị viên của bạn

Trong trường hợp không khắc phục được lỗi, các bạn liên hệ đến Công ty thiết bị văn phòng Gia Văn, với đội ngũ nhân viên có chuyên môn, có tay nghề cao chúng tôi sẽ giúp các bạn xử lý lỗi một cách nhanh và hiệu quả nhất. Gia Văn nơi lựa chọn hàng đầu cho các bạn.

0 Comment | Posted By

Với những thông tin tiếp theo về các thông báo khi sử dụng chứ năng scanner ở máy photo ricoh có thể đem lại những hoạt động cần thiết hiện nay. Gia Văn luôn hướng đến những sự khá biệt của những hỗ trợ với người dùng đem lại các hoạt động trong công việc hiện nay.

Xem thêm các bài viết về lỗi hiện nay của chiếc máy photo:

Những thông báo khi dùng chức năng Scanner máy photo Ricoh 5002 (Phần 3)
Sự cố thao tác in không được hỗ trợ ở máy photo Rioch 5002
Các thông báo lỗi khi thực hiện của máy photo Ricoh Aficio 5002 (Phần 2)

 • THÔNG BÁO HIỂN THỊ KHI BẠN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG SCANNER

Thông báo sự cố

Nguyên nhân xảy ra sự cố

Cách khắc phục

Xác nhận thông tin máy chủ LDAP thất bại. Bạn hãy kiểm tra cài đặt Do bạn nhập tên và mật khẩu khác với tên và mật khẩu đăng kí trong máy chủ LDAP Để biết thêm thông tin về xác nhận thông tin máy chủ LDAP bạn hãy xem phần “Hướng dẫn bảo mật”
Bộ nhớ thiết bị đầy. Các dữ liệu đã quét sẽ bị xóa Do đĩa cứng đầy không đủ bộ nhớ, không thể quét trang đầu tiên của tập tin Dưới đây là các cách hướng dẫn bạn khắc phục khi bộ nhớ đầy

– Bạn hãy giảm số lượng tập tin cần quét hoặc giảm độ phân giải của tập tin. Để biết thêm thông tin về thay đổi cài đặt về tập tin muốn quét và độ phân giải của tập tin bạn hãy xem phần “Cài đặt quét hình ảnh” ở phần cài đặt chức năng quét hình ảnh

– Bạn hãy chờ trong giấy lát và thực hiện lại thao tác quét

– Bạn hãy xóa những tập tin không cần thiết được lưu trong máy chủ. Để biết thêm thông tin về cách xóa các tập tin đã lưu bạn hãy xem phần “Xóa các tập tin đã lưu”

