Lỗi chương trình kết nối của nền tảng hệ thống window máy photo e450

Không thể thực hiện tính năng IN:

Lỗi này xảy ra khi có sự cố ở phần cứng, về thông tin liên lạc hoặc cấu hình. Trước khi xử lý sự cố bạn hãy yêu cầu quản trị của bạn khắc phục sự cố lỗi phần cứng hoặc lỗi mạng. Những xử lí sự cố được nói đến trong sách hướng dẫn của Quản trị viên mạng

Danh sách kiểm tra sau đây sẽ giúp bạn xác định nguyên nhân các lỗi và hướng dẫn bạn nơi bạn có thể tìm thông tin để xử lý các lỗi nền tảng hệ thống window của chương trình kết nối máy photo e450:

STT Kiểm tra Đúng Sai Hướng dẫn
1 Có bao giờ bạn in thành công từ máy con này chưa? Bước tiếp theo (Next Step)

 

mui-ten-https://giavan.com.vn/

 

“Driver Mapped to

Wrong Port”

 

2 Bạn lập trình điều khiển máy in,không phải kết nối SMB Bước tiếp theo  (Next Step) mui-ten-https://giavan.com.vn/

 

“Không thể in bằng cách sử dụng SMB”
3 Mở TopAccessDocMonand và lưu ý thanh tác vụ kết nối biểu tượng và tình trạng thanh thông báo Bước tiếp theo (Next Step  

mui-ten-https://giavan.com.vn/

“Thiết bị không phù hợp”
4 Thử gửi lại công việc.Trạng thái máy in thông báo : Tài liệu đã in thành công Bước tiếp theo (Next Step)

 

mui-ten-https://giavan.com.vn/

 

“Không giải thích được thông báo TopAcessMon/ Cảnh báo/ Lỗi”
  • THÔNG BÁO TRẠNG THÁI IN
STT Kiểm tra Đúng Sai Hướng dẫn
1 Chon thiết bị này trong Chooser Bước tiếp theo (Next Step)

 

mui-ten-https://giavan.com.vn/

 

“Cài đặt máy in trên Mac OS 8.6/9.x

Trạng thái và kết quả của việc in được chỉ ra như sau: Trong công việc in trang trong tình trạng công việc tab và Log in trang trong tab bản ghi của máy photo toshiba e450

Mã lỗi Nguyên nhân Khắc phục, Xử lý
420 F PM lỗi kích thước Các công việc in 1200 dpi không thể in mà không có các tùy chọn mở rộng bộ nhớ. Gửi công việc in ấn với một thiết lập 600 dpi
4030 Cho phép in lỗi Bạn hãy mua Kit in hoặc máy in / máy quét Kit nếu bạn muốn sử dụng chức năng in ấn chỉ
4031 HDD lỗi đầy đủ Xoá công việc in ấn  không cần thiết và các công việc in vùng không hợp lệ
A221 Hủy bỏ công việc Công việc bị hủy bỏ
A222 Mất điện Kiểm tra xem cáp điện được kết nối đúng và an toàn chưa

Kiểm tra xem điện có ổn định không

 

About the Author

comeofage27_3@yahoo.com

Bài viết liên quan