Bộ nhớ đầy. Bạn có muốn lưu tập tin đã được quét không Đĩa cứng của máy chủ không đủ bộ nhớ để lưu tập tin. Chỉ có vài trang được quét Bạn hãy xác định dữ liệu nào cần quét dữ liệu nào không cần quét
Bộ nhớ đầy. Bạn hãy nhấn [Write] để lưu trữ dữ liệu vào bộ nhớ của thiết bị hoặc nhấn [Cancel] để xóa tập tin Thao tác quết hình ảnh không hoàn thành vì đĩa cứng không đủ bộ nhớ khi lưu tập tin vào thiết bị Bạn có thể lưu hoặc không lưu dữ liệu vào bộ nhớ của thiết bị
Bộ nhớ đầy. Thao tác quét hình ảnh bị hủy bỏ. Bạn hãy nhấn [Send] để gửi dữ liệu được quét đi hoặc bạn nhấn [Cancel] để xóa dữ liệu Đĩa cứng của thiết bị không đủ bộ nhớ để gửi E-mail được lưu trong máy chủ, chỉ có một số trang được quét hình ảnh Bạn hãy xác định tập tin nào cần dùng hay không
Không thể phát hiện thiết bị lưu bộ nhớ. Bạn hãy lắp đặt thiết bị Bộ nhớ của thiết bị chưa được lắp vào Bạn hãy lắp bộ nhớ của thiết bị vào hoặc kiểm tra xem bộ nhớ của thiết bị có được lắp đặt chính xác không
Hết giấy. Bạn hãy thêm giấy theo các kích thước sau Giấy đặt trong khay chưa được cài đặt Bạn hãy đặt giấy có kích thước đúng với yêu cầu trong thông báo. Để biết thêm thông tin về cách đặt giấy bạn hãy xem phần “Đặt giấy”, “Thông số, kích thước giấy và thêm giấy”
Bản gốc đang được quét bằng nhiều chức năng khác nhau Có thêm chức năng khác với chức năng quét cũng đang được thiết bị sử dụng Bạn có thể hủy thao tác đang thực hiện.Bạn hãy nhấn [Exit] và sau đó nhấn phím [Home]. Tiếp theo bạn hãy nhấn biểu tượng [ Copier] trên màn hình,sau đó nhấn [Stop]. Để tiếp tục sao chép và in ấn bạn hãy nhấn [Continue], để hủy bỏ thao tác sao chép bạn  hãy nhấn [Cancel Copying]. Để xóa các thao tác bị ngưng hoạt động khác bạn hãy nhấn [Job List] và nhấn [Cancel copying]
Bộ nhớ đầy. Thao tác gửi dữ liệu bị hủy bỏ. Bạn vui lòng thử lại Nhiều tập tin đang ở chế độ chờ gửi, các tập tin đang gửi bị hủy bỏ Bạn hãy gửi lại tập tin sau các tập tin chờ gửi đã gửi thành công
Xác nhận địa chỉ E-mail của máy chủ SMTP và địa chỉ E-mail của quản trị viên không tương khích với nhau Xác nhận địa chỉ E-mail của máy chủ SMTP và địa chỉ E-mail của quản trị viên không tương khích với nhau Để biết thêm thông tin về các xác nhận thông tin cài đặt bạn hãy xem phần “Tập tin chuyển” , “Kết nối mạng với thiết bị và hệ thống cài đặt”
Nhật kí, lịch sử quét bị đầy. Bạn vui lòng kiểm tra các chức năng quét Nhật kí, lịch sử quét bị đầy. Bạn vui lòng kiểm tra các chức năng quét Để biết thêm thông tin về các chức năng quét bạn hãy xem phần “Cài đặt chung”
Tập tin đang sử dụng không thể thay đổi tên được Bạn không thể thay đổi tên tập tin đang ở trạng thái chờ hoặc đang được chỉnh sửa với DeskTop Binder Bạn hãy hủy thao tác gửi tập tin đang ở trạng thái chờ hoặc thiết lập DeskTop Binder và đổi tên tập tin
Tập tin đang sử dụng không thể đổi mật khẩu Bạn không thể thay đổi mật khẩu tập tin đang ở trạng thái chờ hoặc đang được chỉnh sửa với DeskTop Binder Bạn hãy hủy thao tác gửi tập tin đang ở trạng thái chờ hoặc thiết lập DeskTop Binder và đổi mật khẩu tập tin
Thông báo gửi dữ liệu, tập tin không thành công. Các dữ liệu sẽ gửi lại sau Lỗi kết nối mạng và có thể tập tin gửi không chính xác Bạn hãy chờ đến khi tập tin được tự động gửi lại. Nếu vẫn không thể gửi tập tin bạn hãy liên hện quản trị viên của bạn
Xem thêm các bài viết về lỗi của máy photocopy hiện nay:
Các sự cố khi sử dụng chức năng fax ở máy photocopy Ricoh 5002 (Phần 3)
Các sự cố chức năng fax email ở máy photocopy Ricoh 5002
Sự cố khi thực hiện chức năng fax in ở máy photo Rioch 5002
0 Comment | Posted By

Trong trường hợp không khắc phục được lỗi, các bạn liên hệ đến Công ty thiết bị văn phòng Gia Văn, với đội ngũ nhân viên có chuyên môn, có tay nghề cao chúng tôi sẽ giúp các bạn xử lý lỗi một cách nhanh và hiệu quả nhất. Gia Văn- nơi lựa chọn hàng đầu cho các bạn. Những thông báo dùng chức năng Scanner E-mail máy photo Ricoh 5002 sẽ giải đáp phần tiếp theo của những thông tin lỗi của các kỹ thuật viên đem tới với người dùng.

Xem thêm những bài viết của các lỗi máy photo ricoh:

Các thông báo lỗi khi thực hiện của máy photo Ricoh Aficio 5002
Hiển thị thông báo khi in trực tiếp từ bộ nhớ máy photo Ricoh 5002
Các sự cố chức năng fax email ở máy photocopy Ricoh 5002

 • THÔNG BÁO HIỂN THỊ KHI BẠN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG SCANNER

Thông báo sự cố

Nguyên nhân xảy ra sự cố

Cách khắc phục

Hiển thị thông báo cập nhật địa chỉ E-mail không thành công. Bạn hãy thử lại và đợi trong giây lát. Hãy xác định tên và địa chỉ người gửi Tên người gửi bị xóa khi E-mail được gửi đến khi thiết bị đang cập nhật hộp thư Bạn hãy kiểm tra lại tên người gửi E-mail lần nữa
Hiển thị thông báo cập nhật địa chỉ E-mail không thành công. Bạn hãy thử lại và đợi trong giây lát. Hãy xác định tên và địa chỉ người gửi Danh sách E-mail đến đang được cập nhật bằng cách sử dụng hình ảnh từ thiết bị Bạn hãy chờ đến khi thông báo không hiển thị nữa.Khi thông báo hiển thị bạn không được tắt nút công tắc nguồn. Tùy thuộc vào số E-mail đến, điều này có thể làm thao tác bạn bị chậm một chút. Các thao tác không thể thực hiện được khi thông báo hiển thị
Bạn không được phép sử dụng chức năng này Do bạn nhập tên người dùng không được phép sử dụng chức năng này Để biết thêm thông tin về cài đặt bạn hãy xem phần “Hướng dẫn cài đặt”
Dữ liệu vượt quá giới hạn cho phép. Bạn hãy kiểm tra độ phân giải và kích thước tập tin sau đó nhấn Start để thử lại thao tác Dữ liệu được quét quá lớn so với kích thước được quy định Bạn hãy giảm độ phân giải hoặc kích thước tập tin và sau đó bạn hãy thử quét bản gốc
Kích thước dữ liệu quét quá nhỏ. Bạn hãy kiểm tra độ phân giải và kích thước dữ liệu, sau đó bạn hãy nhấn Start để thử lại thao tác Kích thước dữ liệu được quét quá nhỏ so với kích thước quy định Bạn hãy tăng độ phân giải của dữ liệu lên kích thước lớn và sau đó quét lại bản gốc lần nữa
Một số hình ảnh không được quét Do kích thươc hình ảnh quá lớn so với quy định, khi quét một số hình ảnh sẽ bị mất, không được quét – Bạn hãy giảm kích thước hình ảnh cần quét lại và sau đó thử quét lại hình ảnh gốc

– Nếu các hình ảnh không cần thiết bạn hãy nhấn Start để bắt đầu quét với kích thước hiện tại

Một số hình ảnh không được quét Do kích thươc hình ảnh quá nhỏ so với quy định, khi quét một số hình ảnh sẽ bị mất, không được quét – Bạn hãy tăng kích thước hình ảnh cần quét lại và sau đó thử quét lại hình ảnh gốc

– Nếu các hình ảnh không cần thiết bạn hãy nhấn Start để bắt đầu quét với kích thước hiện tại

Bạn hãy kiểm tra hướng đặt bản gốc Dữ liệu có thể không được quét do một số lý do như một số quy định và kích thước Bạn hãy đặt bản gốc theo đúng yêu cầu và sau đó quét lại bản gốc
Các tập tin,dữ liệu ở dạng PDF đã hết hạn. Không thể gửi tập tin được Các dữ liệu ở dạng PDF đã hết thời gian kết nối với thiết bị Bạn hãy cài đặt chương trình hôc trợ cho dữ liệu ở dạng PDF. Để biết thêm thông tin về cách cài đặt chương trình hỗ trợ cho các tập tin PDF bạn hãy xem phần “Hướng dẫn cài đặt”
Hiển thị thông báo XXX không thể là YYY vì dữ liệu ở dạng PDF (XXX và YYY thộng báo cho bạn biết các thao tác bạn đang thực hiện ) Các tập tin ở dạng PDF đã hết thời gian kết nối với thiết bị Bạn phải cài đặt chương trình hỗ trợ cho các tập tin PD. Để biết thêm thông tin về cài đặt chương trình hỗ trợ các tập tin PDF bạn hãy xem phần “Hướng dẫn bảo mật”

Gia Văn luôn bán máy photo chính hãng với những cấu hình mới nhất và giá hợp lý nhất với người dùng hiện nay.

0 Comment | Posted By

Gia Văn hân hạnh những thông tin bên dưới, sẽ giúp bạn có những thông tin cần thiết hiện nay về các lỗi của máy trong quá trình hoạt động. Những thông báo dùng chức năng Scanner E-mail máy photo Ricoh được tổng hợp lại với những tính năng độc đáo nhất để có thể giúp bạn có những kiến thức cơ bản về máy photo khi làm việc với chiếc máy.

Xem thêm các sản phẩm khác có những lỗi liên quang:

Hiển thị thông báo khi in trực tiếp từ bộ nhớ máy photo Ricoh 5002
Lỗi khi sử dụng chức năng in ở máy photo Ricoh Aficio 5002 (Phần 2)
Các sự cố khi sử dụng chức năng fax ở máy photocopy Ricoh 5002 (Phần 3)

 • THÔNG BÁO HIỂN THỊ KHI BẠN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG SCANNER E-MAIL
Thông báo sự cố Nguyên nhân xảy ra sự cố Cách khắc phục
Một số E-mail đến có địa chỉ không hợp lệ. Bạn hãy chọn địa chỉ hợp lệ Các E-mail đến có chứa địa chỉ gửi và địa chỉ tập tin quét, 2 địa chỉ này không tương khích với nhau Khi các E-mail đến thì thiết bị sẽ hiển thị thông báo và bạn hãy chọn E-mail bạn muốn bằng cách nhấn [Seclect]
Một số tập tin đang được sử dụng nên bạn không thể xóa chúng được Bạn không thể xóa các tập tin đang chờ gửi được hoặc thông có thể thay đổi bằng  DeskTop Binder Bạn hãy hủy bỏ các E-mail chờ gửi hoặc cài đặt DeskTop Binder và sau đó bạn hãy xóa tập tin
Một vài trang gần như bị trống. Để hủy thao tác bạn hãy nhấn Stop Trang đầu tiên của tài liệu gần như trống Bản gốc có thể được quét.Bạn hãy chắc rằng bản gốc được đặt chính xác
Bạn nhập tên tập tin có chứa các kí tự không hợp lệ. Bạn hãy nhập lại tên tập tin lần nữa ví dụ như “0 đến 9” hoặc “A đến Z” và “a đến z” Tên tập tin chứa các kí tự không hợp lệ Bạn hãy kiêm rtra tên tập tin khi đang thực hiện thao tác quét. Để biết thêm chi tiết về các kí tự được dùng để đặt tên tập tin bạn hãy xem phần “Xác định tên tập tin: và “Thao tác quét”
Bạn nhập tên tập tin có chứa các kí tự không hợp lệ. Bạn hãy nhập lại tên tập tin lần nữa ví dụ như “0 đến 9” hoặc “A đến Z” và “a đến z” Tên tập tin chứa các kí tự không hợp lệ Bạn hãy kiểm trên tên tập tin khi đang quét. Tên tập tin không thể chứa các ký tự sau \ /: *? “<> | Tên tập tin không thể bắt đầu và kết thúc bằng một khoảng thời gian
Tập tin bạn chọn không được phép sử dụng. Tập tin được phép sử dụng đã bị xóa Bạn đã cố gắng xóa tập tin chưa được xác nhận Bạn hãy kiểm tra quyền truy cập tài liệu được lưu, hoặc để xóa một tài liệu bạn không có quyền xóa bạn hãy xem phần “Hướng dẫn bảo mật”
Tập tin gửi đi không thành công. Bộ nhớ của đĩa cứng đầy. Bạn hãy kiểm tra trạng thái thiết bị bằng cách nhấn [Scanned Files Status] Tập tin gửi đi không thành công. Đĩa cứng của máy chủ SMTP, FPT hoặc máy tính con không đủ bộ nhớ Không đủ bộ nhớ
Tập tin gửi đi không thành công. Bộ nhớ của đĩa cứng đầy. Bạn hãy kiểm tra trạng thái thiết bị bằng cách nhấn [Scanned Files Status] Lỗi kết nối, khi tập tin sắp gửi thì kết nối mạng bị lỗi và tập tin không thể gửi đi chính xác được Nếu thông báo vẫn hiển thị sau khi bạn thực hiện lại thao tác quét hình ảnh có thể do lỗi kết nối mạng hoặc cài đặt mạng bị thay đổi trong quá trình tải WSD. Để biết thêm thông tin về kết nối mạng bạn hãy liên hệ quản trị viên của bạn   
Cập nhật địa chỉ E-mail đến không thành công. Bạn hãy thử lại Lỗi kết nối – Bạn hãy kiểm tra kết nối mạng của máy chủ

– Bạn hãy kiểm tra xem chương trình ngăn virus và bức tường lửa (Firewalls) từ máy tính con có được kết nối với thiết bị chưa

– Nếu bạn sử dụng chương trình ngăn chặn virus, bạn phải thêm chương trình vào danh sách loại trừ trong phần cài đặt ứng dụng. Để biết thêm thông tin về thêm chương trình vào danh sách loại trừ trong phần cài đặt ứng dụng bạn hãy xem phần “Trợ giúp phần mềm ngăn chặn virus”

– Để ngăn Firewalls bạn hãy đăng kí địa chỉ IP cho máy tính trong phần cài đặt địa chỉ IP. Để biết thêm thông tin về đăng kí địa chỉ IP bạn hãy xem phần “Trợ giúp Firewalls”

Để biết thêm chi tiết về giá máy photocopy chính hãng tại Gia Văn

0 Comment | Posted By

Những thông báo khi sửu dụng chức năng Scanner máy photocopy Ricoh 5002 là bài viết được tổng hợp với phần lỗi khi thực chức năng Scan của chương trình. Những kỹ thuật viên với tay nghề cao bạn có thể giúp bạn có những thông tin cần thiết để hỗ trợ bạn một cách tốt nhất hiện nay

Các bài viêt liên quan về lỗi của chiếc máy photo ricoh:

Những thông báo khi dùng chức năng Scanner máy photo Ricoh 5002 (Phần 2)
Những thông báo khi dùng chức năng Scanner máy photo Ricoh 5002
Các thông báo lỗi bộ nhớ dữ liệu khi thực hiện của máy photo Ricoh Aficio 5002

 • THÔNG BÁO HIỂN THỊ KHI BẠN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG SCANNER

Thông báo sự cố

Nguyên nhân xảy ra sự cố

Cách khắc phục

Số đường dẫn, kí tự vượt quá giới hạn cho phép Số đường dẫn, kí tự vượt quá giới hạn cho phép Bạn hãy thay đổi, giảm số đường dẫn, kí tự lại
Dữ liệu vượt quá giới hạn. Bạn hãy kiểm tra độ phân giải của dữ liệu và sau đó nhấn Start để thực hiện thao tác lần nữa Dữ liệu vượt quá giới hạn cho phép Bạn hãy xá định kích thước dữ liệu và độ phân giải. Bạn không thể thực hiện thực hiện thao tác quét hình ảnh với bản gốc, dữ liệu quá lớn và độ phân giải cao. Để biết thêm thông tin về chức năng quét hình ảnh và độ phân giải bạn hãy xem phần “Mối liên quan giữa độ phân giải và kích thước tập tin, dữ liệu cần quét”
Dữ liệu vượt quá giới hạn. Bạn hãy kiểm tra độ phân giải của dữ liệu và sau đó thực hiện lại thao tác Bản gốc bạn muốn quét có dữ liệu vượt quá giới hạn cho phép Bạn hãy xác định kích thước dữ liệu và độ phân giải. Bạn không thể thực hiện thực hiện thao tác quét hình ảnh với bản gốc, dữ liệu quá lớn và độ phân giải cao. Để biết thêm thông tin về chức năng quét hình ảnh và độ phân giải bạn hãy xem phần “Mối liên quan giữa độ phân giải và kích thước tập tin, dữ liệu cần quét”
Có quá nhiều kí tự trong một đường dẫn. Số kí tự vượt quá giới hạn cho phép Số kí tự trong một đường dẫn vượt quá giới hạn cho phép Bạn có thể nhập 256 kí tự trong một đường dẫn. Bạn hãy kiêm tra kí tự bạn đã nhập và sau đó nhập lại kí tự lần nữa
Có quá nhiều kí tự trong một đường dẫn. Số kí tự vượt quá giới hạn cho phép Số kí tự trong một đường dẫn vượt quá giới hạn cho phép Bạn hãy kiểm tra số kí tự bạn vừa nhập xem có đúng với yêu cầu không. Để biết thêm thông tin về số lượng kí tự trong một đường dẫn bạn hãy xem phần “Thiết lập các tập tin truyền/lưu trữ/chức năng quét”
Số lượng trang của tập tin cần gửi vượt quá giới hạn cho phép. Bạn hãy giảm số lượng trang của tập tin lại Số lượng trang của tập tin vượt quá giới hạn cho phép Bạn hãy giảm số lượng  trang của tập tin lại và sau đó gửi lại tập tin
Số lượng tập tin vượt quá giới hạn cho phép lưu trong máy chủ Số lượng tập tin vượt quá giới hạn cho phép lưu trong máy chủ Bạn hãy kiểm tra tập tin được lưu bằng các chức năng khác và sau đó bạn hãy xóa những tập tin không cần thiết đi. Để biết thêm thông tin về cách xóa một tập tin bạn hãy xem phần “Xóa dữ liệu lưu trong máy chủ”
Số lượng trang của tập tin vượt quá giới hạn cho phép. Bạn có muốn lưu trang đã quét không ? Số lượng trang của tập tin vượt quá giới hạn cho phép. Bạn hãy xác định xem thiết bị có lưu dữ liệu hay không. Bạn hãy quét các trang chưa được quét và sau đó lưu các tập tin dưới dạng tập tịn mới. Để biết thêm thông tin về lưu các dữ liệu bạn hãy xem phần “Lưu trữ dữ liệu đã quét”
Số tập tin chờ gửi vượt quá giới hạn cho phép. Bạn hãy gửi lại tập tin lại lần nữa Số tập tin chờ gửi vượt quá giới hạn cho phép Có khoảng 100 tập tin chờ gửi,chờ quét.Bạn hãy chờ đến khi các tập tin thực hiện cong các thao tác
Số lượng tập tin lưu vượt quá giới hạn cho phép. Bạn không thể gửi tập tin đã quét. Tập tin không có sẵn Nhiều tập tin đang chờ gửi đi Bạn hãy thử thực lại thao tác khi các tập tin được gửi đi hết
Số lượng trang đã quét của tập tin vượt quá giới hạn cho phép. Bạn hãy nhấn [Send] để gửi tập tin đã quét đi hoặc nhấn [Cancel] để xóa các tập tin Số lượng trang đã quét của tập tin vượt quá giới hạn cho phép Bạn hãy chọn tập tin muốn gửi để thực hiện thao tác quét
Số lượng tập tin lưu trong máy chủ vượt quá giới hạn cho phép. Bạn hãy xóa tất cả những tập tin không cần thiết Có nhiều tập tin đang chờ để gửi Bạn hãy thử lại thao tác sau khi các tập tin đã gửi
Thời gian kết nối tới máy chủ LDAP đã hết thời gian. Bạn hãy kiểm tra trạng thái của thiết bị Lỗi kết nối. Kết nối mạng thất bại – Bạn hãy thực hiện lại thao tác vừa thất bại. Nếu thông báo vẫn hiển thị có thể do mạng bận,kẹt mạng

– Bạn hã kiểm tra các cài đặt  tới máy chủ LDAP xem có nằm trong danh sách của quản trị viên không nằm trong phần hệ thống cài đặt. Để biết thêm thông tin về “Lập trình máy chủ LDAP” “Kết nối mạng với thiết bị” và “Hệ thống cài đặt”

Tham khảo những các loại máy photo tại tp hcm

0 Comment | Posted By

Với bài hướng dẫn bên dưới sẽ giúp bạn có những tính năng độc đáo nhất hiện nay để có thể giải quyết mọi rắc rối. Không quá khó khi sử dụng những chiếc máy được hỗ trợ cho những tính năng độc đáo hiện nay của người dùng trên chiếc máy photo. Những thông báo khi sửu dụng chức năng Scanner máy photo Ricoh 5002 là bài viết được tổng hợp lại của các kỹ thuật viên của Gia Văn đem đến cho người thực hiện khi gặp phải vấn đề.

Xem thêm những bài viết về lỗi những chiếc máy photo:

Những thông báo khi dùng chức năng Scanner máy photo Ricoh 5002
Các thông báo lỗi bộ nhớ dữ liệu khi thực hiện của máy photo Ricoh Aficio 5002
Hiển thị thông báo khi in trực tiếp từ bộ nhớ máy photo Ricoh 5002

 • THÔNG BÁO HIỂN THỊ KHI BẠN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG SCANNER
Thông báo sự cố Nguyên nhân xảy ra sự cố Cách khắc phục
Kết nối với LDAP thất bại. Bạn hãy kiểm tra trạng thái máy chủ Lỗi kết nối, kết nối mạng không thành công. Bạn hãy thử lại lần nữa – Bạn hãy thử kết nối với máy chủ lần nữa. Nếu thông báo vẫn hiện có thể do mạng bận

– Bạn hãy kiểm tra xem cài đặt máy chủ LDAP có nằm trong danh sách quản quản trị viên không nằm trong hệ thống cài đặt. Để biết thêm chi tiết về máy chủ LDAP bạn hãy xem phần “Lập trình máy chủ LDAP” , “Kết nối mạng với thiết bị”và “Hệ thống cài đặt”

Không thể gửi dữ liệu vì hết thời gian kết nối với thiết bị PC Hết thời gian kết nối với máy chủ khi sử dụng máy quét WSD. Sau đây là những nguyên nhân dẫn đến sự cố hết thời gian kết nối với với thiết  bị

– Qúa nhiều bản gốc cần quét cùng một lúc

– Không có bản gốc

– Thực hiện nhiều thao tác cùng một lúc

– Bạn hãy giảm số lượng bản gốc lại và sau đó thực hiện thao tác quét hình ảnh lại lần nữa

– Bạn hãy lấy bản gốc bị kẹt ra và sau đó thực hiện lại thao tác in

– Bạn hãy sử dụng máy quét để kiểm tra các thao tác và quét lại

Bạn nhập mã người dùng không chính xác. Vui lòng nhập lại Bạn nhập mã người dùng không chính xác Bạn hãy kiểm tra cài đặt và nhập mã người dùng chính xác
Kích thước E-mail vượt quá giới hạn cho phép. Thao tác gửi E-mail bị hủy bỏ.Bạn hãy kiểm tra lại kích thước E-mail trong phần trạng thái của máy quét Kích thước tối đa mỗi tập tin được xác định trong phần chức năng của máy quét

 Gia Văn hy vọng bạn tìm được những thông tin cần thiết khi sử dụng những tính năng và những yêu cầu hiện nay của máy photo. Để đảm bảo được máy hoạt động bạn hãy thường xuyên bảo trì khi có vấn đề xảy ra với máy bạn có thể gọi đến dịch vụ của chúng tôi qua số (08) 3848 6667 để được tư vấn cụ thể về những sự có của chiếc máy của mình hoặc có thể vào website giavan.com.vn để có thể hỏi đáp phần tin nhắn.

0 Comment | Posted By